Na obsah stránky

ENDE
 

Obytný soubor REZIDENCE NODOM

Záměr výstavby obytného souboru sestávajícího se ze 4 bytových domů a objektu podzemních garáží při ulicích Klapálkova a Milínská.

Investor NODOM CZ, spol. s r.o., se sídlem Žitná 171, 251 01 Dobřejovice Obytný soubor REZIDENCE NODOM, obrázek se otevře v novém okně 
Generální
projektant 
PTA ARCHITECTURE, se sídlem Anny Rybníčkové 2613/5, 150 00 Praha 5 
Záměr 

Záměr výstavby bytového souboru 4 bytových domů (A, B, D a E) a objektu podzemních garáží (C) s celkovou kapacitou 189 bytů, 13 nebytových jednotek a 211 parkovacích stání. Záměr je rozdělen do 3 etap.
1. etapa - bytové domy A+B, garážový dům C. Kapacita - počet bytů: 64, počet nebytových jednotek: 2, počet parkovacích stání v podzemních garážích: 59, počet parkovacích stání na terénu: 11.
2. etapa - bytový dům D. Kapacita - počet bytů: 83, počet nebytových jednotek: 9, počet parkovacích stání v podzemních garážích: 78, počet parkovacích stání na terénu: 20.
3. etapa - bytový dům E. Kapacita - počet bytů: 42, počet nebytových jednotek: 2, počet parkovacích stání v podzemních garážích: 35, počet parkovacích stání na terénu: 8.

Informace

Odbor životního prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., zveřejnil dne 20.01.2015 informaci o obdržení oznámení záměru. Odbor ochrany prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., zveřejnil dne 09.07.2015 závěr zjišťovacího řízení - záměr bude posuzován podle zákona. Dne 09.06.2017 obdržel příslušný úřad žádost oprávněného zástupce oznamovatele o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor ochrany prostředí MHMP ve smyslu § 23 odst. 2 zákona proces posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr ukončil. Více informací v informačním systému EIA (PHA963).

21.1.2015 11:33:56 - aktualizováno 4.7.2017 10:28:45 | přečteno 5456x | Ing. Pavla Medunová

Navigace

 
load