Na obsah stránky

ENDE
 

Oznámení o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta městské části Praha 11 podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

dne 23. května 2014  od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
dne 24. května 2014  od  8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu : ikona souboruOznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže  svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). Volič, který je občanem jiného členského státu Evropské unie, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu Evropské unie.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Praze dne 6. května 2014

Mgr. Dalibor M l e j n s k ý
Starosta městské části Praha 11

6.5.2014 14:09:57 | přečteno 2589x | Lenka Vyskočilová

Navigace

 
load