Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

JM - místo pro život - regenerace vnitrobloků

Studie navazuje na zpracovanou studii "Jižní Město - místo pro život".

Cílem studie bylo - na základě průzkumu stávajícího stavu a se zohledněním přání místních obyvatel (výsledků anketního šetření provedeného v rámci studie „Jižní Město - místo pro život“) a známých záměrů MČ Praha 11 - pro jednotlivé vnitrobloky navrhnout jejich úpravy a doplnění vybavení.

Vnitroblok je pro účely této studie chápán jako klidový prostor přiléhající k obytným (panelovým) domům, v ideálním případě těmito domy zcela obklopený. Nezasahují do něj - a pokud ano, pak zcela výjimečně nebo okrajově - pojízdné komunikace. Vnitroblok by měl sloužit odpočinku a relaxaci obyvatel sousedních domů; z tohoto pohledu bylo přistupováno k hodnocení jeho vybavenosti.

Vstupním podkladem pro vymezení jednotlivých vnitrobloků byla „Studie regenerace Jižního Města“ zpracovaná architektonickým atelierem ABV ve spolupráci s Atelierem DUK v roce 2001, konkrétně výkresy „Funkční a prostorová regulace“, ve kterých byly poloveřejné prostory (vnitrobloky) značeny šedivou šrafou. Toto vymezení bylo dále zpřesněno respektováním průběhu parcel, případně bylo přihlédnuto ke skutečnému stavu v terénu.

Pro další zpracování bylo takto vymezeno 87 vnitrobloků o průměrné velikosti cca 6 000 m2, přičemž rozloha největšího vnitrobloku přesahuje 23 000 m2, zatímco nejmenší vnitroblok měří necelých 1 000 m2.

ZSJ Označení vnitrobloku

Ke stažení

Fotodokumentace Současný stav Navržený stav
05 05-01 ikona souboru05 01 ikona souboru05 01 stav ikona souboru05 01 návrh
05-02 ikona souboru05 02 ikona souboru05 02 stav ikona souboru05 02 návrh
05-03 ikona souboru05 03 ikona souboru05 03 stav ikona souboru05 03 návrh
05-04

