Možnost dostavby městských center na Jižním Městě

Aglomerace Jižního Města byla původně navržena jako samostatný a soběstačný městský satelit, ve kterém měly být rovnoměrně zastoupeny funkce bydlení, pracovních příležitostí, obchodu a služeb a ostatní nezbytné městské infrastruktury. Tento záměr byl při své realizaci postupně degradován především na funkci bydlení. Potřebná dostavba objektů zajišťujících nepřítomné městotvorné funkce se stále více odsouvala, zvláště poté, co na Jižní Město byla zavedena trasa metra C a drtivá většina obyvatel mohla za prací dojíždět.

Že je Jižní Město městem, vyplývá spíše z jeho názvu, než charakteru zástavby. Město tvoří kromě počtu obyvatel jeho centra, živoucí veřejné prostory, občanská vybavenost či infrastruktura. Jižní Město, z urbanistického hlediska i z hlediska každodenních potřeb obyvatel, výrazně trpí nepřítomností přirozených městských center, která by povýšila shluk stávajících, víceméně nahodile situovaných bytových domů, do podoby tradiční, fungující a prosperující městské čtvrti.

Těchto nedostatků si byli vědomi i autoři stávajícího Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy i nově koncipovaného Územního plánu hl. m. Prahy. V obou těchto dokumentech je se vznikem městských center na Jižním Městě uvažováno a to především v okolí stanic metra trasy C. Žádný z dokumentů však blíže neurčuje o jaký konkrétní typ městského centra se má jednat, jaké městské struktury mají centra obsahovat, na jakém konkrétním území mají vzniknout a v jaké podobě je Praha 11 a jeho obyvatelé potřebují.

Aby bylo zabráněno nahodilé výstavbě objektů v lokalitách, ve kterých se se vznikem městských center předběžně uvažuje, je třeba, aby jejich dostavba dostala systémovou podobu a pro vznik městských center na Jižním Městě byl zpracován samostatný ucelený podklad. To však bez znalosti názoru občanů nebude možné. V diskuzním fóru uveřejněném níže, můžete na toto téma diskutovat.


Diskuzní fórum

V diskuzním fóru můžete vkládat příspěvky na téma územního rozvoje Prahy 11, či reagovat na příspěvky jiných přispěvatelů. Prosíme neočekávejte zde odpovědi radnice. Diskuzní fórum má sloužit k diskuzi mezi občany.

1.2.2011 14:46:39 | přečteno 55279x | příspěvků: 11 | Ing. Petra Vlášková | Celý článek
 
Vytvořeno 1.2.2011 14:46:34 | přečteno 3104x | Ing. Petra Vlášková
load