Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání

Navigace

Strategické a územní plánování

 
 

Návrh podnětu na pořízení regulačního plánu území Opatov - Na Jelenách


 

Předložení návrhu Podnětu veřejnosti k vyjádření

Hlavním důvodem k pořízení regulačního plánu pro výše zmíněné území je skutečnost, že jsou v tomto území dlouhodobě navrhovány a plánovány nekoordinované a nesourodé záměry s možnými negativními dopady na území celé městské části, zejména z hlediska životního prostředí. Pořízení bylo schváleno ikona souboruusnesením Zastupitelstva MČ Praha 11 č. 0002/11/Z/2015 ze dne 12.11.2015 a návrh Podnětu byl odsouhlasen ikona souboruusnesením Rady MČ Praha 11 č. 0476/14/R/2016 ze dne 19.04.2016.

Tento návrh Podnětu si tímto dovolujeme představit obyvatelům MČ Praha 11 a širší veřejnosti a současně požádat, pokud bude o věc zájem, o vyjádření.

Podnět upravený na základě obdržených vyjádření vlastníků a veřejnosti bychom chtěli znovu projednat v rámci městské části a výsledné znění po schválení Zastupitelstvem MČ Praha 11 předat na Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje k procesu pořizování regulačního plánu podle stavebního zákona. V tomto procesu v průběhu projednávání nejprve „zadání“ a následně „návrhu“ regulačního plánu bude mít veřejnost možnost do procesu opakovaně vstoupit. V konečné fázi návrh regulačního plánu schvaluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Struktura Podnětu na pořízení regulačního plánu území Opatov - Na JelenáchVymezení hranic řešeného území na podkladu ortofotomapy, obrázek se otevře v novém okně

1 ikona souborunávrh podnětu (příloha č. 8 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)

1.1 ikona souboruvymezení hranic řešeného území na podkladu  katastrální mapy

1.2 ikona souborunávrh zadání (příloha č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.)

1.2.1a ikona souboruvymezení hranic řešeného území na podkladu  katastrální mapy

1.2.1b ikona souboruvymezení hranic řešeného území na podkladu ortofotomapy

1.2.1c ikona souboruvymezení hranic řešeného území na podkladu výkresu č. 4 ÚPn

1.2.2 ikona souboruseznam dotčených pozemků

Vyjádření označené slovy „Regulační plán Opatov – Na Jelenách“ adresujte písemně nebo elektronicky ve lhůtě do 13.05.2016 včetně na podatelnu Úřadu MČ Praha 11, odbor územního rozvoje, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4, datová schránka: nr5bpci. V případě, že se rozhodnete svoje vyjádření poslat, respektujte tyto podmínky: Každá fyzická osoba uvede jméno a adresu. Každá právnická osoba uvede název firmy, adresu a jméno osoby oprávněné jednat. K anonymním vyjádřením bez těchto údajů, vyjádřením nepodaným přes podatelnu a vyjádřením došlým po 13.05.2016 se nebude přihlížet.


20.4.2016 8:15:45 | přečteno 1624x | Mgr. Petr Skyva

Kalendář akcí >

Pozvánka na pokračování 28. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Srdce na dlani
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Tři tygři ve filmu: Jackpot
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Vem si mě
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Kdyby radši hořelo
Příměstský tábor Hra
Příměstský tábor Říše snů
Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
 

Senior TAXI

Více

Přímý přenos z jednání ZMČ

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load