Na obsah stránky

ENDE
Konto občanaKonto občana >
Konto občanaKonto občana >
1 2 3

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Voličské průkazy - volba prezidenta republiky

Voličské průkazy

Volič, který nebude moci volit v době volby prezidenta republiky ve svém stálém volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech volby prezidenta republiky (12. a 13. ledna 2018, v případě konání druhého kola ve dnech 26. a 27. ledna 2018) v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí zřízeném při zastupitelském a konzulárním úřadu ČR, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

Úřad městské části Praha 11 vydává voličské průkazy pro voliče s trvalým pobytem na území městské části Praha 11 (k.ú. Háje, k.ú. Chodov).

Požádat o vydání voličského průkazu lze:

a) písemnou žádostí s ověřeným podpisem voliče, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 5. ledna 2018; na adresu ÚMČ Praha 11, odbor vnitřních  věcí, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415

b) žádostí zaslanou prostřednictvím datové schránky, doručenou nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. do 5. ledna 2018, číslo datové schránky úřadu nr5bpci

b) osobně, do okamžiku uzavření stálého seznamu do 10. ledna 2018 do 16:00 hodin v budově úřadu v ulici Vidimova 1324, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu MČ Praha 11, Vidimova 1324, Praha 4 (bílá budova)

Volič si může voličský průkaz vyzvednout osobně nebo k jeho vyzvednutí pověří jinou osobu, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Další možností je, že úřad voličský průkaz voliči zašle do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti. Předávání voličských průkazů je možné nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta republiky, tj. od 28. prosince 2017.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16:00 hodin.

Úřední hodiny: 
Po, St  8:00 – 12:00   13:00 - 17:30
Út, Čt  8:00 – 12:00   13:00 - 15:30
Výdej pořadových čísel před polední pauzou končí v 11:30.

Bližší informace získáte:
Alena Henychová
Telefon: 267 902 391
E-mail: henychovaa@praha11.cz

ikona souboruŽádost o voličský průkaz


6.9.2017 11:08:09 | přečteno 602x | Alena Henychová

Navigace

 
load