Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Vysvětlení některých pojmů

Co je to Brownfield

V současné době řada lidí operuje s pojmem brownfield, aniž by si uvědomovali co je jeho skutečným obsahem.
Poměrně vyčerpávající odpověď dává článek Brownfieldy a územní rozvoj autorky Jany Hurníkové z čísla 6/2009 odborného časopisu Urbanismus a územní rozvoj, který vydává Ústav územního rozvoje v Brně:

„Pojem brownfield je převzat z angličtiny, v doslovném překladu znamená hnědé pole. Všeobecně platná definice brownfieldu v současné době neexistuje. V podstatě jde o části urbanizovaného území, které ztratily svoji funkci, jsou opuštěné, či málo využité, často obsahují ekologickou zátěž.

Mezi brownfieldy se řadí dle LEPOB1:

 • nefunkční průmyslové a zemědělské stavby a areály,
 • opuštěné vojenské prostory,
 • území zdevastovaná těžbou nerostných surovin či skládkováním odpadů,
 • opuštěné nebo nevyužívané železniční a jiné dopravní plochy,
 • opuštěné, nebo nevyužívané objekty a areály občanské vybavenosti (nákupní střediska, administrativní budovy, školy, úřady, zdravotnická střediska a nemocnice, věznice, kulturní domy, kina, letní kina, hřiště, stadiony a jiné),
 • rezidenční lokality (ať již opuštěné nebo zchátralé a částečně ještě obydlené).

Zajisté je i více dalších definicí brownfields a největší rozdíl je mezi americkým a evropským chápáním tohoto pojmu. Evropské vnímání vidí brownfields jako opuštěné, nedostatečně využívané nebo prázdné území, které může, ale nemusí mít ekologickou zátěž. Definice toho, co je a co není brownfield, také často záleží na místních okolnostech. Co je považováno za brownfields podle jednoho přístupu, může být podle jiného přístupu nebo za jiných okolností slibným podnikem. Je také důležité si uvědomit, že určité množství brownfields v území je docela přirozené, jako je například přirozené určité procento nezaměstnanosti. Navíc, ne všechna brownfields musí být nevyužívaná, některá brownfields mohou být stále částečně využívána. V případě, kdy je užívána jen malá část území, zde může vlastník pokračovat v relativně výnosném podnikání a nemusí být příliš nakloněn tomu, aby byla jeho nemovitost označena jako brownfield. Bránit se bude také vlastník či dlouhodobý nájemce, který využívá velmi dobře lokalizované území pro nevhodnou funkci nebo nevhodnou formou (například lokalitu blízko středu města jako vrakoviště). V tomto případě není rozhodujícím hlediskem jen to, že cenné území je tímto způsobem nedostatečně využito, ale fakt, že jsou zde současně patrny všeobecné příznaky podinvestovanosti, což má degradující vliv na širší okolí. Skutečnost, že nemůžeme absolutně a exaktně definovat co jsou a co nejsou brownfields, způsobuje jednu z bariér jejich znovuvyužívání. Zde je definice, která byla nyní široce akceptována v evropském prostoru.

Brownfields jsou plochy, které:

 • jsou dotčeny předcházejícím užíváním,
 • jsou opuštěné nebo nedostatečně využívané,
 • mají skutečné nebo pravděpodobné problémy s kontaminací,
 • jsou hlavně v zastavěném území,·
 • vyžadují určitou intervenci, aby mohly být vráceny k prospěšnému využívání

Přičemž není podmínkou, aby všechny uvedené body platily současně.


1)
Projekt LEPOB (Lifelong Educational Project on Brownfields), který je financován z prostředků EU (program Leonardo da Vinci), byl vytvořen za účelem obstarat přenos potřebných informací a znalostí z oblasti problematiky regenerace a nového využití brownfields, a to co nejrychlejší, nejefektivnější a cílenou formou, prostřednictvím regionálně dostupných programů.

Projekt LEPOB se tedy zaměřuje na zprostředkování odborných informací v průřezu celé profesní problematiky. Výukové materiály, které produkuje, jsou zaměřené na řešení otázek spojených s regeneracemi v širokém záběru profesních a tematických aspektů. Vzdělávací program je uzpůsoben středoevropskému kontextu a zavedeným výukovým formátům a ve své podstatě je navržen tak, aby urychlil bezprostřední informovanost profesních komor jednotlivých zemí. Jedná se o odborníky, kteří jsou činní v široké škále postů jako konzultanti, státní úředníci, úředníci samospráv a působí rovněž v politické a zákonodárné sféře. Tito odborníci pracují v pozicích, kde mohou přímo využít a realizovat přínosy svých poznatků získaných prostřednictvím projektu.

16.4.2010 13:58:04 - aktualizováno 20.5.2010 8:27:32 | přečteno 2949x | Ing. Petra Vlášková

Kalendář akcí >

Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Kino klub Zahrada – Myši patří do nebe
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Komise pro seniory
Komentovaná prohlídka výstavy Umění je abstrakce
Pavel Šporcl – Paganiniana
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Michal Foltýn a Mio Sakamoto
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Jazz klub Tvrz: Mikuláš Pokorný/Jan Kořínek/Tomáš Hobzek – Trio
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Galavečer smyčců, strun a slova – Jaroslav Svěcený
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Legenda světové opery – Gabriela Beňačková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: Pěvissimo II. – Dagmar Pecková 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Tóny Chodovské tvrze: INTIMITY – Štefan Margita :  Šansony v doprovodu klavíru a violoncella 
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Pocta Boženě Němcové
Umění je abstrakce
Divadlo Na Jezerce: Práskni do bot
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: TRIPlay (18.00), Petra Brabencová Quartet (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Barbora Tellinger John Fresk trio (JAR/USA/CZ) (18.00), Varhan´s Groovy Jamm (20.00)
Umění je abstrakce
Jazz & Blues Fest: Paul Batto & Robert Christian (18.00), Charlie Slavík Revue + Steve Walsh (20.00)
Umění je abstrakce
Umění je abstrakce
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load