Na obsah stránky

ENDE
 

Bytový park Roztyly

Záměr výstavby bytových domů na ploše mezi ulicemi Ryšavého, Hrdličkova a Komárkova.

Bytový park Roztyly I

Investor ALBORG-DEVELOPMENT a.s., se sídlem Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1 Bytový patk Roztyly I, obrázek se otevře v novém okně 
Generální projetkant ABM architekti s.r.o., se sídlem Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1
Záměr Realizace bytového domu o 4 sekcích se společným suterénem. Všechny sekce jsou navrženy o 5 nadzemních podlažích a s jedním ustupujícím.
Informace

Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 30.06.2011. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. Odvolací orgán - odbor stavební MHMP - dne 06.11.2012 vydal rozhodnutí o zrušení vydaného územního rozhodnutí ze dne 30.06.2011 a celou věc vrátil správnímu orgánu prvního stupně (odboru výstavby ÚMČ Praha 11) k novému projednání.

Odbor výstavby ÚMČ Praha 11 (dále "OV") dne 28.12.2012 oznámil pokračování územního řízení. OV vydal dne 11.04.2013 rozhodnutí o umístění stavby. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. Dne 06.08.2013 vydal MHMP, odbor stavební jako odvolací správní orgán, rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby - odvolání se zamítá a rozhodnutí vydané OV ze dne 11.04.2013 se potvrzuje. Proti rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí vydaném MHMP, odborem stavebním a územního plánu, jako příslušným odvolacím orgánem, byla podána žaloba k Městskému soudu v Praze. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 18.06.2014 rozhodnutí MHMP, odboru stavebního a územního plánu, jako odvolacího orgánu, zrušil a věc vrátil tomuto správnímu orgánu k dalšímu řízení - zpět do odvolacího řízení. Dne 24.11.2014 vydal MHMP, odbor stavební a územního plánu, jako odvolací orgán, rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby - odvolání se zamítá a rozhodnutí vydané OV ze dne 11.04.2013 se potvrzuje. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30.03.2017 rozhodnutí MHMP ze dne 24.11.2014 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení (rozsudek ke stažení ikona souboruZDE).

OV dne 03.12.2013 vydal oznámení o záhájení stavebního řízení. Dne 24.01.2014 vydal OV stavební povolení. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání. Dne 11.02.2015 vydal odbor stavební a územního plánu MHMP, jako příslušný odvolací orgán, rozhodnutí ve věci odvolání proti vydanému stavebnímu povolení - odvolání se zamítá a rozhodnutí vydané OV ze dne 24.01.2014 se potvrzuje. Stavba byla zahájena a rozhodnutím soudu pozastavena.

Bytový park Roztyly II

Investor

ALBORG-DEVELOPMENT a.s., se sídlem Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1

Bytový patk Roztyly II, obrázek se otevře v novém okně 

Generální
projektant

ABM architekti s.r.o., se sídlem Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1

Záměr 

Realizace bytového domu o 5 sekcích obdélníkového půdorysu s 1 podzemním podlažím a 5 nadzemními + 1 ustupujícícím podlažím. Celkový počet bytů - 103. V podzemním podlaží bude max. 100 parkovacích stání, 15 stání bude na terénu. 

Informace

Dne 02.04.2014 zveřejnil odbor životního prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení - záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., zveřejnil dne 08.01.2015 informaci o obdržení dokumentace záměru. Dne 05.05.2016 vydal odbor ochrany prostředí MHMP souhlasné stanovisko k záměru. Více informací v informačním systému EIA (PHA894).

7.10.2010 10:49:24 - aktualizováno 2.5.2017 15:18:51 | přečteno 14042x | Ing. Petra Vlášková

Navigace

 
load