Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Průběh projektu

Informace o průběhu projektu "Přechody pro chodce".

V listopadu 2007 byla uveřejněna výzva občanům o spolupráci na tomto projektu na internetových stránkách městské části, v časopise Klíč a v příloze Praha deníku MF Dnes. Po uveřejnění této výzvy obdržel odbor územního rozvoje od listopadu 2007 do konce ledna 2008 několik desítek připomínek a podnětů. Občané upozornili na nebezpečná místa, navrhli zřídit několik nových přechodů pro chodce, případně vybudovat nové bezpečnostní prvky na stávajících přechodech jako jsou zpomalovací prahy, zvýraznění vodorovného nebo svislého dopravního značení a přisvícení.

Všechny podněty i návrhy zpracoval odbor územního rozvoje do přehledu, který byl jedním z podkladů k projednávání. Připomínky ke zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce byly projednány v únoru 2008 na jednání Dopravní komise Rady MČ Praha 11, která doporučila další postup.

Veškeré podklady včetně stanovisek byly předány k vyjádření, řešení a realizaci kompetentním orgánům - odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 11, Technické správě komunikací hl. m. Prahy a Městské policii hl. m. Prahy. K těmto připomínkám a návrhům se poté vyjadřoval Magistrát hl. m. Prahy - odbor dopravy - odd. rozvoje a organizace dopravy - agenda BESIP, který v lednu 2009 zaslal odboru územního rozvoje zprávu o zařazení navržených opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech do seznamu akcí BESIP, dále návrhy zařazené k přímé realizaci Technické správě komunikací hl. m. Prahy a další doporučení, které návrhy je vhodné realizovat.

V roce 2009 zajistil odbor správy majetku výměnu a umístění fluorescenčního dopravního značení IP 6 v celkovém počtu 41 ks. Pro ukazatele okamžité rychlosti (radary) Eltodo s.r.o. odsouhlasilo jejich umístění na požadovaných sloupech veřejného osvětlení a zároveň byla potvrzena energetická rezerva pro jejich provoz. Dále je Magistrátem hl. m. Prahy do seznamu akcí BESIP zařazena realizace přisvícení na 11 přechodech Jižního Města.

Tato etapa projektu týkající se zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce na území Prahy 11 je realizací navržených opatření ukončena. Další podněty a návrhy na bezpečné přechody se budou řešit jednotlivě. Připomínky a podněty ke zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce mohou občané i nadále zasílat na e-mailovou adresu: bezpecneprechody@praha11.cz.

ikona souboruPřehled návrhů opatření na přechodech a jejich realizace
ikona souboruPřehled návrhů opatření na přechodech a jejich realizace

ikona souboruMapa návrhů opatření na přechodech 01/2009

zpracoval odbor územního rozvoje

31.1.2008 11:23:05 - aktualizováno 24.3.2010 13:47:41 | přečteno 4247x | Ing. Hana Šurovská

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load