Na obsah stránky

ENDE
 

Spořilovská - zakrytí

Záměr těžkého zakrytí ulice Spořilovská.

Investor 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15, Praha 1

Spořilovská zakrytí, obrázek se otevře v novém okně

Generální projektant

Konsorcium SATRA-SUDOP-Spořilovská, MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Ondřej Fous, Ing. arch. Jan Kasl, Ing. arch. David Mareš

Záměr

Záměr se navrhuje na území MČ Praha 4 a částečně na území MČ Praha 10 a MČ Praha 11. Hlavním cílem záměru je eliminace zátěže z dopravy z komunikace Spořilovská. Dalším cílem je propojení lokalit "starého" a "nového" Spořilova formou parkově upravených ploch a prověření vedení tramvajové tratě na Jižní Město. Vlastní zakrytí je navrženo technologií hloubených tunelů v rozsahu od úrovně křižovatky ulic Na Chodovci × Hrusická až přibližně ke křižovatce ulic Senohrabská × Choceradská v délce 720 m.

Informace

MČ Praha 11 obdržela dne 08.01.2016 žádost o vyjádření ke studii proveditelnosti záměru "Spořilovská - zakrytí", kterou v prosinci 2015 zpracovalo Konsorcium SATRA-SUDOP-Spořilovská. Studie prověřuje tunelové vedení, resp. zakrytí Spořilovské v její stávající stopě. K této studii se ikona souboruMČ Praha 11 vyjádřila dne 18.02.2016. V prosinci 2016 vznikla nová studie "Studie povrchového uspořádání těžkého zakrytí Spořilovské spojky", která vychází ze studie proveditelnosti z prosince 2015 a řeší zejména povrchové úpravy záměru. K této studii se MČ Praha 11 ikona souboruvyjádřila dne 31.05.2017. Dne 09.02.2017 proběhlo veřejné plánovací setkání o podobě parku nad zastřešenou Spořilovskou. Více informací lze nalézt na http://www.satra.cz/sporilovska-spojka-zakryti/  nebo na http://www.triarchitekti.cz/prace/projekt/studie-povrchoveho-usporadani-tez-keho-zakryti-sporilovske-spojky/.

Dne 25.07.2017 se z iniciativy projektanta SATRA spol. s r. o. konalo pracovní jednání. Předložená studie byla doplněna o architektonické pojetí parteru a upřesnění vedení tramvajové tratě. Tato studie bude podkladem i pro dokumentaci v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

V říjnu 2017 obdržela MČ Praha 11 aktualizaci studie proveditelnosti a povrchového uspořádání nazvanou Zelený zip pro Spořilov (výňatek studie ke stažení ikona souboruZDE).


5.4.2017 13:05:49 - aktualizováno 1.11.2017 8:42:55 | přečteno 1970x | Mgr. Petr Skyva

Navigace

 
load