Na obsah stránky

ENDE
 

Volná místa

Aktuální volná místa

Právník/právnička

Odbor: odbor kancelář starosty
Minimální požadované vzdělání:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Obor vzdělání:
 • - absolvent studijního programu právo a právní věda, obor právo, vítáno zaměření na správní a stavební právo
Znalosti:
 • - znalost stavebního zákona, vodního zákona, zákona o
 • pozemních komunikacích, správního řádu a dalších
 • souvisejících předpisů výhodou
 • - vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro správní
 • činnost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku
 • stavebního řádu
 • - dobrá aktivní znalost práce na PC (MS Office, ASPI, apod.)
 • - orientace ve státní správě výhodou
 • - vítána praxe na stavebním úřadu nebo v jiné pracovní pozici
 • ve státní správě
Další dovednosti:
 • - velmi dobré organizační a komunikační schopnosti v
 • písemném i mluveném projevu
 • - fyzické předpoklady pro práci v terénu
 • - řidičský průkaz sk. B výhodou
 • nabízíme:
 • - byt ve veřejném zájmu na dobu určitou
 • - pracovní místo je vhodné i pro absolventy
 • nabízíme benefity:
 • - příspěvek na stravování
 • - příspěvek na ošatné
 • - příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • - příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • - zdravotní volno
Platová třída: 10
Datum zveřejnění: 27.7.2017
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Technicko-administrativní referent/ka

Odbor: odbor majetkoprávní
Minimální požadované vzdělání:
 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání:
 • - vítán technický směr
Znalosti:
 • -znalost problematiky hospodaření s obecním majetkem
 • v oblasti převodů nemovitého majetku, jeho pronájmu, včetně výpůjček a zřizování věcných břemen výhodou
 • -vítána znalost obecně závazných předpisů vztahujících se
 • k oblasti územního plánování a stavebního řádu, včetně čtení stavebních a projektových dokumentací
 • - dobrá znalost práce na PC a kancelářského balíku MS
 • (Word, Excel, Outlook)
Další dovednosti:
 • -dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném
 • projevu
 • -flexibilita a schopnost týmové práce
 • -vítány zkušenosti s mapováním stavebních záměrů v terénu s využitím fotoaparátu a GPS
 • nabízíme benefity:
 • - příspěvek na stravování
 • - příspěvek na ošatné
 • - příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • - příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • - zdravotní volno
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 10.8.2017
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Vedoucí oddělení činností vlastníka s nemovitostmi

Odbor: odbor majetkoprávní
Minimální požadované vzdělání:
 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání:
 • - bez bližší specifikace
Znalosti:
 • - znalost problematiky hospodaření s obecním majetkem v
 • oblasti převodů nemovitého majetku, jeho pronájmu, včetně
 • výpůjček a zřizování věcných břemen
 • - zkušenosti s koordinací činností souvisejících s územním a
 • stavebním řízením z titulu vlastníka majetku MČ výhodou
 • - praxe v obdobné oblasti výhodou
Další dovednosti:
 • - dobré komunikační a organizační schopnosti
 • - zkušenosti s vedením pracovního kolektivu výhodou
 • - psychická odolnost
 • - ochota se dále vzdělávat
 • - aktivní uživatelská znalost práce na PC a kancelářského
 • balíku MS (Word, Excel, Outlook)
 • nabízíme benefity:
 • - příspěvek na stravování
 • - příspěvek na ošatné
 • - příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • - příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • - zdravotní volno
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 10.8.2017
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Vedoucí útvaru interního auditu a kontroly

Odbor: útvar interního auditu a kontroly
Minimální požadované vzdělání:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání:
 • -vítány obory zaměřené na ekonomii a veřejnou správu
Znalosti:
 • - znalost předpisů upravujících problematiku územně
 • samosprávných celků výhodou
 • - vítána znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v
 • platném znění, vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění a
 • zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, v platném znění
 • - dobrá uživatelská znalost práce na PC (Office, Word, Excel,
 • Internet)
Další dovednosti:
 • - dobré komunikační schopnosti, kvalitní písemný projev
 • - schopnost analytické a koncepční práce
 • - ochota se dále vzdělávat
 • - znalost prostředí veřejné správy výhodou
 • - vítány zkušenosti z oblasti interního auditu a veřejnosprávní
 • kontroly
 • Nabízíme:
 • - jmenování do funkce vedoucího útvaru interního auditu a
 • kontroly na dobu určitou (zástup za mateřskou a následnou
 • rodičovskou dovolenou)
 • nabízíme benefity:
 • - příspěvek na stravování
 • - příspěvek na ošatné
 • - příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • - zdravotní volno
Platová třída: 11
Datum zveřejnění: 10.8.2017
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka územního řízení

