Na obsah stránky

ENDE
 

Činnost Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 11

Odbor v samostatné působnosti zastupuje dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 18, odst. 1 h) městskou část jako účastník územních řízení, v nichž se vydává územní rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu na území městské části. Odbor zabezpečuje činnosti v oblasti územního rozvoje městské části Praha 11, činnosti v oblasti regenerace Jižního Města a činnosti v oblasti péče o nemovitý majetek – pozemky (mimo pozemků spravovaných jinými odbory) svěřené městské části Statutem ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. V rámci těchto činností plní úkoly samosprávných orgánů městské části (Zastupitelstva městské části, Rady městské části, komisí Rady městské části a výborů Zastupitelstva městské části) a vedení městské části v samostatné působnosti. Dále připravuje materiály a podklady pro jednání těchto orgánů. V rámci těchto činností spolupracuje s příslušnými organizačními složkami hl. m. Prahy, správními orgány, správci dopravní a technické infrastruktury a dalšími subjekty. Odbor je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem. Odbor v přenesené působnosti působí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jako dotčený orgán v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území. Tuto přenesenou působnost vykonává pro území MČ Praha 11, MČ Praha – Křeslice, MČ Praha – Šeberov a MČ Praha - Újezd. 

Mimo výše uvedenou činnost se Odbor územního rozvoje aktuálně zabývá: Pobytová veřejná prostranství vhodná k regeneraci

Odbor územního rozvoje ÚMČ Praha 11 (dále "OÚR") zpracoval a průběžně aktualizuje pasport pobytových veřejných prostranství ve vlastnictví hl. m. Prahy nebo ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě MČ Praha 11 vhodných k regeneraci. Tento pasport bude sloužit MČ Praha 11 jako podklad při výběru veřejných prostranství, která by bylo vhodné revitalizovat nebo by bylo vhodné zde umístit sportoviště, dětské hřiště, dopravní hřiště, park apod.

4.10.2017 11:25:22 - aktualizováno 17.4.2018 14:02:04 | přečteno 4821x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Více o odboru

Zde najdete informace o Odboru územního rozvoje ÚMČ Praha 11, strukturu odboru, úřední hodiny a kontakty.

21.11.2016 16:35:28 - aktualizováno 8.11.2017 15:35:51 | přečteno 3451x | Mgr. Petr Skyva | Celý článek
 

Navigace

 
load