Na obsah stránky

ENDE
 

Volná místa

Aktuální volná místa

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka pro výkon silničního správního úřadu

Odbor: odbor správy majetku
Minimální požadované vzdělání:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání:
 • - vítány studijní programy v oboru právo nebo v oborech s jiným právním zaměřením
Znalosti:
 • - vítána zkouška odborné způsobilosti pro oblast
 • přestupkového řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti
 • silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství
 • a správních řízení souvisejících
 • - vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon
 • působnosti silničního správního úřadu na úseku silničního
 • hospodářství
 • - výhodou orientace v základních předpisech upravujících
 • vykonávanou agendu, tj. zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
 • pozemních komunikacích, 247/2000 Sb., o získávání a
 • zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
 • vozidel, 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu
 • způsobenou provozem vozidla a 200/1990 Sb., o přestupcích,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád a základní obeznámenost
 • se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a
 • řízení o nich výhodou
 • - aktivní uživatelská znalost práce na PC (Word,Excel,Outlook, Internet, apod.)
Další dovednosti:
 • -dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném
 • projevu
 • - samostatnost, přesnost a pečlivost v práci
 • - psychická odolnost a asertivní chování
 • - praxe ve veřejné správě výhodou
 • - vítána znalost MČ Praha 11 a její dopravní situace
 • nabízíme benefity:
 • - příspěvek na stravování
 • - příspěvek na ošatné
 • - příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • - příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • - zdravotní volno
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 23.5.2017
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Právník/právnička

Odbor: odbor kancelář starosty
Minimální požadované vzdělání:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Obor vzdělání:
 • - absolvent studijního programu právo a právní věda, obor právo, vítáno zaměření na správní a stavební právo
Znalosti:
 • - znalost stavebního zákona, vodního zákona, zákona o
 • pozemních komunikacích, správního řádu a dalších
 • souvisejících předpisů výhodou
 • - vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní
 • činnost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku
 • stavebního řádu
 • - dobrá aktivní znalost práce na PC (MS Office, ASPI, apod.)
 • - orientace ve státní správě výhodou
 • - vítána praxe na stavebním úřadu nebo v jiné pracovní pozici
 • ve státní správě
Další dovednosti:
 • - velmi dobré organizační a komunikační schopnosti v
 • písemném i mluveném projevu
 • - fyzické předpoklady pro práci v terénu
 • - řidičský průkaz sk. B výhodou
 • nabízíme:
 • - byt ve veřejném zájmu na dobu určitou
 • - pracovní místo je vhodné i pro absolventy
 • nabízíme benefity:
 • - příspěvek na stravování
 • - příspěvek na ošatné
 • - příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • - příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • - zdravotní volno
Platová třída: 10
Datum zveřejnění: 23.5.2017
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Ekonom/ka

Odbor: odbor správy majetku
Minimální požadované vzdělání:
 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání:
 • -vítán ekonomický směr
Znalosti:
 • -vítána orientace v zákonech a předpisech z oblasti rozpočtu,
 • daní a účetnictví, zejména pak v oblasti správy nemovitého
 • majetku, jeho oprav a zhodnocení, a dále investiční výstavby
 • -vítány zkušenosti s fakturací z prostředí samosprávy nebo
 • státní správy
 • -aktivní znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, výhodou
 • znalost SW Ginis)
Další dovednosti:
 • -samostatnost, zodpovědnost, pečlivost v práci
 • -komunikační dovednosti, vyjadřovací schopnosti
 • v písemném i mluveném projevu
 • - odolnost vůči pracovnímu tlaku, schopnost pracovat na více
 • pracovních úkolech současně
 • - ochota učit se novým věcem
 • nabízíme benefity:
 • - příspěvek na stravování
 • - příspěvek na ošatné
 • - příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • - příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • - zdravotní volno
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 19.6.2017
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejných zakázek a správy majetku

