Rozvoj linek PID v Praze 2019 - 2029

Dokument zachycuje předpokládaný vývoj linkového vedení PID na území hl. m. Prahy v následujících deseti letech. 

Rada hl. m. Prahy vzala dne 09.10.2018 ikona souboruusnesením č. 2606 na vědomí přípravu dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze. Základním cílem dokumentu je poskytnout městské samosprávě i veřejnosti podrobnější představu o tom, jakou podobu Rozvoj linek PID 2019-2029, obrázek se otevře v novém okněhromadné dopravy mohou v okolí svého bydliště očekávat po dokončení nové linky metra D, nových tramvajových tratí (dle usnesení RHMP č. 2186 ze dne 5. 9. 2017 „Strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030“), po modernizaci železničních tratí a vzniku nových železničních stanic a po dostavbě dalších obytných a administrativních celků. 2019-2029“. 

Dokument si dále klade za cíl popsat, jaký objem hromadné dopravy bude na nových úsecích možné očekávat. To pomůže nejen při přípravě výhledových rozpočtů PID, ale poslouží i dopravcům jako vodítko pro přípravu strategie obnovy vozového parku tramvají a autobusů, zatímco zpracovatelům projektových dokumentací umožní vhodně umisťovat a dimenzovat nové přestupní body, zastávky, obratiště, sociální zařízení pro řidiče, případně použít data z dokumentu pro výpočet hlukové zátěže a být podkladem pro dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí (EIA).

Kompletní dokument je možné stáhnout na https://pid.cz/o-systemu/rozvoj-linek-pid-v-praze-2029/

Vytvořeno 7.2.2019 10:35:42 | přečteno 1054x | Mgr. Petr Skyva
load