Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Projednávání s MČ Praha 11

Podrobnější informace k projednávání nového územního plánu hl. m. Prahy.

 • Dne 19.07.2018 přijalo Zastupitelstvo MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0015/40/Z/2018, jehož přílohou jsou připomínky MČ Praha 11 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) ve společném jednání. Usnesení bylo ikona souborudopisem radního Ing. Stanislava Urbánka, CSc., zasláno Odboru územního rozvoje MHMP. Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11 dále zpracoval přehlednou rekapitulaci projednání MPP ve společném jednání ve vztahu k MČ Praha 11 (ke stažení ikona souboruZDE).

 • Dne 12.06.2018 přijala Rada MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0710/20/R/2018, ve kterém bere na vědomí společné jednání o návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů tohoto návrhu na udržitelný rozvoj území, souhlasí s připomínkami MČ Praha 11 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) ve společném jednání a schvaluje návrh usnesení ZMČ Praha 11.

 • Zastupitelstvo MČ Praha 11 přijalo dne 03.05.2018 ikona souboruusnesení č. 0029/37/Z/2018, ve kterém schválilo návrh interního postupu k vyjádření MČ Praha 11 ve společném jednání o návrhu Metropolitního plánu.

 • MČ Praha 11 obdržela dopis Mgr. Petry Kolínské, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy, ze dne 12.07.2016 týkající se požadavků městských částí k zapojení veřejnosti na úrovni městských části do přípravy Metropolitního plánu.

Ke stažení:
ikona souboruDopis Mgr. Kolínské ze dne 12.07.2016
ikona souboruOdeslaný formulář s požadavky MČ Praha 11 na zapojení veřejnosti do přípravy Metropolitního plánu

 • Dne 07.06.2016 přijala Rada hl. m. Prahy ikona souboruusnesení č. 1419, ve kterém uložila Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy zveřejnit rozpracovaný návrh Metropolitního plánu ve verzi předané pořizovateli ke kontrole dne 31.05.2016. 
 • Dne 31.05.2016 odevzdal Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy hotový návrh Metropolitního plánu ke kontrole pořizovateli Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.
 • Na konzultaci zástupců MČ Praha 11 s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy byl dne 06.05.2016  jeho zástupcům předán pracovní materiál "ikona souboruMetropolitní plán - návrh".
 • Na konzultaci zástupců MČ Praha 11 s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy byl dne 25.6.2015 jeho zástupcům předán pracovní materiál "ikona souboruMetropolitní plán - doprava na území MČ Praha 11".
 • Městská část Praha 11 se k Metropolitnímu plánu vyjádřila ikona souboruusnesením Rady městské části Praha 11 č. 0699/19/R/2015 ze dne 13.5.2015.
 • Odbor územního rozvoje dále zpracoval doplnění pracovního materiálu obsahujícího úvahu o rozvoji MČ Praha 11 pro potřeby pořízení Metropolitního plánu, který byl odeslán dne 30.09.2013. Doplněn byl přehled stávajících parků a návrh nových parků. Materiál byl odeslán dne 09.12.2013.

Ke stažení:
ikona souboruPředstava rozvoje MČ Praha 11 pro potřeby MÚP - doplnění
ikona souboruPříloha 1 - stávající parky a návrh parků
ikona souboruPříloha 2a - zákres parků do katastrální mapy
ikona souboruPříloha 2b - zákres parků do ortofotomapy

 • Odbor územního rozvoje zpracoval pracovní materiál obsahující úvahu o rozvoji MČ Praha 11 pro potřeby pořízení Metropolitního plánu. Materiál byl zaslán Útvaru rozvoje hl. m. Prahy dne 30.09.2013.

Ke stažení:
ikona souboruPředstava rozvoje MČ P11 pro potřeby MÚP
ikona souboruPříloha 1 - seznam a charakteristika lokalit
ikona souboruPříloha 2a - zákres lokalit do katastrální mapy
ikona souboruPříloha 2b - zákres lokalit do ortofotomapy

15.7.2016 13:00:06 - aktualizováno 30.7.2018 14:12:28 | přečteno 6113x | Ing. Pavla Medunová

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
24. jednání ZMČ Praha 11
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load