Na obsah stránky

ENDE
 

Obytný soubor Na Výhledu

Záměr výstavby obytného souboru v lokalitě ulic Ryšavého x Hrdličkova x Blatenská.

 Investor 

SELEQUENE s.r.o., se sídlem Hegerova 616/78, 120 00 Praha 2

 Obytný soubor Na Výhledu, obrázek se otevře v novém okně

 Generální
 projektant

STUDIO PRAK s.r.o., se sídlem 28. října 5, 772 00 Olomouc
I-MISE s.r.o., se sídlem Vinohradská 160, 130 00 Praha 3

 Záměr

Výstavba 4 bytových domů o 1. PP a 8. NP (3 bytové domy), resp.  9. NP (1 bytový dům). V parteru jsou navrženy obchody, ordinace a restaurace. Realizace je navržena ve 2 etapách. 

 Informace

Odbor životního prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zveřejnil dne 08.01.2013 závěr zjišťovacího řízení. Záměr bude posuzován dle uvedeného zákona. Dne 29.11.2012 se ikona souboruMČ Praha 11 vyjádřila ke zjišťovacímu řízení. Dne 02.06.2014 rozhodl Městský soud v Praze o zrušení opatření obecné povahy - úpravy směrné části ÚPn č. U 0986 ze dne 07.07.2011. Odbor životního prostředí MHMP, jako příslušný úřad, zveřejnil dne 15.07.2014 informaci o obdržení dokumentace záměru. Dne 01.08.2014 se k dokumentaci ikona souboruvyjádřila MČ Praha 11. Dne 12.12.2014 byla dokumentace vrácena oznamovateli k doplnění. Dne 03.02.2015 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0142/5/R/2015, ve kterém ruší usnesení RMČ Praha 11 č. 0149/5/R/2011 ze dne 02.03.2011 a nesouhlasí s úpravou Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy č. U 0986/01 spočívající ve zvýšení míry využití části území SV - všeobecně smíšené z kódu D na kód G pro potřeby záměru OS Na Výhledu.  Dne 17.02.2015 přijalo Zastupitelstvo MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0003/4/Z/2015, ve kterém taktéž nesouhlasí s úpravou ÚPn č. U 0986/01. Dne 29.05.2015 se ikona souboruMČ Praha 11 vyjádřila k úpravě Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy č. U 0986/01. Dne 15.09.2016 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy ikona souboruusnesení č. 19/29, ve kterém neschvaluje zahájení pořizování návrhu zadání úprav Územního plánu s.ú. hl. m. Prahy uvedených v příloze 4 tohoto usnesení.

Dne 18.04.2018 oznámil Odbor ochrany prostředí MHMP, že jelikož dokumentace EIA byla oznamovateli vrácena dne 12.12.2014 a doplněná dokumentace nebyla příslušnému úřadu dosud předložena, Odbor ochrany prostředí MHMP posuzování záměru ukončil. Více informací v informačním systému EIA (PHA836).


13.11.2012 13:29:52 - aktualizováno 20.4.2018 12:10:12 | přečteno 8686x | Ing. Pavla Medunová

Navigace

 
load