Jak dlouho mohu v obytné zóně zastavit a stát?

Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Toto je bez časového omezení. Zastavení je definováno v § 2, odst. o) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

§ 2
o) zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu

Zpět

Vytvořeno 18.8.2008 18:27:13 | přečteno 2806x | Ing. Petra Vlášková
load