Na obsah stránky

ENDE
 

Územně analytické podklady hl. m. Prahy (ÚAP)

ÚAP společně s územní studií patří mezi územně plánovací podklady. ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních předpisů, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. 

ÚAP hl. m. Prahy jsou zpracovávány na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 373 ze dne 20. 3. 2007. 3. aktualizace byla schválena v Zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 26. 3. 2015 usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 05/16.

Požadavky na obsah ÚAP jsou zakotvené v usnesení RHMP č. 1430, které bylo přijato dne 16. 6. 2015.

Pořizovatelem ÚAP hl. m. Prahy je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. Zpracovatelem ÚAP je IPR Praha, který v květnu 2015 spustil web ÚAP hl. m. Prahy, který přehledněji nabízí informace ze schváleného dokumentu i nově prezentuje průběžně zpracovávané rozbory a informace. Nová aplikace Atlas Praha 5000 prezentuje podrobná data z průzkumu současného stavu využití území a technické infrastruktury.

V roce 2016 bylo zahájeno zpracování 4. aktualizace ÚAP hl. m. Prahy 2016 (ÚAP kraj a obec hl. m. Praha), která po projednání v Zastupitelstvu hl. m. Prahy nahradí pořízenou 3. aktualizaci ÚAP hl. m. Prahy (ÚAP kraj a obec hl. m. Prahy 2014). Dne 01.11.2016 přijala RMČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 1279/35/R/2016, ve kterém bere na vědomí 4. aktualizaci ÚAP hl. m. Prahy 2016 a souhlasí s připomínkami MČ Praha 11 ke 4. aktualizaci v příloze usnesení.


8.3.2016 15:40:35 - aktualizováno 13.12.2016 13:00:52 | přečteno 3282x | Mgr. Petr Skyva

Navigace

 
load