Projednání vize rozvoje území Velké Roztyly

Městská část Praha 11 pořídila vizi rozvoje území "Velké Roztyly". Tato vize rozvoje je projednávána s občany na základě usnesení zastupitelstva č. 07/30/Z/2010 ze dne 21. ledna 2010.

Základním principem vize rozvoje je nalezení hranice zastavitelného a nezastavitelného území s respektováním těsného sousedství Kunratického lesa jako významného biocentra. Dalším cílem vize rozvoje je koncipování prostorové struktury bez vzniku pohledových bariér tak, aby současně byla zachována přirozená schopnost provětrávání celého prostoru. Vize rozvoje urbanisticky sjednocuje doposud rozdělené části území a navrhuje trasování pěších a cyklistických cest s vazbou na plochy rekreace navazující na severní okraj Kunratického lesa.

K projednávané vizi rozvoje mohl každý podat do 31.05.2010 své náměty, které budou vyhodnoceny a předány Zastupitelstvu městské části Praha 11.

Ke stažení:
ikona souboruOznámení projednání vize rozvoje území Velké Roztyly


load