Whistleblowing / Oznamovatelé

Povinně zveřejňované informace

Městská část Praha 11 je povinným subjektem, který musí zajistit v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ochranu osob, které oznámení učinily (tzv. whistleblowing). Oznamovatel může podle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU podat oznámení prostřednictvím vnitřního a vnějšího oznamovacího systému nebo uveřejněním. Je pak na oznamovateli, zda využije vnitřní či vnější oznamovací systém pro oznámení. Oznámení, resp. protiprávní jednání, které je možné oznamovat, se pak musí týkat některé z následujících oblastí:

  • zadávání veřejných zakázek;
  • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
  • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
  • bezpečnost dopravy;
  • ochrana životního prostředí;
  • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
  • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
  • veřejné zdraví;
  • ochrana spotřebitele;
  • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Pro oznámení porušení primárně použijte (v případě, že chcete využít vnitřní oznamovací systém) elektronický oznamovací kanál, který naleznete na webové stránce www.oznam.to Využít můžete rovněž osobního kontaktu s prošetřovatelem, případně můžete učinit oznámení písemně na adresu uvedenou níže.

Způsob podání oznámení elektronicky na adrese:
www.oznam.to

Po zobrazení webové stránky klikněte vpravo nahoře na pole „Napsat oznámení“. Následně zadejte PIN, přidělený MČ Praha 11 (stejný pro všechny zaměstnance MČ Praha 11) a postupujte dále dle pokynů.

PIN: P9Y3

Způsob podání oznámení osobní formou pověřené osobě:
JUDr. Robert Pecka
E: robert.pecka@moore-czech.cz
T:
+420 227 031 495

M: +420 737 584 256

Způsob podání oznámení písemně na adresu:
JUDr. Robert Pecka
Moore Czech Republic s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

 


Vytvořeno 25.2.2022 9:13:06 | přečteno 4465x | Alžběta Plocová, DiS.
load