Na obsah stránky

ENDE
 

Seznam voličů - upozornění pro voliče, kteří se přestěhují v době od 14. 4. 2014 do 21. 5. 2014

Seznam voličů - upozornění pro voliče, kteří se přestěhují v době od 14. 4. 2014 do 21. 5. 2014

Volič, který se přestěhuje po 13. dubnu 2014, tzn., že u něj dojde ke změně trvalého pobytu až po dni, ke kterému se sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, bude vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě svého předchozího trvalého pobytu a v místě nového trvalého pobytu bude moci hlasovat pouze v případě, že předloží potvrzení o vyškrtnutí vydané na základě své žádosti úřadem v místě předchozího trvalého pobytu.

Případně je možné, aby volič, který hodlá změnit místo svého trvalého pobytu do 8. 5. 2014 do 16:00 hodin (nejzazší lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu), požádal nejprve o vydání voličského průkazu, který mu pak umožní hlasování v kterémkoli volebním okrsku.

Žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu mohou voliči, kteří se v době od 14. 4. 2014 do 21. 5. 2014 přestěhují z Prahy 11 do jiné obce, městské části, města, městyse, podat osobně nebo písemně tak, aby žádost byla Úřadu městské části Praha 11 doručena nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. do 21. 5. 2014 do 16:00 hodin:

a) písemnou žádostí opatřenou podpisem voliče, doručenou na adresu ÚMČ Praha 11, odbor vnitřních věcí, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415

b) žádostí zaslanou v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, na adresu  podatelna01@praha11.cz

c) žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, identifikační číslo datové schránky úřadu nr5bpci

d) osobně, v budově úřadu v ulici Vidimova 1324, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu MČ Praha 11, Vidimova 1324, Praha 4 (bílá budova)

ikona souboruŽádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů

29.4.2014 11:19:26 | přečteno 2457x | Lenka Vyskočilová

Navigace

 
load