Odbor: odbor správy majetku
Minimální požadované vzdělání:
 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání:
 • -vítán ekonomický směr, pracovní místo je vhodné i pro absolventy
Znalosti:
 • -dobrá znalost práce v MS OFFICE (Word, Excel atd.)
 • - výhodou zkušenosti s programy E-spis, Ginis, Agendio
 • Proxio
 • -výhodou zkušenosti s ekonomikou státní správy, dotačním
 • managementem
 • -výhodou zkušenosti s přípravou a kontrolou smluv
 • -vítána praxe a zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek
 • - nutná administrativní zdatnost
Další dovednosti:
 • -samostatnost, zodpovědnost, pečlivost v práci
 • -komunikační dovednosti, vyjadřovací schopnosti
 • v písemném i mluveném projevu
 • - odolnost vůči pracovnímu tlaku, schopnost pracovat na více
 • pracovních úkolech současně
 • - ochota učit se novým věcem
 • nabízíme benefity:
 • - příspěvek na stravování
 • - příspěvek na ošatné
 • - příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • - příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • - zdravotní volno
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 19.6.2017
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka-technik, odd. technické (přejmenováno z TEO)

Odbor: odbor správy majetku
Minimální požadované vzdělání:
 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání:
 • - vítán technický směr, výhodou stavební obor
Znalosti:
 • -vítána praxe a zkušenosti s realizací staveb a dohledem nad
 • jejich prováděním
 • -zkušenosti se správou nemovitého majetku
 • -praxe ve veřejné správě výhodou
 • -výhodou znalost mechanismu zadávání veřejných zakázek
 • -znalost práce na PC (Word, Excel, Internet Outlook, apod.)
Další dovednosti:
 • -komunikační schopnosti (dobré vyjadřovací schopnosti v
 • písemném i mluveném projevu)
 • -spolehlivost, pečlivost a samostatnost v práci
 • -psychická odolnost
 • -dobrá fyzická zdatnost pro práci v terénu
 • nabízíme benefity:
 • - příspěvek na stravování
 • - příspěvek na ošatné
 • - příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • - příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • - zdravotní volno
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 19.6.2017
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka ochrany přírody, krajiny a zvířat

Odbor: odbor životního prostředí
Minimální požadované vzdělání:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání:
 • -absolventi ČZU v Praze, Mendel. univerzity v Brně,Zahradnic. fak. v Lednici se spec. na obory zahradnictví,krajinářství,zahradní tvorba,apod.
Znalosti:
 • - vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti
 • ochrany přírody a krajiny, v oblasti zemědělství, případně
 • ZOZ pro řešení přestupků proti veřejnému pořádku
 • - aktivní uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel,
 • Outlook, Internet)
 • - výhodou zkušenosti s vedením správních řízení ve věci
 • povolování kácení dřevin rostoucích mimo les a vedením
 • řízení podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
 • týrání, dále pak zkušenosti s projednáváním přestupků proti
 • veřejnému pořádku ve věci poškození nebo neoprávněného
 • zabrání veřejného prostranství (stání vozidel v zeleni)
Další dovednosti:
 • - dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací
 • schopnosti v písemném i mluveném projevu)
 • - spolehlivost, pečlivost, samostatnost, přesnost
 • - psychická odolnost
 • - dobrá fyzická zdatnost pro práci v terénu
 • nabízíme benefity:
 • - příspěvek na stravování
 • - příspěvek na ošatné
 • - příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • - příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • - zdravotní volno
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 16.6.2017
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka správy veřejné zeleně

Odbor: odbor životního prostředí
Minimální požadované vzdělání:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání:
 • absol. ČZU v Praze, Mendel. univerzity v Brně, Zahradnic. fak. v Lednici se spec. na obory zahradnictví,krajinář. realizace,produkční zahrad., apod.
Znalosti:
 • -vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti
 • ochrany přírody a krajiny
 • -aktivní uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel,
 • Outlook, Internet)
Další dovednosti:
 • -dobré komunikační schopnosti
 • (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i
 • mluveném projevu)
 • -spolehlivost, pečlivost, samostatnost, přesnost
 • -psychická odolnost
 • -dobrá fyzická zdatnost pro práci v terénu
 • nabízíme benefity:
 • - příspěvek na stravování
 • - příspěvek na ošatné
 • - příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • - zdravotní volno
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 16.6.2017
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení
1.10.2013 15:36:10 | přečteno 38512x | Charlie Root

Navigace

 
load