Odbor: odbor výstavby
Minimální požadované vzdělání:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání:
 • -studijní obor stavebního,architektonického nebo právnického směru
Znalosti:
 • -orientace v problematice a znalost příslušných právních
 • předpisů výhodou
 • - vítána zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost při
 • územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního
 • řádu
 • - vítány zkušenosti s aplikací stavebního zákona na úseku
 • umisťování staveb a jejich souborů
 • - praxe ve státní správě v oblasti stavebního a územního
 • řízení výhodou
 • -aktivní uživatelská znalost práce na PC a kancelářského
 • balíku MS (Word, Excel, Outlook)
Další dovednosti:
 • -dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném
 • projevu
 • -fyzické předpoklady pro práci v terénu
 • -vítán aktivní řidič/ka sk. B
 • nabízíme benefity:
 • - příspěvek na stravování
 • - příspěvek na ošatné
 • - příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • - příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • - zdravotní volno
Platová třída: 10
Datum zveřejnění: 10.8.2017
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka odpadového, vodního hospodářství a ochrany ovzduší

Odbor: odbor životního prostředí
Minimální požadované vzdělání:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání:
 • - absolventi oborů vztahujících se k životnímu prostředí a problematice odpadového hospodářství
Znalosti:
 • -vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti
 • odpadového hospodářství
 • - praxe v oblasti odpadového hospodářství výhodou
 • -aktivní uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel,
 • Outlook, Internet)
 • -vítána znalost zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákona
 • č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákona č. 500/2004
 • Sb., správní řád, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za
 • přestupky a řízení o nich
Další dovednosti:
 • -dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací
 • schopnosti v písemném i mluveném projevu)
 • -spolehlivost, pečlivost, samostatnost, přesnost
 • -psychická odolnost
 • -dobrá fyzická zdatnost pro práci v terénu
 • nabízíme benefity:
 • - příspěvek na stravování
 • - příspěvek na ošatné
 • - příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • - příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • - zdravotní volno
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 11.8.2017
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Metodik/metodička daní

Odbor: odbor ekonomický
Minimální požadované vzdělání:
 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání:
 • - vítán ekonomický směr, pracovní místo je vhodné i pro absolventy
Znalosti:
 • - znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
 • - vítána znalost SW Gordic, Ginis
 • - znalost a orientace v daňových zákonech
 • - orientace v zákonech a dalších předpisech z oblasti
 • hospodářské činnosti územních celků výhodou
 • - praxe v dané oblasti a znalost podvojného účetnictví
 • výhodou
Další dovednosti:
 • - dobré komunikační schopnosti
 • - samostatnost a pečlivost v práci
 • - vítána praxe v ekonomické oblasti veřejné správy
 • nabízíme:
 • - byt ve veřejném zájmu na dobu určitou
 • dále nabízíme benefity:
 • - příspěvek na stravování
 • - příspěvek na ošatné
 • - příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • - příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • - zdravotní volno
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 11.8.2017
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka-technik, odd. technické (přejmenováno z TEO)

Odbor: odbor správy majetku
Minimální požadované vzdělání:
 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání:
 • - vítán technický směr, výhodou stavební obor
Znalosti:
 • -vítána praxe a zkušenosti s realizací staveb a dohledem nad
 • jejich prováděním
 • -zkušenosti se správou nemovitého majetku
 • -praxe ve veřejné správě výhodou
 • -výhodou znalost mechanismu zadávání veřejných zakázek
 • -znalost práce na PC (Word, Excel, Internet Outlook, apod.)
Další dovednosti:
 • -komunikační schopnosti (dobré vyjadřovací schopnosti v
 • písemném i mluveném projevu)
 • -spolehlivost, pečlivost a samostatnost v práci
 • -psychická odolnost
 • -dobrá fyzická zdatnost pro práci v terénu
 • nabízíme benefity:
 • - příspěvek na stravování
 • - příspěvek na ošatné
 • - příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • - příspěvek na rehabilitaci a rekondici
 • - zdravotní volno
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 11.8.2017
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení
1.10.2013 15:36:10 | přečteno 40107x | Charlie Root

Navigace

 
load