Na obsah stránky

ENDE
 

P+R Opatov

Záměr výstavby objektu hromadné garáže P+R při ul. Chilská, nedaleko stanice metra Opatov.

Investor Technická správa komunikací hl. m. Prahy, se sídlem Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 P+R Opatov, obrázek se otevře v novém okně 
Generální
projektant 
SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Záměr 

Soliterní, monofunkční, vícepodlažní objekt hromadné garáže P+R o navrhované kapacitě 1010 stání. Navržena jsou dvě podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Základní půdorysný rozměr je 190 x 36 m, konstrukční výška jednotlivých podlaží 3,0 m. Vjezd do objektu je navržen ze stávající obslužné komunikace, která v současné době slouží k vjezdu na stávající parkoviště P+R.

Informace

Odbor životního prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., zveřejnil dne 07.01.2015 informaci o obdržení oznámení záměru.
Dne 19.06.2015 zveřejnil odbor ochrany prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení záměru - záměr bude dále posuzován podle zákona. Dne 17.01.2018 zveřejnil MHMP OŽP informaci, že ke dni 19.12.2017 byl z důvodu zpětvzetí žádosti ukončen proces posuzování vlivu na životní prostředí. Více informací v informačním systému EIA (PHA959).

8.1.2015 8:28:45 - aktualizováno 29.1.2018 13:55:54 | přečteno 5926x | Ing. Pavla Medunová

Navigace

 
load