Na obsah stránky

ENDE

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo: A A A
Vyhledávání
 

Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR)

ZÚR jsou nejvyšším závazným typem územně plánovací dokumentace a vydávají se pro celé území kraje. Respektují a zpřesňují politiku územního rozvoje. Jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezí plochy nebo koridory nadmístního významu a stanoví požadavky na jejich využití, zejména plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby a opatření a stanoví kritéria pro rozhodování o možných variantách nebo alternativách změn jejich využití. V ZÚR lze vymezit plochu nebo koridor, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu; v tomto případě je součástí ZÚR jeho zadání a u regulačního plánu z podnětu přiměřená lhůta pro jeho vydání.

Pro území hl. m. Prahy bylo zahájeno pořizování ZÚR hl. m. Prahy usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 11/52 ze dne 29. 11. 2007. Usnesením č. 32/59 ze dne 17.12.2009 Zastupitelstvo hl. m. Prahy vydalo návrh ZÚR hl. m. Prahy formou opatření obecné povahy č. 8/2009 a usnesením č. 10/77 ze dne 4.11.2011 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo zprávu o uplatňování ZÚR hl. m. Prahy. Dne 11. 9. 2014 byla usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 41/1 schválena Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy vydaná formou opatření obecné povahy č. 43/2014 s účinnosti od 1. 10. 2014.
Další informace naleznete na stránkách Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy - Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy.


5.5.2009 9:49:24 - aktualizováno 20.2.2015 9:30:18 | přečteno 4627x | Ing. Petra Vlášková

Navigace

 
load