Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Strategické a územní plánování

 
 

Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Účelem strategie je snížení zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu s cílem zabezpečit kvalitní životní prostředí pro obyvatele města v budoucnosti.


Dne 22.12.2015 přijala Rada hl. m. Prahy usnesení č. 3213, ve kterém se Praha připojila k iniciativě Mayors Adapt, což je pakt starostů a primátorů, který je závazkem k vytvoření adaptační strategie zapojeného města do dvou let od podepsání iniciativy. Tyto adaptační strategie existují i na evropské a národní úrovni - Adaptační strategie EU a Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR. V prosinci zveřejnil Magistrát hl. m. Prahy spolu s IPR hl. m. Prahy pracovní verzi Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Návrh strategie byl zaměřen především na udržitelné hospodaření s vodou, zvyšování podílu zeleně v intravilánu města nebo na vytváření ekologicky šetrných staveb. Návrh strategie je zveřejněný na http://www.iprpraha.cz/adaptacnistrategie. MČ Praha 11 se k návrhu strategie vyjádřila dne 24.01.2017 (ke stažení ikona souboruZDE). Dne 18.07.2017 přijala ikona souboruRada hl. m. Praha usnesení č. 1723, ve kterém schvaluje Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu, která je přílohou tohoto usnesení. Dne 20.06.2019 hl. m. Praha ikona souboruusnesením ZHMP č. 8/42 schválilo klimatický závazek na snížení emisí CO2. Současně stanovilo základní okruhy opatření k naplnění tohoto závazku včetně výzvy k podpoře a připojení. 

Městská část Praha 11 požaduje v rámci posuzování záměrů cizích investorů, aby předložené podklady vždy obsahovaly popis, jakým způsobem záměr reaguje na strategii.


Více informací k tématice klimatických změn lze nalézt na:

http://www.klimatickazmena.cz/cs/

http://www.intersucho.cz/cz/

http://www.zmenaklimatu.cz/cz/

http://www.pocitamesvodou.cz/

31.7.2017 9:33:46 - aktualizováno 24.6.2019 8:20:06 | přečteno 1074x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load