Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Strategické a územní plánování

 
 

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Plán udržitelné mobility je strategickým dokumentem v oblasti dopravy. Cílem Plánu udržitelné mobility je zajistit mobilitu obyvatel tak, aby budoucí pohyb lidí po městě nebyl zbytečně omezován, aby se řídil potřebami lidí, kteří ve městě a jeho okolí žijí a zároveň aby se postupně zlepšovala kvalita života ve městě (např. méně hluku a emisí výfukových plynů apod.). Plán mobility je také jednou z důležitých podmínek pro možnost čerpání finančních prostředků z EU – pro Operační program doprava (OPD) a Integrovaný regionální operační program (IROP) pro žádosti předkládané po 01.01.2018.


Plán udržitelné mobility je vypracováván pro samotnou Prahu a pro tzv. metropolitní oblast (část Středočeského kraje kolem hlavního města). Jeho cílem je střednědobé koncepční a strategické řešení dopravního systému jako celku v souladu s principy udržitelné mobility, vycházejícím z evropských dokumentů Akčního plánu pro městskou mobilitu (2009) a Bílé knihy: Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje (2011). Po svém schválení v Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy se stane hlavním koncepčním dokumentem v oblasti dopravy pro Hlavní město Prahu s přesahem do Středočeského kraje, čímž nahradí současné Zásady dopravní politiky (schválené usnesením Zastupitelstva HMP č. 13/21 dne 11.01.1996).


Zahájení přípravy Plánu udržitelné mobility bylo schváleno ikona souboruusnesením Rady hl. m. Prahy č. 1695 dne 21.07.2015.  Dne 21.02.2017 přijala Rada hl. m. Prahy ikona souboruusnesení č. 342, ve kterém mj. bere na vědomí dokument ikona souboruAnalýza Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a žádá starosty MČ Praha 1 - 22 o aktivní účast na setkání a o úzkou spolupráci v další fázi přípravy dokumentu. Dne 11.09.2017 oznámilo Ministerstvo životního prostředí zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Závěr zjišťovacího řízení byl takový, že koncepce bude posuzována dle zmíněného zákona. Více informací na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP253K. Vyjádření městské části Praha 11 ze dne 16.10.2017 k zahájenému zjišťovacímu řízení naleznete ikona souboruZDE.

Dne 06.09.2018 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy ikona souboruusnesení č. 39/29, ve kterém bere na vědomí zprávu o postupu práce na Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, schvaluje návrh harmonogramu dalších prací a schvaluje koncept dokumentu Návrh Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a jeho předložení k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (tzv. SEA).

Dne 15.11.2018 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad v souladu s ustanovením § 10f odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informaci o zveřejnění návrhu koncepce „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je zveřejněn v Informačním systému SEA - https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP253K. Dne 13.12.2018 se městská část Praha 11 ikona souboruvyjádřila k návrhu koncepce.

Dne 24.05.2019 přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy ikona souboruusnesení č. 7/32, ve kterém schválilo dokument Plán udržitelné mobility Prahy a okolí - Návrh, který je v příloze usnesení. 


Více informací o Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí lze nalézt na http://poladprahu.cz/cs/uvod.


3.3.2017 9:00:13 - aktualizováno 28.5.2019 9:50:09 | přečteno 1605x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Srdce na dlani
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Tři tygři ve filmu: Jackpot
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Vem si mě
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Kdyby radši hořelo
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load