Na obsah stránky

ENDE
 

Územní studie

Územní studie je územně plánovacím podkladem. Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. Pořizovatel (Odbor územního rozvoje MHMP) pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu. V zadání územní studie určí pořizovatel její obsah, rozsah, cíle a účel. Pořízení územní studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal. Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle § 25, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti.

I když územní studie, na rozdíl od regulačního plánu, není závazným podkladem pro územní rozhodování, je (pakliže je vložena do evidence územně plánovací činnosti) podkladem neopominutelným a odchylné rozhodnutí je třeba v územním rozhodnutí zdůvodnit a v odůvodnění prokázat, že bylo nalezeno z hlediska veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení.

Územní studie Opatov - Na Jelenách

28.2.2017 15:00:25 - aktualizováno 21.8.2017 16:32:17 | přečteno 520x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Územní studie na území v okolí stanice metra Roztyly

30.3.2017 14:37:50 - aktualizováno 19.4.2018 8:55:42 | přečteno 578x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Územní studie v okolí stanice metra Háje

19.5.2017 10:42:40 - aktualizováno 28.3.2018 14:39:58 | přečteno 506x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Územní studie Výstavní - Háje

28.8.2017 15:54:15 | přečteno 192x | Ing. arch. Martina Račoková | Celý článek
 

Navigace

 
load