Na obsah stránky

Jazyk:

Navigace

Strategické a územní plánování

 
 

Podnět k pořízení regulačního plánu území Opatov - Na Jelenách

Pořízení regulačního plánu území Opatov - Na Jelenách bylo schváleno ikona souboruusnesením Zastupitelstva MČ Praha 11 č. 0002/11/Z/2015 ze dne 12.11.2015 a návrh Podnětu byl odsouhlasen ikona souboruusnesením Rady MČ Praha 11 č. 0476/14/R/2016 ze dne 19.04.2016. Tento návrh Podnětu byl od 20.04.2016 do 13.05.2016 připomínkován vlastníky pozemků v řešeném území a veřejností. Upravený Podnět byl odsouhlasen ikona souboruusnesením Rady MČ Praha 11 č. 0691/20/R/2016 ze dne 31.05.2016 a následně schválen ikona souboruusnesením Zastupitelstva MČ Praha 11 č. 0004/18/Z/2016 ze dne 09.06.2016. ikona souboruPodnět k pořízení regulačního plánu byl zaslán pořizovateli územně plánovací dokumentace na území hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (ikona souborudopis č. j. MCP11/16/034362/STA ze dne 16.06.2016) k procesu pořizování regulačního plánu podle stavebního zákona. V tomto procesu v průběhu projednávání nejprve „zadání“ a následně „návrhu“ regulačního plánu bude mít veřejnost možnost do procesu opakovaně vstoupit. V konečné fázi návrh regulačního plánu schvaluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Dne 10.01.2017 schválila Rada hl. m. Prahy ikona souboruusnesení č. 7, ve kterém nesouhlasí s pořízením regulačního plánu Opatov - Na Jelenách a doporučuje pořízení územní studie Opatov - Na Jelenách. Dne 26.01.2017 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy ikona souboruusnesení č. 23/15, ve kterém neschvaluje pořízení regulačního plánu Opatov - Na Jelenách a doporučuje pořízení územní studie Opatov - Na Jelenách. Dne 16.02.2017 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 11 ikona souboruusnesení č. 0007/26/Z/2017, ve kterém bere na vědomí usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 23/15 ze dne 26.01.2017 a schvaluje pořízení územní studie Opatov - Na Jelenách. ikona souboruŽádost o pořízení územní studie Opatov - Na Jelenách byla dne 24.02.2017 zaslána Odboru územního rozvoje - oddělení pořizování dílčích dokumentací MHMP.

Více informací k územním studiím lze nalézt na:

https://www.praha11.cz/redakce/index.php?xuser=569041372784916719&lanG=cs&slozka=2247&xsekce=8346&preview=yes&portal=4&clanek=8346.


17.6.2016 14:06:04 - aktualizováno 28.2.2017 13:55:04 | přečteno 1638x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory - ZRUŠENO
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sobotní výtvarná dílna
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
Dopravní komise
Finanční výbor
Výbor pro územní rozvoj a životního prostředí
ZMT s Tomášem Kotrlým
Kino Zahrada dětem – Croodsovi: Nový věk
Koncertní pořad Big Bandu Pražského salonního orchestru
Turistický výlet pro seniory: Říčanskými lesy
Turistický výlet pro seniory: STÁLE SVĚŽÍ
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Kino Zahrada dětem: Snežný kluk
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Od Štěpána k Jindřichovi
Lednové společenské odpoledne pro seniory s živou hudbou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Vzhůru na Vítkov
Promenádní koncert Pražského salonního orchestru
Oznámení o konání 25. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Sportovní komise
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load