Na obsah stránky

ENDE
 

Rozptylová studie MČ Praha 11

Cílem studie je vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší na území MČ Praha 11.

V souladu se zadáním studie jsou vyhodnoceny následující imisní veličiny:

  • celkové koncentrace
  • podíl dopravy na celkové úrovni znečištění (v absolutních hodnotách i v %)
  • podíl těžké kamionové dopravy na celkové úrovni znečištění (v absolutních hodnotách i v %).

Do modelových výpočtů bylo zahrnuto kompletní imisní pozadí tvořené všemi zdroji znečišťování na území Prahy, včetně přenosu znečištění ze vzdálených oblastí ČR a ze zahraničí. Základním zdrojem dat o imisní úrovni v zájmovém území jsou výstupy modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, které je zpracováváno v pravidelných dvouletých aktualizacích. Údaje o imisním pozadí v předkládané studii vycházejí z modelového výpočtu, jenž je z hlediska zdrojových sestav, použitých metodik i výsledků modelování prakticky shodný s výstupy projektu „Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy – Aktualizace 2016“. Pro účely studie byly aktualizovány sestavy zdrojů znečišťování ovzduší z dopravy, a to na základě údajů o intenzitách automobilové dopravy v roce 2016 dle podkladů TSK Praha. Jako modelové imisní veličiny jsou v této studii zpracovány průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyrenu. Jedná se o ty nejvýznamnější polutanty produkované automobilovou dopravou.

Ke stažení:

ikona souboruRozptylová studie MČ Praha 11


15.1.2018 17:01:42 | přečteno 183x | Mgr. Petr Skyva

Navigace

 
load