Na obsah stránky

ENDE
 

Bytový dům Gemma (AB Gemma)

Záměr výstavby bytového domu při severní straně ulice Pyšelská a západní straně ulice Knovízská.

Investor 

SKANSKA Reality a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 

BD Gemma, obrázek se otevře v novém okně

Generální projektant 

S.H.S architekti s.r.o., se sídlem Osadní 35, 170 00 Praha 7

Záměr

Záměr výstavby bytového domu o dvou podzemních a pěti nadzemních podlažích v k.ú. Chodov při severní straně ulice Pyšelská a západní straně ulice Knovízská. V podzemních podlažích jsou navrženy garáže, v 1. NP obchodní plochy, ve 2. - 5. NP je navrženo 51 bytů. Součástí stavby je vybudování parkovacích zálivů a parková úprava parteru.

Informace 

Dle závěru zjišťovacího řízení ze dne 30.01.2008 nebude záměr posuzován (PHA463). Dne 26.11.2014 oznámil odbor výstavby ÚMČ Praha 11 zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané: "Nový bytový dům Chodovec - Gemma - Objekt 9", tj. vydání změny rozhodnutí č.j. OV/2008/000634/Hr ze dne 03.06.2008, kterým byla umístěna stavba nazvaná "Administrativní budova GEMMA". Dne 06.01.2015 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0046/1/R/2015, ve kterém nesouhlasí se změnou územního rozhodnutí. Dne 08.01.2015 proběhlo ústní jednání, z jehož průběhu vyplynuly nové skutečnosti, na základě kterých byl žadatel vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno do 31.05.2015. Dne 23.06.2015 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0911/26/R/2015, ve kterém ruší souhlasné usnesení Rady MČ Praha 11 č. 0655/17/R/2012 ze dne 20.06.2012 a nesouhlasí s umístěním bytového domu. Dne 29.07.2015 oznámil odbor výstavby ÚMČ Praha 11 doplnění podkladů žádosti a pokračování v řízení. Dne 19.10.2016 vydal odbor výstavby ÚMČ Praha 11 ikona souboruzměnu rozhodnutí o umístění stavby spočívající v upuštění od výstavby AB Gemma ve prospěch nového bytového domu Chodovec - Gemma - objekt 9. Proti rozhodnutí byla podána odvolání. Dne 16.11.2017 vydal MHMP, odbor stavebního řádu, jako odvolací správní orgán, rozhodnutí ve věci odvolání (rozhodnutí ke stažení ikona souboruZDE).19.12.2012 16:30:41 - aktualizováno 22.11.2017 8:47:56 | přečteno 21586x | Ing. Petra Vlášková

Navigace

 
load