Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013 - 2033

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013 – 2033 (aktualizace 2014) je dlouhodobá strategie, připravena pro období do roku 2033.


Aktualizovaná koncepce zachycuje všechny významné změny, k nimž v oblasti užití energie na území města došlo od výchozího roku prvního znění ÚEK HMP (2001). Na základě rozboru sledovaných trendů a definovaných předpokladů variantně předpovídá možný další vývoj v příštích dvou desetiletích. V návrhové části koncepce je rozvedeno, jakým způsobem, jakými opatřeními a konkrétními aktivitami může a má město budoucí vývoj v této oblasti ovlivňovat a jaké to může mít dopady.

Pořízení Územní energetické koncepce ukládá hlavnímu městu Praze (stejně jako krajům a statutárním městům) ustanovení § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon dále ukládá provádět pravidelné vyhodnocení naplňování tohoto strategického dokumentu s případnými návrhy na změnu.

Tato koncepce byla posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (SEA). Všechny informace jsou dostupné v Informačním systému SEA.

Ke stažení:

ikona souboruSchválená koncepce

ikona souboruVyjádření MČ Praha 11 k návrhu koncepce a k vyhodnocení jejích vlivů na ŽP ze dne 04.02.2016

ikona souboruVyjádření MČ Praha 11 k zahájenému zjišťovacímu řízení ze dne 20.05.2015

Vytvořeno 7.3.2016 17:46:09 | přečteno 2298x | Mgr. Petr Skyva
load