Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Regenerace pro další dvě generace - druhá část

Další prezentace z konference Podpora regenerace bytových panelových domů a přiblížení právě chytané akce Jihoměstské majetkové a.s. – instalace nových systémů monitoringu vody a elektřiny ve školách na Jižním Městě.

Povídání začnu návštěvou společnosti Jihoměstská majetková a.s. Ředitel společnosti, pan Rostislav Korbel, mě, při mé návštěvě, seznámil s plánem investice do monitoringu spotřeby elektrické energie a vody do třicítky mateřských a základních škol na Jižním Městě. Kreslil schémata rozvodů a topologii těchto sítí u zmíněných objektů a jejich napojení na inženýrské sítě.

Jsem sice technického původu a zaměření, toto byla však pro mne nová zkušenost. Zejména v odborné terminologii plavu a nedokáži věrně jeho slova reprodukovat, nicméně jsem pochopil smysl právě probíhající akce.

Tou je výběrové řízení na dodavatele monitorovacího systému, který by měl sledovat a zaznamenávat spotřebu vody a elektřiny do zmíněných objektů. Především by však měl upozorňovat na nezvykle vysokou spotřebu do objektu. Zadání výběrového řízení předpokládá zahájení prací k termínu 1. 9. 2011 a dokončení 31. 10. 2011.

Pro přenos dat by měla sloužit stávající datová síť, ze které má každá MŠ a ZŠ zřízenou konektivitu. Tato síť je privátní, tedy bez možnosti přístupu zvenčí. Síť je v současné době využívána na dva projekty a její kapacita je dostatečná pro další aplikace.

Pan ředitel připomenul situaci, kdy u jednoho z objektů došlo k dlouhodobému úniku vody. Ten přinesl poměrně vysoké ztráty, než se podařilo závadu lokalizovat a opravit. Jde totiž o situaci, kdy je objekt (škola) napojen na „místní“ okruh, někdy prostřednictvím více přípojek (z více stran). Tento okruh je pak další přípojkou přiveden na hlavní rozvod vody. Zde je pak umístěn vlastní měřič vody. Potrubí je dále položeno dosti hluboko v zemi a podél rozvodu probíhá i kanalizace. Tak může dojít k prasknutí potrubí a úniku vody. Problém může nastat s lokalizací místa úniku a vůbec s jeho zjištěním.

Existují však technické monitorovací systémy, které nezvykle vysokou spotřebu ihned signalizují a monitorují. Ztráty se pak dají minimalizovat. Zvážíme-li dále stáří rozvodů vody, lze předpokládat, že se výše popsaná situace může zopakovat u některé ze třiceti škol.

Výběrovým řízením bylo osloveno více společností, které dodávají monitorovací a řídící systémy. Jednou z nich je společnost Softlink s.r.o. Firma se účastnila konference Podpora regenerace bytových panelových domů. V článku Regenerace pro další dvě generace jsem přiblížil dvě prezentace z této konference (obě prezentace jsou dostupné v odkazech).

Softlink jsem původně znal jako čistě telekomunikační společnost (jeden z významných poskytovatelů internetu – ISP). Že zacílila svou pozornost na oblast telemetrie a dálkového řízení a další je jen logické využití zkušeností z telekomunikací do ryze aplikačních řešení.

ikona souboruPrezentace by se dala charakterizovat větou „jak efektivně spravovat budovu“. Aplikace vzdáleného řízení a monitoringu nejrůznějších procesů jsou, z mého pohledu, nejen zajímavé, ale velmi přínosné. V prezentaci je v nákresech zachyceno, jak lze nejen v budově, nejen v bytě, ale v samotných místnostech, nastavovat, monitorovat a řídit spotřeby jednotlivých spotřebičů (zónová regulace, viz obrázek). Veškerá data se pak bezdrátově přenášejí na místně pracující počítač (běžné PC). Přes internet jsou data dále přenášeny, ať již k provozovateli aplikace (pro ukládání a zpracování dat, reporty, alarmy), servisní organizaci (dohled a řízení technologií a servis) a provozovateli objektu (rozúčtování, fakturace, provozní analýzy a kontrola dodavatelů).

V prezentaci je dále naznačeno, jaké lze, zónovou regulací, dosáhnout úspory. Jsou zde ukázány příklady výstupních informací ze systému, možnosti plánování nákladů a najdeme zde i obrázky z instalací.

Jsem přesvědčen, že v dnešní době, charakteristické neustálým stoupáním nákladů za energie a vodu, jsou investice do takovýchto řešení jednoznačně přínosem, a neměly by chybět v projektech revitalizací domů a bytů.

Další články na uvedené téma:

A vítězem Soutěže – Regenerace Jižního Města 2011 se stává Bytové družstvo Hrabákova,
Regenerace pro další dvě generace,
Podpora regenerace bytových panelových domů,
Realizované projekty z fondů EU,
rubrika Regenerace Jižního Města,

a nově samostatná rubrika BD a SVJ Praha 11.


Petr Kefurt

11.8.2011 11:58:43 | přečteno 2159x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load