Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Odstranění závad vyplývajících z bezpečnostních auditů pro objekty v majetku hl. m. Prahy, svěřených

Evidenční číslo zakázky: --- 
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:  --- 
Datum zveřejnění:  14.01.2015 
Lhůta pro odevzdání nabídky:  29.01.2015 - 12:00 
Specifikace zadávacího řízení veřejná zakázka malého rozsahu
Oznámení zveřejnil  Bc. Tomáš Zikeš

Podrobnosti:


Stručný popis zakázky:

 • Předmětem plnění zakázky je odstranění závad bránících připojení objektu do režimu Trvalý provoz služby PCO HZS hl. m. Prahy, odstranění závad nebránících připojení objektu do režimu Trvalý provoz PCO HZS hl. m. Prahy, které mohou ovlivnit dobu zjištění vzniku požáru a zásah jednotky požární ochrany, odstranění ostatních závad nebránících připojení objektu do režimu Trvalý provoz služby PCO HZS hl. m. Prahy a realizace doporučení vyplývajících z Bezpečnostního auditu objektu s pečovatelskou službou v Praze 4, Blatenská 4 – zjištění, vyhodnocení, závěr ze dne 21. 10. 2014 a z Bezpečnostního auditu objektu obytného objektu, Praha 11, ulice Petýrkova – zjištění, vyhodnocení, závěr ze dne 21. 10. 2014 zpracované obchodní společností M connections s.r.o., IČ: 26432595, se sídlem Praha 8, Pomezní 1369/10, PSČ 18200, které tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 tohoto poptávkového listu, pro objekty č.p. 1949, č.p. 1950, č.p. 1952, č.p. 1953, č.p. 2254 a č.p. 2146, k.ú. Chodov, obec Praha, část obce Chodov, Praha 11.

Specifikace v poptávkovém listu.

ikona souboruPoptávkový list

Kontaktní osoby:

 • pan Kvido Boublík, vedoucí odboru správy majetku ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 273

 • Prohlídka místa plnění zakázky, sdělení dalších informací, bude umožněno po předchozí domluvě s panem Michaelem Niederlem, na tel. 775 103 679 pro objekt Blatenská č.p. 2146 a s panem Bc. Janem Voborníkem, na tel. 733 736 175 pro objekty Petýrkova č.p. 1949, č.p. 1950, č.p. 1952, č.p. 1953 a č.p. 2254, správce majetku Jihoměstská majetková a.s., provozovna Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4 – Chodov.

Lhůta a místo pro podání nabídky

 • Nabídku může uchazeč doručit do 12:00 hod. dne 29.01.2015do podatelny Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.

  Přední strana obálky s nabídkou musí být označená výrazem a názvem takto:

  NEOTVÍRAT

  „ZAKÁZKA „

  „Odstranění závad vyplývajících z bezpečnostních auditů pro objekty v majetku hl. m. Prahy, svěřených“

  Zadní strana obálky s nabídkou musí obsahovat identifikaci uchazeče


Předpokládaný termín:

 • Doba plnění  od podpisu smlouvy o dílo do tří týdnů. 
Informace budou průběžně aktualizovány v závislosti na průběhu veřejné zakázky.

Výzva k podání nabídek včetně příloh:
 
 
 

Aktualizace:

 


 


Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky

14.1.2015 17:04:09 - aktualizováno 5.2.2015 14:13:22 | přečteno 1484x | Bc. Tomáš Zikeš

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load