Na obsah stránky

ENDE
 

Pražské stavební předpisy (PSP)

Rada hl. m. Prahy schválila dne 15. 7. 2014 návrh Pražských stavebních předpisů (PSP) s účinností od 1. 10. 2014. Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze, nahradí dosud užívanou vyhlášku č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze (OTPP) a současně nahradí vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v souladu s ustanovením § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. Úplné znění PSP je uveřejněno na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) - www.iprpraha.cz v sekci Územní plánování/ Pražské stavební předpisy nebo přímo pod následujícím odkazem: Pražské stavební předpisy.

Aktuální informace o PSP

Zde naleznete důležité odkazy a aktuální informace k PSP.

8.3.2016 15:41:15 - aktualizováno 31.5.2016 11:38:25 | přečteno 730x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Vyjádření MČ Praha 11 k návrhu textu nařízení Rady hl. m. Prahy ze dne 11.08.2015

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1839 ze dne 11.08.2015 odsouhlasila návrh textu nařízení Rady hl. m. Prahy (dále jen RHMP), kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. m. Praze („Pražské stavební předpisy“).

11.9.2015 10:50:16 | přečteno 774x | Ing. Alexandr Keller | Celý článek
 

Vyjádření MČ Praha 11 k věcné novele Pražských stavebních předpisů

Náměstek primátorky hl. m. Prahy PhDr. Matěj Stropnický na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1335 ze dne 09.06.2015 oslovil dopisem všechny městské části, odbory Magistrátu hl. m. Prahy, Městskou policii hl. m. Prahy a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a požádal je o vyjádření k návrhu textu novely Pražský stavebních předpisů.

10.7.2015 12:56:13 | přečteno 1069x | Ing. Pavla Medunová | Celý článek
 

Vyjádření MČ Praha 11 k návrhu technické novely Pražských stavebních předpisů

Náměstek primátorky hl. m. Prahy PhDr. Matěj Stropnický na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 259 ze dne 17.02.2015 oslovil dopisem všechny městské části, odbory Magistrátu hl. m. Prahy a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a požádal je o vyjádření k návrhu technické novely Pražský stavebních předpisů.

3.4.2015 11:08:17 | přečteno 837x | Ing. Pavla Medunová | Celý článek
 

Účinnost Pražských stavebních předpisů pozastevna

Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutím ze dne 16.01.2015 rozhodlo o pozastavení účinnosti nařízení č. 11/2014 Sb., (vyjma §85), jímž byly vydány Pražské stavební předpisy (PSP). Po dobu pozastavení účinnosti platí na území hl. m. Prahy vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

19.2.2015 9:49:32 | přečteno 910x | Ing. Pavla Medunová | Celý článek
 

Vyjádření MČ Praha 11 k návrhu Pražských stavebních předpisů

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) připravil návrh znění Pražský stavebních předpisů (PSP), které předložil městským částem, Ministerstvu pro místní rozvoj a veřejnosti k připomínkám. Jedná se již o druhé kolo připomínek. V prvním kole bylo obesláno všech 32 odborů Magistrátu hl. m. Prahy a Městská policie.

17.2.2014 13:20:24 - aktualizováno 20.2.2015 9:44:01 | přečteno 1260x | Ing. Pavla Medunová | Celý článek
 

Navigace

 
load