Na obsah stránky

ENDE
 

Novostavba polyfunkčního objektu, Holušická ul.

Záměr zástavby proluky mezi objekty č.p. 2221 a 2253 v ulici Holušická, Praha - Chodov.

Investor  MEI Property Services, s.r.o., Holušická 2221, Praha - Chodov  Polyfunkční objekt Holušická, obrázek se otevře v novém okně
Generální projektant  Architekti Headhand s.r.o.,  U Obecního dvora 799/7, Praha 1
Záměr z roku 2015

V prosinci 2014 byla městské části Praha 11 přestavena studie nazvaná "Polyfunkční dům Holušická" zpracovaná spol. Architekti Headhand s.r.o. v říjnu 2014, která řešila zástavbu proluky mezi objekty č.p. 2221 a 2253 v ulici Holušická situované na pozemcích parc. č. 3341/2 a 3341/4 v k. ú. Chodov. V rámci studie bylo uvedeno, že se jedná o objekt reagující na potřebu investora (původní investorem byla společnost 1. Regionální uzavřený investiční fond, a.s., Politických vězňů 912/10, Praha 1 - Nové Město), který potřebuje rozšířit stávající kapacity budovy č.p. 2221. Vznikl by tak polyfunkční objekt se 7 nadzemními podlažími obsahující prostory pro administrativu i služební byty pro zaměstnance společnosti a s jedním podzemním podlažím určeným pro parkování.

Informace 

K tomuto záměru se vyjádřila Rada MČ Praha 11 nesouhlasným ikona souboruusnesením č.0099/5/R/2015 ze dne 3.2.2015

Záměr z roku 2017

V květnu 2017 byla MČ Praha 11 předložena nová podoba záměru. Hlavní změna spočívá ve snížení výšky objektu na 6 nadzemních podlaží a ulička mezi stávajícím objektem Holušická č. p. 2221 a novostavbou byla doplněna pobytovými schody vedoucí z administrativní části novostavby v 1. nadzemním podlaží. Celkem je tedy navržen objekt, ve kterém je v podzemním podlaží navrženo 15 parkovacích stání, v 1. nadzemním podlažím jsou navrženy administrativní prostory pro max. 20 zaměstnanců, ve 2. nadzemním podlaží jsou navrženy 3 ordinace lékařů a ve zbývajících nadzemních podlažích je navrženo 7 služebních bytů. Celkově je pro novostavbu požadováno 23 parkovacích stání, z toho 15 je zajištěno v podzemním podlaží a 8 na povrchu v rámci pozemku investora. Stávající povrchová parkovací stání budou zachována.

Informace 

Dne 19.09.2017 přijala Rada MČ Praha 11 usnesení č. 0940/32/R/2017, ve kterém nesouhlasí se záměrem obsaženým v dokumentaci zpracované spol. Architekti Headhand s.r.o. v červnu 2017. Dne 26.09.2017 bylo usnesení ikona souboruzasláno žadateli.


28.8.2017 15:58:23 - aktualizováno 3.10.2017 8:55:57 | přečteno 1135x | Ing. arch. Martina Račoková

Navigace

 
load