Úřední deska

Na elektronické úřední desce se zobrazují aktuální vývěsy, které jsou umístěny na interaktivní elektronické úřední desce umístěné na budově úřadu Vidimova 1325.

Máte zájem dostávat e-mailem nová oznámení z úřední desky?

Po „přihlášení/registraci“ (musíte být registrováni) na naše webové stránky zvolte „Aktuality e-mailem“, zde se Vám zobrazí webové menu, kde si z volíte Vámi vybranou sekci a vyplníte svůj e-mail, na který budete oznámení o nových vývěsech pravidelně dostávat. Po výběru zdroje nebo typu oznámení klikněte na ikonku „Uložit nastavení“.

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
MCP11/23/059083 26.9.2023 - 10.10.2023 OOP - přechodka OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/23/062450 26.9.2023 - 12.10.2023 rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: "Novostavba bytového domu s komerčním parterem, ul. Leopo OV - Odbor výstavby Rozhodnutí
MCP11/23/055368 26.9.2023 - 12.10.2023 rozhodnutí - zamítnutí žádosti: "Zastřešení bytového domu Janouchova č.p. 655 až 658" OV - Odbor výstavby Rozhodnutí
MCP11/23/061076 25.9.2023 - 11.10.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Ke Stáčírně a ul. Donovalská PREdistribuce Přerušení dodávky elektřiny
MCP11/23/062088 25.9.2023 - 11.10.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Komárkova 1221, ul. Hněvkovská 1220,1222,1223,1251 PREdistribuce Přerušení dodávky elektřiny
MCP11/23/062445 25.9.2023 - 26.12.2023 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ: 7P7 6711 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/062506 25.9.2023 - 31.10.2023 VŘ SM0137 terénní soc. pracovník pro OSVZ OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/23/062509 25.9.2023 - 11.10.2023 VŘ SM0163 SOR pro odbor vnitřních věcí OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/23/059600 25.9.2023 - 6.10.2023 OOP - přechodka OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/23/061985 22.9.2023 - 22.11.2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 5A4 7398 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/061986 22.9.2023 - 22.12.2023 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ: 9A1 1876 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/058031 22.9.2023 - 10.10.2023 Záměr pronájmu nebytových prostor č. 1507-01 v domě v ulici Křejpského, čp. 1507, Praha 4 OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/23/059368 22.9.2023 - 10.10.2023 ZÁMĚR pronajmout GS č. 83 v objektu v ulici Petýrkova, čp. 2254, Praha 4 OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/23/062302 22.9.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 84/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/062305 22.9.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 85/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/060575 22.9.2023 - 10.10.2023 rozhodnutí o umístění stavby: Novostavba bytového domu ul. Pištěkova, parc. č. 1976/1, 1976/2, 1949, OV - Odbor výstavby Rozhodnutí
MCP11/23/061601 21.9.2023 - 2.10.2023 OOP - 6U6 7879 OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/23/061605 21.9.2023 - 2.10.2023 OOP - 1AR 7956 OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/23/056946 20.9.2023 - 24.10.2023 OOP - návrh OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/23/057056 20.9.2023 - 3.10.2023 OOP - přechodka OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/23/057941 20.9.2023 - 6.10.2023 OOP real OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/23/056406 20.9.2023 - 6.10.2023 rozhodnutí - společné povolení (U+S): "Revitalizace lodžií bytového domu Majerského 2034-2036" OV - Odbor výstavby Rozhodnutí
MCP11/23/061090 20.9.2023 - 20.12.2023 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ: 3A9 2978 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/0610303 20.9.2023 - 21.11.2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 4A1 0164 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/061110 20.9.2023 - 6.10.2023 EX 91308/11-45 EXPR Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MCP11/23/055131 19.9.2023 - 3.10.2023 OOP - přechodka OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/23/060774 19.9.2023 - 6.10.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Blažimská 2351/7 PREdistribuce Přerušení dodávky elektřiny
MCP11/23/052061 18.9.2023 - 5.10.2023 167 EX 1390/22-104-dražební vyhláška Exekutorský úřad Dražební vyhláška
MCP11/23/059824 18.9.2023 - 20.10.2023 VŘ - samostatný/ná účetní OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/23/060045 18.9.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 83/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/059792 18.9.2023 - 4.10.2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Změna dokončené stavby - nástavba 3 výukových pavilon OV - Odbor výstavby Oznámení
MCP11/23/059835 18.9.2023 - 25.10.2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/060254 18.9.2023 - 25.10.2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3796, Z 3834 a Z 3835 vlny 32 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/060345 18.9.2023 - 25.10.2023 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/060489 18.9.2023 - 19.12.2023 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ: 1K3 6908 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/058720 17.9.2023 - 3.11.2023 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 a VVURÚ Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/059264 13.9.2023 - 14.11.2023 VŘ vedoucí Oddělení činností vlastníka s nemovitostmi OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/23/059711 13.9.2023 - 29.9.2023 Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 3008 a 2993/3 v k. ú. Chodov - YIT Stavo OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/23/059007 12.9.2023 - 28.9.2023 oznámení na úřední desku, přerušení: "Stavby na pozemku parc. č. 542/10 a 542/11 v k. ú. Šeberov" OV - Odbor výstavby Oznámení
MCP11/23/058112 12.9.2023 - 28.9.2023 rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: "Rekonstrukce tížné zdi v ul. Klapálkova" OV - Odbor výstavby Rozhodnutí
MCP11/23/056441 12.9.2023 - 28.9.2023 vzor 850 - V a (U - určení lhůty) a U - přerušení řízení: "OC Háje - nástavba objektu sever" OV - Odbor výstavby Výzva
MCP11/23/059434 12.9.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 82/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/058706 11.9.2023 - 27.9.2023 Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 2113/1 a 3341/203 v k. ú. Chodov, ul. Petýrkova OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/23/058638 8.9.2023 - 26.9.2023 sdělení dalším dědicům, oznámení řízení: "Stavby na pozemku parc. č. 542/10 a 542/11 v k. ú. Šeberov OV - Odbor výstavby Oznámení
