Na obsah stránky

ENDE
 

Voličské průkazy

Volič, který nebude moci volit v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve svém stálém volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí zřízeném při zastupitelském a konzulárním úřadu ČR, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.


Úřad městské části Praha 11 vydává voličské průkazy pro voliče s trvalým pobytem na území městské části Praha 11 (k.ú. Háje, k.ú. Chodov).

Požádat o vydání voličského průkazu lze:

  • osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů 18. října 2017 do 16:00 hodin v budově úřadu v ulici Vidimova 1324, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324, Praha 4 (bílá budova)
  • písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tj. do 13. října 2017; na adresu ÚMČ Praha 11, odbor vnitřních věcí, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415
  • žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tj. do 13. října 2017,identifikační číslo datové schránky ÚMČ Praha11 nr5bpci

Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tj. od 5. října 2017.

Úřední hodiny: 

  • Po, St  8:00 – 12:00   13:00 - 17:30
  • Út, Čt  8:00 – 12:00   13:00 - 15:30
    Výdej pořadových čísel před polední pauzou končí v 11:30.

Vzor žádosti: ikona souboruŽádost o vydání voličského průkazu PS 2017


26.5.2017 7:56:39 | přečteno 1946x | Alena Henychová

Navigace

 
load