Na obsah stránky

ENDE
 

Obytný soubor Výstavní

Záměr výstavby obytného souboru mezi ulicemi Výstavní a Otická.

Investor

Central Group a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4

OS Výstavní, obrázek se otevře v novém okně

Generální projetkant

Central Group a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4

Záměr

Navrhuje se bytový dům rozdělený na tři části a pět bloků, nové komunikace, retenční nádrž, zpevněné a ozeleněné plochy, přípojky a přeložky inženýrských sítí a zastávka MHD při ulici Výstavní. Kapacita bytového domu je 279 bytových jednotek, 216 nebytových jednotek (služby, administrativa), 503 parkovacích stání (z toho 448 v podzemních garážích a 55 na terénu). Stavba má mít 2 podzemní podlaží a nadzemní část se dělí do bloků, které mají různou výšku - věže jsou navrženy o maximální výšce 17, 14 a 11 nadzemních podlaží.

 Informace

Ve věci výstavby záměru proběhl proces posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí vydal dne 25.07.2013 souhlasné stanovisko. Více informací v informačním systému EIA (PHA713).

Dne 30.05.2014 bylo na žádost spol. Central Group  a.s. zahájeno územní řízení. Dne 17.02.2015 se uskutečnilo ikona souborusetkání občanů s vedením MČ Praha 11. Zatím posledním úkonem v řízení je rozhodnutí MHMP, odboru stavebního řádu ze dne 12.12.2016, jímž se ruší procesní usnesení ÚMČ Praha 11, odboru výstavby ze dne 14.07.2016 o přerušení řízení k žádosti žadatele. V současné době probíhá územní řízení.

Dne 02.03.2017 obdržel odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11 žádost spol. Central Group a.s. o vyjádření k návrhu nové koncepce zástavby. MČ Praha 11 se k tomuto návrhu nové koncepce zástavby vyjádřila dne 30.03.2017 (ke stažení ikona souboruZDE).

16.4.2010 14:42:30 - aktualizováno 4.4.2017 13:10:40 | přečteno 11390x | Ing. Petra Vlášková

Navigace

 
load