MCP11/23/055601 7.9.2023 - 10.10.2023 OOP - návrh OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/23/057431 7.9.2023 - 10.10.2023 OOP - návrh OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/23/057976 7.9.2023 - 26.9.2023 VV - rozhodnutí o odstranění vraku vozidla RZ: 3AI 9570 OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/23/057058 3.9.2023 - 10.10.2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 38 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/057087 3.9.2023 - 10.10.2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn vlny 29 a VVURÚ Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/057013 1.9.2023 - 17.11.2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 8AN 4638 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/056840 31.8.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 80/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/056842 31.8.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 81/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/056349 30.8.2023 - 29.11.2023 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ: 7C6 8188 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/056563 30.8.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 74/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/056565 30.8.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 75/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/056567 30.8.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 76/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/056570 30.8.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 77/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/056572 30.8.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 78/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/043516 28.8.2023 - 28.9.2023 OOP - návrh OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/23/055878 28.8.2023 - 3.10.2023 VŘ - VED. Odd. pronájmu NP OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/23/053348 25.8.2023 - 26.9.2023 OOP - návrh OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/23/052393 23.8.2023 - 29.9.2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3582/00 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/052434 23.8.2023 - 29.9.2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu samostatně pořizované změny Z 3617/00 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/052540 23.8.2023 - 29.9.2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3576/00 ÚP SÚ HMP Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/054163 23.8.2023 - 26.9.2023 CENTRAL GROUP 63. investiční s.r.o. - Žádost o stanovení změny místní a přechodné úpravy provozu na OD - Odbor dopravy Veřejná vyhláška
MCP11/23/055134 23.8.2023 - 22.11.2023 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ: 2A8 4104 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/054772 22.8.2023 - 26.9.2023 VŘ - SOR pro pro výkon silničního a správního úřadu Od OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/23/054776 22.8.2023 - 26.9.2023 VŘ - vedoucí oddělení silniční a správní úřad pro OD OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/23/055000 22.8.2023 - 26.9.2023 VŘ - SOR územního řízení pro OV OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/23/053547 14.8.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 66/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/053551 14.8.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 68/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/053554 14.8.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 69/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/053555 14.8.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 70/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/053559 14.8.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 71/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/053560 14.8.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 73/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/053401 14.8.2023 - 17.10.2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 4A8 4698 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/053402 14.8.2023 - 17.10.2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 2T8 0811 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/053016 11.8.2023 - 3.10.2023 VŘ - právník OKT - Odbor kancelář tajemníka Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
MCP11/23/052895 10.8.2023 - 9.11.2023 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ: 7P2 7509 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/053031 10.8.2023 - 10.10.2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 5A1 2040 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/052469 8.8.2023 - 10.10.2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 4S6 3339 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/052020 7.8.2023 - 7.8.2026 Zveřejnění smlouvy na úřední desku - vypravení pohřbů OSVZ - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Dotace
MCP11/23/052364 7.8.2023 - 7.11.2023 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ: 2AY 8458 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/051293 4.8.2023 - 4.10.2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 5AL 1002 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/051279 1.8.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 65/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/051281 1.8.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 72/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/049381 24.7.2023 - 24.10.2023 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ: AHU 8633 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/049581 24.7.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 61/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/049582 24.7.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 62/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/049583 24.7.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 63/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/049585 24.7.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 64/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/046646 21.7.2023 - 31.12.2023 ZÁMĚR pronajmout NP č. 1949-03 v domě v ulici Petýrkova, čp. 1949, Praha 4 OMP - Odbor majetkoprávní Záměr
MCP11/23/047928 14.7.2023 - 13.10.2023 Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo RZ: 4AY 9124 Magistrát hl. m. Prahy Veřejná vyhláška
MCP11/23/047113 11.7.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 52/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/047115 11.7.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 53/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/047116 11.7.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 54/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/047118 11.7.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 55/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/047119 11.7.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 56/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/047126 11.7.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 57/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
MCP11/23/047132 11.7.2023 - 2.4.2024 Rozpočtové opatření č. 58/23 EO - Ekonomický odbor Rozpočtové opatření
Vytvořeno 29.10.2008 8:53:40 - aktualizováno 11.4.2018 12:31:48 | přečteno 2563390x | Ing. David Salát
load