Na obsah stránky

ENDE
 

Regulační plán

Regulační plán je závazným typem územně plánovací dokumentace a vydává se pro řešené území. Musí být v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, tj. s územním plánem a zásadami územního rozvoje. Regulační plán stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezí veřejně prospěšné stavby a opatření. Regulační plán je závazný pro rozhodování v území. Regulačním plánem lze nahradit územní rozhodnutí. Regulační plán se vydává z podnětu nebo na žádost.

Na území hl. m. Prahy je pořizovatelem regulačního plánu Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, jeho návrh schvaluje zastupitelstvo hl. m. Prahy a vydává se opatřením obecné povahy podle správního řádu.


Podnět k pořízení regulačního plánu území Opatov - Na Jelenách

17.6.2016 14:06:04 - aktualizováno 28.2.2017 13:55:04 | přečteno 1033x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Návrh podnětu na pořízení regulačního plánu území Opatov - Na Jelenách


 

20.4.2016 8:15:45 | přečteno 934x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Navigace

 
load