Na obsah stránky

Jazyk:
 

Háje střed + Starobylá

Háje - střed Starobylá
Rozloha: 32,43 ha 3,40 ha
Počet bytů: 2812 288
Současný deficit dopravy v klidu: 1352 bilance je téměř vyrovnaná

Vymezení území a charakteristika stavu

Celek v těsné blízkosti metra Háje je vymezen z jihu zónou Bulváru podél ulice Opatovské, za ulicí Hviezdoslavovou na severu původní rodinnou zástavbou Hájů, na západě ulicí U Modré školy, za níž navazují Litochleby jih, na severovýchodě ulicí Výstavní, za níž sousedí již s volnou přírodní plochou směrem k Hostivařské nádrži.

Vyústění Opatovské do ulice Výstavní tvoří v podstatě nástupní prostor z východního směru pro celé Jižního Město.

Území má nejužší vazby na živý prostor při stanici metra podél ulice Opatovské a je charakterizováno prorůstáním celoměstských funkcí do nitra obytné zóny. (Především se jedná o multikino Galaxie, vážící na sebe další aktivity, a rovněž o dvojici výškových objektů administrativy a hotelu Kupa). V krátké vzdálenosti směrem na sever a východ se charakter prostoru zklidňuje. Protože se jedná o jednu ze starších částí Jižního Města, je zde již poměrně vzrostlá zeleň.

Návaznost na drobnou zástavbu je zde řešena relativně zdařilým způsobem - ulici Hviezdoslavovu tvoří na straně k rodinným domkům nižší panelová zástavba, nebo bodové domy. Problematická je návaznost panelové zástavby na volnou krajinu směrem k hostivařské nádrži .

Charakteristickou dominantou je dvojice výškových staveb administrativy a hotelu Kupa. Pod ní, v centru celku, s návazností na metro, v poslední době vznikla novostavba multikina Galaxie s podzemními garážemi, která dále vymezila malé prostranství při vstupu do pasáže u metra.

Kromě areálu Modré školy, jehož umístění ne křižovatce důležitých komunikací není pro danou funkci příliš vhodné, jsou zde i další nezastavěné prostory s vyšším zastoupením zeleně. Jeden z nich je tvořen areály školy a školky při ulici Hviezdoslavově, druhý je parkový prostor mezi ulicemi Kosmická a Horčičkova, který je dnes problematický po stránce architektonické i provozní (obsluha obchodů podél pěší zóny u metra Háje, průchod lávkou atd.). Dalším volnějším prostorem je parkoviště při ulici Plickova. Prostory ulic E. Hyblerové a Kropáčkovy jsou obdobou některých lokalit v celku Háje jih. Charakterem se jedná o poloveřejné prostory klidných vedlejších ulic.

Lokalita "Starobylá" - tzn. zástavba v okolí ulice Starobylé:

Enkláva novější panelové zástavby domů postavených podle projektů z 60. let, zasazená v rodinné zástavbě starých Hájů, vymezená ulicemi Květnového vítězství, Kazimírova, Kryštofova a východní hranou pozemků rodinných domů podél ulice Pacajevovy. Čtyřpodlažní domy zde vymezují nerušené vnitřní prostory příjemného měřítka a společný uliční prostor (ulice Starobylá a U rybářství).

Koncept regulace

V základním regulačním schematu tohoto celku převažují veřejná prostranství nad uličními prostory a to především v jihozápadní části. Zde je zapotřebí kultivovat a navzájem propojit dílčí prostory před školou,výškovými budovami, multikinem a obchodní zónou u metra a propojit je zároveň i s Bulvárem.

Také v okolí školy v ul. Mendelově je předpoklad vzniku veřejného prostranství, zasahujícího až před dnešní restauraci (dnešní náročná úprava s pergolou je sice vítaným zpestřením, zasahuje však bohužel do spíše poloveřejného prostoru mezi bytovými domy). Část ulice Mendelovy směrem k Opatovské je třeba dotvořit do podoby městského uličního prostoru.

V celku Háje střed je významný i podíl ploch parkového charakteru. Veřejný parkový prostor je při škole v Mendelově ulici, pro vznik dalšího parku má předpoklady prostranství mezi ulicemi Horčičkova a Kosmická. Malý parčík může vzniknout při ulici U Modré školy jižně od křídla tělocvičny a mezi ulicemi Mendelovou a Kosmickou. Zelený lem území na východě - podél ulic Opatovská a Výstavní je rovněž parkově upraven.

V území je třeba klást důraz na zklidnění poloveřejných prostor bytových domů, které zde zatím nejsou uspokojivě řešeny.

Důležitým prostorem, který je však třeba řešit dále samostatnou studií, je oblast vyústění ulice Mendelovy do ulice Opatovské (spolu s vyústěním ulic Hlavatého a Kulhavého na druhé straně v celku Háje jih). Návrh nové úpravy této frekventované části bude záviset na definitivním řešení křižovatky a posléze i další křižovatky ulic Opatovské a Štichovy ve vazbě na území Bulváru.

Dalším místem, které bude možno po ověření v podrobnější dokumentaci pojmout nově, je nároží ulic Hviezdoslavova a U Modré školy, kde je při křižovatce významných komunikací situován rozlehlý areál školního hřiště.

Lokalita "Starobylá":

V centrální části je především třeba dobudovat veřejné prostranství, kultivovat prostor okolo kapličky, vymezit navazující uliční prostory zelení.

Schemata

 1. Funkční a prostorová regulace
  Funkční a prostorová regulace - schema, obrázek se otevře v novém okněFunkční a prostorová regulace - legenda, obrázek se otevře v novém okně
 2. Schema rozdělení celku do skupin
  Schema rozdělení celku do skupin - schema, obrázek se otevře v novém okněSchema rozdělení celku do skupin - legenda, obrázek se otevře v novém okně
 3. Schema dopravy
  Schema dopravy - schema, obrázek se otevře v novém okněSchema dopravy - legenda, obrázek se otevře v novém okně
 4. Trojrozměrné schema
  Trojrozměrné schema, obrázek se otevře v novém okně

Návrhový výkres

Situace - návrh, obrázek se otevře v novém okněSituace - legenda, obrázek se otevře v novém okně

Ilustrační obrázky

Skica 1, obrázek se otevře v novém okněSkica 2, obrázek se otevře v novém okněSkica 3, obrázek se otevře v novém okně

24.11.2005 12:21:00 | přečteno 8267x | Ing. Petra Vlášková

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load