Na obsah stránky

ENDE
 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, požádat o vydání voličského průkazu.  

Volič naší městské části může ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu a to nejpozději  do 8. května 2014. Žádost o vydání voličského průkazu musí být vždy písemná.

Pokud volič zasílá žádost o vydání voličského průkazu poštou, musí být jeho podpis úředně ověřen. Toto ověření je osvobozeno od správního poplatku. Úředně ověřený podpis voliče se nevyžaduje v případě, že o vydání voličského průkazu požádá osobně.

Požádat o vydání voličského průkazu lze:

a) písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 15 dnů přede dnem

voleb do Evropského parlamentu, tj. do 8. května 2014, na adresu ÚMČ Praha 11, odbor vnitřních věcí, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415

b) osobně, do 8. května 2014 do 16:00 hodin v budově úřadu v ulici Vidimova 1324, odbor

vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu MČ Praha 11,

Vidimova 1324, Praha 4 (bílá budova)

paní Henychová, tel: 267 902 391

Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu, tj. od 8. května 2014.

Úřední hodiny:
Po, St  8:00 – 17:30 hodin
Út, Čt  8:00 – 15:30 hodin

Vzor žádosti: ikona souboruŽádost o voličský průkaz

5.3.2014 11:16:09 - aktualizováno 5.3.2014 11:27:47 | přečteno 3437x | Lenka Vyskočilová

Navigace

 
load