ikona souboru05 04 01
ikona souboru05 04 02

ikona souboru05 04 stav ikona souboru05 04 návrh
05-05 ikona souboru05 05 01
ikona souboru05 05 02
ikona souboru05 05 stav ikona souboru05 05 návrh
05-06 ikona souboru05 06 ikona souboru05 06 stav ikona souboru05 06 návrh
05-07 ikona souboru05 07 ikona souboru05 07 stav ikona souboru05 07 návrh
05-09 ikona souboru05 09 ikona souboru05 09 stav ikona souboru05 09 návrh
05-10 ikona souboru05 10 ikona souboru05 10 stav ikona souboru05 10 návrh
06 06-01 ikona souboru06 01 ikona souboru06 01 stav ikona souboru06 01 návrh
06-02 ikona souboru06 02 ikona souboru06 02 stav ikona souboru06 02 návrh
06-03 ikona souboru06 03 ikona souboru06 03 stav ikona souboru06 03 návrh
06-04 ikona souboru06 04 ikona souboru06 04 stav ikona souboru06 04 návrh
06-05 ikona souboru06 05 01
ikona souboru06 05 02
ikona souboru06 05 stav ikona souboru06 05 návrh
06-06 ikona souboru06 06 ikona souboru06 06 stav ikona souboru06 06 návrh
07 07-01 ikona souboru07 01 01
ikona souboru07 01 02
ikona souboru07 01 stav ikona souboru07 01 návrh
07-02 ikona souboru07 02 ikona souboru07 02 stav ikona souboru07 02 návrh
07-03 ikona souboru07 03 01
ikona souboru07 03 02
ikona souboru07 03 stav ikona souboru07 03 návrh
07-04 ikona souboru07 04 ikona souboru07 04 stav ikona souboru07 04 návrh
07-06 ikona souboru07 06 ikona souboru07 06 stav ikona souboru07 06 návrh
07-07 ikona souboru07 07 ikona souboru07 07 stav ikona souboru07 07 návrh
07-08 ikona souboru07 08 ikona souboru07 08 stav ikona souboru07 08 návrh
07-09 ikona souboru07 09 ikona souboru07 09 stav ikona souboru07 09 návrh
07-10 ikona souboru07 10 ikona souboru07 10 stav ikona souboru07 10 návrh
07-11 ikona souboru07 11 ikona souboru07 11 stav ikona souboru07 11 stav
08 08-01 ikona souboru08 01 01
ikona souboru08 01 02
ikona souboru08 01 stav ikona souboru08 01 návrh
08-02 ikona souboru08 02 ikona souboru08 02 stav ikona souboru08 02 návrh
08-03 ikona souboru08 03 ikona souboru08 03 stav ikona souboru08 03 návrh
08-04 ikona souboru08 04 ikona souboru08 04 stav ikona souboru08 04 návrh
08-05 ikona souboru08 05 ikona souboru08 05 stav ikona souboru08 05 návrh
09 09-01 ikona souboru09 01 ikona souboru09 01 stav ikona souboru09 01 návrh
09-02 ikona souboru09 02 ikona souboru09 02 stav ikona souboru09 02 návrh
09-03 ikona souboru09 03 ikona souboru09 03 stav ikona souboru09 03 návrh
09-04 ikona souboru09 04 ikona souboru09 04 stav ikona souboru09 04 návrh
09-05 ikona souboru09 05 ikona souboru09 05 stav ikona souboru09 05 návrh
09-07 ikona souboru09 07 ikona souboru09 07 stav ikona souboru09 07 návrh
09-08 ikona souboru09 08 ikona souboru09 08 stav ikona souboru09 08 návrh
10 10-01 ikona souboru10 01 ikona souboru10 01 stav ikona souboru10 01 návrh
10-02 ikona souboru10 02 ikona souboru10 02 stav ikona souboru10 02 návrh
10-03 ikona souboru10 03 01
ikona souboru10 03 02
ikona souboru10 03 stav ikona souboru10 03 návrh
10-04 ikona souboru10 04 ikona souboru10 04 stav ikona souboru10 04 návrh
10-05 ikona souboru10 05 01
ikona souboru10 05 02
ikona souboru10 05 stav ikona souboru10 05 návrh
10-06 ikona souboru10 06 ikona souboru10 06 stav ikona souboru10 06 návrh
10-07 ikona souboru10 07 ikona souboru10 07 stav ikona souboru10 07 návrh
10-09 ikona souboru10 09 ikona souboru10 09 stav ikona souboru10 09 návrh
11 11-01 ikona souboru11 01 ikona souboru11 01 stav ikona souboru11 01 návrh
11-02 ikona souboru11 02 ikona souboru11 02 stav ikona souboru11 02 návrh
11-04 ikona souboru11 04 ikona souboru11 04 stav ikona souboru11 04 návrh
11-05 ikona souboru11 05 ikona souboru11 05 stav ikona souboru11 05 návrh
11-06 ikona souboru11 06 ikona souboru11 06 stav ikona souboru11 06 návrh
23 23-01 ikona souboru23 01 01
ikona souboru23 01 02
ikona souboru23 01 stav ikona souboru23 01 návrh
23-03 ikona souboru23 03 01
ikona souboru23 03 02
ikona souboru23 03 stav ikona souboru23 03 návrh
23-04 ikona souboru23 04 ikona souboru23 04 stav ikona souboru23 04 návrh
23-05 ikona souboru23 05 ikona souboru23 05 stav ikona souboru23 05 návrh
23-06 ikona souboru23 06 ikona souboru23 06 stav ikona souboru23 06 návrh
23-07 ikona souboru23 07 ikona souboru23 07 stav ikona souboru23 07 návrh
23-08 ikona souboru23 08 ikona souboru23 08 stav ikona souboru23 08 návrh
25 25-01 ikona souboru25 01 ikona souboru25 01 stav ikona souboru25 01 návrh
25-02 ikona souboru25 02 ikona souboru25 02 stav ikona souboru25 02 návrh
25-03 ikona souboru25 03 ikona souboru25 03 stav ikona souboru25 03 návrh
25-04 ikona souboru25 04 ikona souboru25 04 stav ikona souboru25 04 návrh
25-05 ikona souboru25 05 ikona souboru25 05 stav ikona souboru25 05 návrh
25-07 ikona souboru25 07 ikona souboru25 07 stav ikona souboru25 07 návrh
25-09 ikona souboru25 09 ikona souboru25 09 stav ikona souboru25 09 návrh
26 26-01 ikona souboru26 01 01
ikona souboru26 01 02
ikona souboru26 01 stav ikona souboru26 01 návrh
28 28-03 ikona souboru28 03 01
ikona souboru28 03 02
ikona souboru28 03 stav ikona souboru28 03 návrh
28-07 ikona souboru28 07 ikona souboru28 07 stav ikona souboru28 07 návrh
28-10 ikona souboru28 10 ikona souboru28 10 stav ikona souboru28 10 návrh
28-11 ikona souboru28 11 ikona souboru28 11 stav ikona souboru28 11 návrh
28-12 ikona souboru28 12 01
ikona souboru28 12 02
ikona souboru28 12 stav ikona souboru28 12 návrh
28-13 ikona souboru28 13 ikona souboru28 13 stav ikona souboru28 13 návrh
29 29-02 ikona souboru29 02 ikona souboru29 02 stav ikona souboru29 02 návrh
29-03 ikona souboru29 03 01
ikona souboru29 03 02
ikona souboru29 03 stav ikona souboru29 03 návrh
29-10 ikona souboru29 10 01
ikona souboru29 10 02
ikona souboru29 10 stav ikona souboru29 10 návrh
29-12 ikona souboru29 12 ikona souboru29 12 stav ikona souboru29 12 návrh
29-14 ikona souboru29 14 ikona souboru29 14 stav ikona souboru29 14 návrh
95 95-02 ikona souboru95 02 ikona souboru95 02 stav ikona souboru95 02 návrh
95-03 ikona souboru95 03 ikona souboru95 03 stav ikona souboru95 03 návrh
95-04 ikona souboru95 04 ikona souboru95 04 stav ikona souboru95 04 návrh
95-05 ikona souboru95 05 ikona souboru95 05 stav ikona souboru95 05 návrh
95-06 ikona souboru95 06 01
ikona souboru95 06 02
ikona souboru95 06 stav ikona souboru95 06 návrh
95-07 ikona souboru95 07 ikona souboru95 07 stav ikona souboru95 07 návrh
95-08 ikona souboru95 08 01
ikona souboru95 08 02
ikona souboru95 08 stav ikona souboru95 08 návrh
95-09 ikona souboru95 09 ikona souboru95 09 stav ikona souboru95 09 návrh
95-10 ikona souboru95 10 ikona souboru95 10 stav ikona souboru95 10 návrh
95-12 ikona souboru95 12 ikona souboru95 12 stav ikona souboru95 12 návrh
95-14 ikona souboru95 14 ikona souboru95 14 stav ikona souboru95 14 návrh
9.5.2011 12:55:37 | přečteno 2660x | Ing. Petra Vlášková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load