Okrskové volební komise - výzva

Okrskové volební komise plní důležitou funkci při organizaci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve dnech voleb, tj. v pátek 2. června od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 3. června 2006 od 8.00 hod. do 14.00 hod., dbají na pořádek ve volebních místnostech, zajišťují hlasování a dozírají na jeho průběh. Po ukončení hlasování sčítají hlasy a vyhotovují zápis o výsledku.

Členem okrskové volební komise může být občan ČR, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let , není zbaven způsobilosti k právním úkonům a není kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do Poslanecké sněmovny v našem volebním kraji zaregistrována, může delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.

Zájemci o práci v těchto komisích, pokud nejsou delegováni politickou stranou, politickým hnutím a koalicí, se mohou přihlásit písemně na adrese:

Úřad MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 415

Osobně nebo telefonicky:
Úřad MČ Praha 11, odbor vnitřních věcí, číslo dveří 202
Vidimova 1324, Praha 4
Tel: 267 902 309, p. Futerová

Za výkon funkce v okrskové volební komisi je stanovena odměna ve výši 800.- Kč pro člena okrskové volební komise a 1000.- Kč pro předsedu okrskové volební komise.

Vytvořeno 10.3.2006 7:08:27 | přečteno 2240x | Josef Štěrba
load