Administrativní budova U Kunratického lesa (dříve Eleven Building)

Záměr výstavby administrativního objektu v blízkosti okružní křižovatky Ryšavého - Roztylská.

Investor  Skanska a.s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4   AB U Kunratického lesa, obrázek se otevře v novém okně
Projektant AIP - projektová kancelář, se sídlem Pískařská 2075/7, 143 00 Praha 4
Záměr Výstavba administrativní budovy jihozápadně od okružní křižovatky Ryšavého, Roztylská, Pod Chodovem a U Kunratického lesa 
Informace

Závěr zjišťovacího řízení v rámci procesu EIA ze dne 02.07.2009 - záměr bude dále posuzován.

Dne 08.08.2013 oznámil odbor životního prostředí MHMP ukončení procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí, a to na základě žádosti oznamovatele, který přehodnotil svůj záměr. 

Více informací v informačním systému EIA (PHA610).

Dne 16.10.2013 zveřejnil obor životního prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, informaci o obdržení záměru. Dne 31.03.2014 zveřejnil odbor životního prostředí MHMP, jako příslušný úřad podle zákona č. 100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení - záměr nemá významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo, a proto nebude posuzován.

Více informací v informačním systému EIA (PHA889).

Vytvořeno 21.1.2009 10:01:00 - aktualizováno 3.4.2014 15:51:46 | přečteno 13248x | Ing. Petra Vlášková
load