Na obsah stránky

ENDE
 

Regenerace Jižního Města

Regenerace Jižního Města je proces, ve kterém městská část Praha 11 usiluje o celkové zlepšení kvality života v sídlišti zvýšením standardu bydlení, zlepšením funkční i estetické kvality objektů a vnějšího obytného prostředí z hlediska každodenního života obyvatel.

1) Regenerace bytových domů zahrnuje zateplení objektu, opravy fasád a jejich nové řešení s použitím vhodných architektonických prvků a nové barevnosti, úpravy vstupů a vstupních prostor s případnou rekonstrukcí vstupního podlaží. Nedílnou součástí regenerace objektu je též odstranění technických závad, potřebné opravy technických rozvodů, oprava a zateplení střechy, úprava společných vnitřních prostor domu, rekonstrukce a výměna oken a úprava bezprostředního okolí domu.

2) Regenerace obytného prostředí doplňuje regeneraci bytových domů provedením úprav a kultivace zeleně, dětských hřišť, sportovních ploch a veřejných prostranství, komunikací a parkovacích ploch.

3) Regenerace objektů občanského vybavení navazuje na regeneraci obytných celků. Kromě oprav, stavební rekonstrukce a zateplení sleduje též zlepšení architektonického výrazu budov v souladu s koncepcí celé lokality.

 


Důležité informace k regeneraci bytových domů

Činnost a role odboru územního rozvoje v oblasti regenerace bytových domů.

18.3.2016 9:09:30 - aktualizováno 18.3.2016 9:13:22 | přečteno 3236x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Soutěž - Regenerace Jižního Města 2008 - 2014

S-RJM 2008-2014_publikace_titulka

Městská část Praha 11 vyhlásila Soutěž - Regenerace Jižního Města jako projev uznání za spoluúčast na regeneraci Jižního Města. Cílem tohoto projektu bylo vybrat, ohodnotit a ocenit kvalitně odvedené práce při realizaci regenerace bytových panelových domů na Jižním Městě. Zářijové zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11 v roce 2014 zatím uzavřelo tuto formu oceňování nejlépe zregenerovaných panelových domů, které svou novou tváří přispívají ke zlepšení životního prostředí i pohody bydlení obyvatel Jižního Města.

15.1.2015 12:04:07 - aktualizováno 22.1.2015 14:57:33 | přečteno 3270x | Ing. Pavla Medunová | Celý článek
 

Studie regenerace Jižního Města

Pro systematickou přípravu celého procesu regenerace byla architektonickým atelierem ABV ve spolupráci s Atelierem DUK v roce 2001 zpracována Studie regenerace Jižního Města, která stanovila hlavní zásady regenerace Jižního Města a je podkladem pro konkrétní projekty.
24.11.2005 12:16:44 | přečteno 15237x | Charlie Root | Celý článek
 

Ostatní studie

16.3.2015 15:44:31 | přečteno 3779x | Ing. Pavla Medunová | Celý článek
 

Navigace

 
load