Na obsah stránky

ENDE
 

Memorandum k východní tramvajové tangentě

Rada městské části Praha 11 usnesením č. 0043/2/R/2009 z 21.01.2009 podpořila návrh „Memoranda ve věci východní tramvajové tangenty“. Toto prohlášení má deklarovat společný zájem městských částí Praha 3, Praha 10, Praha 4, Praha 11 a Praha - Kunratice dotčených navrhovanou trasou nové tramvajové tratě ve stopě od stanice metra Želivského, přes Vršovice, Spořilov, Chodovec a Opatov ke Kolejím Jižní Město, která by měla být zakotvena v novém územním plánu hl. m. Prahy.
Současně Rada městské části Praha 11 podpořila vznik pracovní skupiny v této věci složené ze zástupců dotčených městských částí a odborníků, jejímž účelem je nejprve vytvoření konečné verze Memoranda a následně po přijetí všemi dotčenými městskými částmi plnění jeho cílů.
Zastupitelstvo městské části Praha 11 usnesením č. 25/23/Z/2009 z 22.04.2009 schválilo "Memorandum ve věci východní tramvajové tangenty". Memorandum bude předloženo k podepsání starostům dotčených městských částí Praha 3, Praha 10, Praha 4, Praha 11 a Praha-Kunratice.
V únoru 2010 bylo memorandum podepsáno starostou MČ Praha 11 Mgr. Daliborem Mlejnským, starostkou MČ Praah - Kunratice Ing. arch. Ivanou Kabelovou, starostou MČ Praha 10 Mgr. Vladislavem Lipovským a starostkou MČ Praha 3 Milenou Kozumplíkovou. Městská část Praha 4 se k memorandu nepřipojila.
24.3.2009 10:17:33 - aktualizováno 21.5.2010 8:56:10 | přečteno 12729x | Ing. Petra Vlášková

Navigace

 
load