Na obsah stránky

ENDE
 

Nový Územní plán hl. m. Prahy (Metropolitní plán)

Pořízení nového Územního plánu hlavního města Prahy (tzv. Metropolitního plánu) bylo schváleno usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7.6.2012. Návrh zadání Metropolitního plánu byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 31/6 ze dne 19.9.2013.


  • MČ Praha 11 obdržela dopis Mgr. Petry Kolínské, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, ze dne 12.07.2016 týkající se požadavků městských částí k zapojení veřejnosti na úrovni městských části do přípravy Metropolitního plánu.

Ke stažení:
ikona souboruDopis Mgr. Kolínské ze dne 12.07.2016
ikona souboruOdeslaný formulář s požadavky MČ Praha 11 na zapojení veřejnosti do přípravy Metropolitního plánu

  • Dne 07.06.2016 přijala Rada hl. m. Prahy ikona souboruusnesení č. 1419, ve kterém uložila Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy zveřejnit rozpracovaný návrh Metropolitního plánu ve verzi předané pořizovateli ke kontrole dne 31.05.2016. Rozpracovaný návrh Metropolitního plánu je dostupný na http://app.iprpraha.cz/apl/ipr-api-v01/app/mpp-kn-verze/index.html.
  • Dne 31.05.2016 odevzdal Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy hotový návrh Metropolitního plánu ke kontrole pořizovateli Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.
  • Na konzultaci zástupců MČ Praha 11 s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy byl dne 06.05.2016  jeho zástupcům předán pracovní materiál "ikona souboruMetropolitní plán - návrh".
  • Na konzultaci zástupců MČ Praha 11 s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy byl dne 25.6.2015 jeho zástupcům předán pracovní materiál "ikona souboruMetropolitní plán - doprava na území MČ Praha 11".
  • Městská část Praha 11 se k Metropolitnímu plánu vyjádřila ikona souboruusnesením Rady městské části Praha 11 č. 0699/19/R/2015 ze dne 13.5.2015.
  • Odbor územního rozvoje dále zpracoval doplnění pracovního materiálu obsahujícího úvahu o rozvoji MČ Praha 11 pro potřeby pořízení Metropolitního plánu, který byl odeslán dne 30.09.2013. Doplněn byl přehled stávajících parků a návrh nových parků. Materiál byl odeslán dne 09.12.2013.

Ke stažení:
ikona souboruPředstava rozvoje MČ Praha 11 pro potřeby MÚP - doplnění
ikona souboruPříloha 1 - stávající parky a návrh parků
ikona souboruPříloha 2a - zákres parků do katastrální mapy
ikona souboruPříloha 2b - zákres parků do ortofotomapy

  • Odbor územního rozvoje zpracoval pracovní materiál obsahující úvahu o rozvoji MČ Praha 11 pro potřeby pořízení Metropolitního plánu. Materiál byl zaslán Útvaru rozvoje hl. m. Prahy dne 30.09.2013.

Ke stažení:
ikona souboruPředstava rozvoje MČ P11 pro potřeby MÚP
ikona souboruPříloha 1 - seznam a charakteristika lokalit
ikona souboruPříloha 2a - zákres lokalit do katastrální mapy
ikona souboruPříloha 2b - zákres lokalit do ortofotomapy

15.7.2016 13:00:06 | přečteno 5441x | Ing. Pavla Medunová

Navigace

 
load