Průběh projektu

Informace o průběhu projektu "Přechody pro chodce".

V listopadu 2007 byla uveřejněna výzva občanům o spolupráci na tomto projektu na internetových stránkách městské části, v časopise Klíč a v příloze Praha deníku MF Dnes. Po uveřejnění této výzvy obdržel odbor územního rozvoje od listopadu 2007 do konce ledna 2008 několik desítek připomínek a podnětů. Občané upozornili na nebezpečná místa, navrhli zřídit několik nových přechodů pro chodce, případně vybudovat nové bezpečnostní prvky na stávajících přechodech jako jsou zpomalovací prahy, zvýraznění vodorovného nebo svislého dopravního značení a přisvícení.

Všechny podněty i návrhy zpracoval odbor územního rozvoje do přehledu, který byl jedním z podkladů k projednávání. Připomínky ke zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce byly projednány v únoru 2008 na jednání Dopravní komise Rady MČ Praha 11, která doporučila další postup.

Veškeré podklady včetně stanovisek byly předány k vyjádření, řešení a realizaci kompetentním orgánům - odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 11, Technické správě komunikací hl. m. Prahy a Městské policii hl. m. Prahy. K těmto připomínkám a návrhům se poté vyjadřoval Magistrát hl. m. Prahy - odbor dopravy - odd. rozvoje a organizace dopravy - agenda BESIP, který v lednu 2009 zaslal odboru územního rozvoje zprávu o zařazení navržených opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech do seznamu akcí BESIP, dále návrhy zařazené k přímé realizaci Technické správě komunikací hl. m. Prahy a další doporučení, které návrhy je vhodné realizovat.

V roce 2009 zajistil odbor správy majetku výměnu a umístění fluorescenčního dopravního značení IP 6 v celkovém počtu 41 ks. Pro ukazatele okamžité rychlosti (radary) Eltodo s.r.o. odsouhlasilo jejich umístění na požadovaných sloupech veřejného osvětlení a zároveň byla potvrzena energetická rezerva pro jejich provoz. Dále je Magistrátem hl. m. Prahy do seznamu akcí BESIP zařazena realizace přisvícení na 11 přechodech Jižního Města.

Tato etapa projektu týkající se zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce na území Prahy 11 je realizací navržených opatření ukončena. Další podněty a návrhy na bezpečné přechody se budou řešit jednotlivě. Připomínky a podněty ke zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce mohou občané i nadále zasílat na e-mailovou adresu: bezpecneprechody@praha11.cz.

ikona souboruPřehled návrhů opatření na přechodech a jejich realizace
ikona souboruPřehled návrhů opatření na přechodech a jejich realizace

ikona souboruMapa návrhů opatření na přechodech 01/2009

zpracoval odbor územního rozvoje

Vytvořeno 31.1.2008 11:23:05 - aktualizováno 24.3.2010 13:47:41 | přečteno 4427x | Ing. Hana Šurovská
load