Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Strategické a územní plánování

 
 

Územní studie Výstavní - Háje

Územní studie Výstavní-Háje 04_2019, obrázek se otevře v novém okněV dubnu 2016 byl v rámci městské části Praha 11 projednáván záměr změny Územního plánu s. ú. hl. m. Prahy (dále jen ÚPn) na pozemcích parc. č. 536/124, 536/256, 536/258, 536/425 v k. ú. Háje ve vlastnictví pana Michaela Janovského a na pozemcích parc. č. 536/122, 536/123 v k.ú. Háje ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa městské části Praha 11. Součástí podnětu byla i studie řešeného území, která zahrnovala úpravu točny autobusů a autobusové zastávky "Jižní Město", návrh na novou dopravní infrastrukturu s navazujícími pěšími komunikacemi v území včetně návrhu nových ploch pro parkování a návrh na umístění objektů občanského vybavení. Podnět podal pan Michael Janovský. Následovalo interní projednání v rámci poradních orgánů MČ Praha 11 a odborných odborů ÚMČ Praha 11. Z tohoto projednání vyplynula potřeba zpracování územní studie.

Dne 19.07.2017 obdržela MČ Praha 11 žádost o projednání návrhu změny ÚPn prezentovaného v ikona souboruúzemní studii Výstavní - Háje zpracované spol. UNITED ARCHITECT STUDIO, s.r.o. (UAS s.r.o.) v květnu 2017. Záměr byl projednán v poradních orgánech městské části Praha 11, odbornými odbory Úřadu městské části Praha 11 a s vlastníky okolních pozemků (jednání se konalo v únoru 2018). Na základě těchto projednávání byla územní studie upravena a dne 08.04.2019 znovu předložena MČ Praha 11 (studie ke stažení ikona souboruZDE). MČ Praha 11 na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 11 ikona souboruč. 0018/8/Z/2019 ze dne 13.06.2019 a na základě této studie podala podnět na změnu ÚPn. 

28.8.2017 15:54:15 - aktualizováno 21.6.2019 10:48:17 | přečteno 1857x | Ing. arch. Martina Račoková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load