Na obsah stránky

ENDE
 

Obytný soubor Výstavní

Záměr výstavby obytného souboru mezi ulicemi Výstavní a Otická.
Investor Central Group Háje a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4  OS Výstavní, obrázek se otevře v novém okně
Generální projetkant Central Group Háje a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4
Záměr dle původního návrhu

Navrhuje se bytový dům rozdělený na tři části a pět bloků, nové komunikace, retenční nádrž, zpevněné a ozeleněné plochy, přípojky a přeložky inženýrských sítí a zastávka MHD při ulici Výstavní. Kapacita bytového domu je 279 bytových jednotek, 216 nebytových jednotek (služby, administrativa), 503 parkovacích stání (z toho 448 v podzemních garážích a 55 na terénu). Stavba má mít 2 podzemní podlaží a nadzemní část se dělí do bloků, které mají různou výšku - věže jsou navrženy o maximální výšce 17, 14 a 11 nadzemních podlaží. 

Záměr dle koncepce z dubna 2017

Zástavba bude tvrořena samostatnými či spojenými jednoduchými kubickými bloky. Bude řazena ve dvou řadách - vyšší řada podél ulice Výstavní, nižší podél ulice Otická. Na severozápadním nároží bude max. výška horního líce atiky stavby 310 m n. m. (max. 7 NP). Směrem východním podél ulice Výstavní se bude snižovat až na 5 NP. Směrem jižním k jihozápadnímu nároží stavby se bude snižovat na max. výšku horního líce atiky 306 m n. m. (max. 6 NP). Od jihozápadního nároží se bude výška zástavby směrem východním snižovat až na 4 NP. V podzemní části jsou navrženy garáže pro cca 380 automobilů. Více informací je v příloze usnesení RMČ Praha 11 č. 0796/25/R/2017 ze dne 18.07.2017 (níže ke stažení)

Informace k původnímu návrhu

Ve věci výstavby záměru proběhl proces posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí vydal dne 25.07.2013 souhlasné stanovisko. Více informací v informačním systému EIA (PHA713).

Dne 30.05.2014 bylo na žádost spol. Central Group  Háje a.s. zahájeno územní řízení. Dne 17.02.2015 se uskutečnilo ikona souborusetkání občanů s vedením MČ Praha 11. Dne 12.12.2016 MHMP, odboru stavebního řádu zrušil procesní usnesení ÚMČ Praha 11, odboru výstavby ze dne 14.07.2016 o přerušení řízení k žádosti žadatele. Žadatel spol. Central Group Háje a.s. vzal dne 20.7.2017 zpět žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podanou dne 30.5.2014. Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 zveřejnil dne 26.7.2017 usnesení o zastavení územního řízení

Informace k nové koncepci

Dne 02.03.2017 obdržel OÚR ÚMČ Praha 11 žádost spol. Central Group Háje a.s. o vyjádření k návrhu nové koncepce zástavby. MČ Praha 11 se k tomuto návrhu nové koncepce zástavby vyjádřila dne 30.03.2017 (ke stažení ikona souboruZDE). Dne 13.06.2017 obdržel OÚR ÚMČ Praha 11 žádost spol. Central Group Háje a.s. o vyjádření k dalšímu novému návrhu koncepce výstavby. MČ Praha 11 se k novému návrhu koncepce výstavby vyjádřila usnesením RMČ Praha 11 č. 0796/25/R/2017 ze dne 18.07.2017 (ke stažení ikona souboruZDE).

16.4.2010 14:42:30 - aktualizováno 5.12.2017 15:21:37 | přečteno 12782x | Ing. Petra Vlášková

Navigace

 
load