Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Volná místa

Aktuální volná místa

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka pro výkon silničního správního úřadu

Odbor: Odbor dopravy
Minimální požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání: - vítáno technické zaměření
Znalosti: - praxe v obdobné pracovní pozici výhodou
- vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon
působnosti silničního správního úřadu na úseku silničního
hospodářství
- orientace v legislativě vztahující se k činnosti oddělení
dopravy a schopnost její aplikace v praxi (především znalost
zákona č. 361/2000 Sb., č. 500/2004 Sb., č. 13/1997 Sb.)
- základní orientace v oblasti veřejné správy
- vítána znalost MČ Praha 11 a její dopravní situace
- aktivní uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel,
Outlook, Internet, apod.)
Další dovednosti: - dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací
schopnosti v písemném i mluveném projevu)
- samostatnost, přesnost a pečlivost v práci
- psychická odolnost a asertivní chování
- praxe ve veřejné správě výhodou
- řidičský průkaz sk. B výhodou
- pozitivní a laskavý přístup při jednání s klienty


nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 7.9.2022
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka přestupků

Odbor: odbor vnitřních věcí
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání: - výhodou vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda, právo nebo bezpečnostně právní studia na VŠ v ČR
Znalosti: - vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon
správních činností při přestupkovém řízení ve věci veřejného
pořádku, občanského soužití a majetku
- orientace v zákonech a dalších předpisech a jejich praktická
aplikace v rámci příslušné problematiky
Další dovednosti: - aktivní znalost práce na PC (Word, Excel, ASPI)
- velmi dobré komunikační schopnosti (včetně dobré
vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu)
- psychická odolnost

nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 10
Datum zveřejnění: 13.9.2022
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka veřejný opatrovník

Odbor: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Minimální požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Obor vzdělání: - vítány obory zaměřené na oblast sociální, zdravotnickou, ekonomickou, správní, finanční, právní, pedagogickou, administrativní, apod.
Znalosti: - administrativní zdatnost
- aktivní uživatelská znalost práce na PC (kancelářský balík
MS Office, Outlook, Internet)
- znalost legislativy na úseku veřejného opatrovnictví výhodou
Další dovednosti: - dobré komunikační schopnosti v písemném i mluveném
projevu
- pozitivní a laskavý přístup při jednání s klienty
- psychická stabilita i v krizových situacích
- schopnost flexibilně a rozvážně jednat v nečekaných
situacích
- fyzické předpoklady pro práci v terénu
- vítán aktivní řidič/ka, skupina B

Info o nástupu do pracovního poměru:
- nástup do pracovního poměru je možný nejdříve od 01.11.2022


nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 9
Datum zveřejnění: 13.9.2022
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Kurátor/ka pro dospělé

Odbor: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání
Obor vzdělání: - obory uvedené v § 110 odst. 4 písm. b) zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zění pozdějších předpisů
Znalosti: - vítána praxe v oboru, především pak zkušenosti s prací s
dospělými osobami ohroženými sociálním vyloučením, apod.
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku "správní
činnosti v sociálních službách" výhodou (lze složit i po
nástupu do pracovního poměru)
- aktivní uživatelská znalost práce na PC (kancelářský balík
MS Office, Outlook, Internet)
Další dovednosti: - velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
- psychická odolnost
- předpoklady pro práci s klienty v tíživých životních situacích
- ochota dalšího vzdělávání se v oboru
- vítán aktivní řidič/ka sk. B

Info o nástupu do pracovního poměru:
- jedná se o zástup za kolegyni po dobu trvání rodičovské dovolené
nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 11
Datum zveřejnění: 13.9.2022
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad

Odbor: Odbor dopravy
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání: - vítáno technické zaměření, výhodou dopravní obory (dopravní stavby, apod.)
Znalosti: - orientace v legislativě vztahující se k činnosti oddělení
silniční správní úřad a schopnost její aplikace v praxi
(především znalost zákona č. 361/2000 Sb., č. 500/2004 Sb.,
č. 13/1997 Sb.)
- základní orientace v oblasti veřejné správy
- vítána znalost území MČ Praha 11 a její dopravní situace
- vítána znalost správního obvodu ÚMČ Praha 11
- vítána praxe v obdobné funkci nebo oblasti alespoň 2 roky
- aktivní uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel,
Outlook, Internet, apod.)
- zkušenosti s vedením týmu- vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti při správním
rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství a
zkouška zvláštní odborné způsobilosi při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
Další dovednosti: prezentační a komunikační dovednosti
- schopnost zvládat stresové situace
- vysoké pracovní nasazení, flexibilita, aktivní přístup při
řešení problémů
- aktivní řidič/ka sk. B

nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 10
Datum zveřejnění: 20.9.2022
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka stavebního řízení

Odbor: odbor výstavby
Minimální požadované vzdělání: střední vzdělání
Obor vzdělání: VŠ-zaměř. staveb.,architekt. nebo právní,VOŠ.-obor staveb.+2 roky praxe ve staveb.,SŠ vzděl. s maturit. zk.-obor stavebnictví+3 roky praxe ve staveb.
Znalosti: orientace v problematice a znalost příslušných právních
předpisů výhodou
- aktivní uživatelská znalost práce na PC a kancelářského
balíku MS (Word, Excel, Outlook)
Další dovednosti: - dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném
projevu
- fyzické předpoklady pro práci v terénu
- vítán aktivní řidič/ka sk. B

nabízíme benefity:
- dovolená v délce 5 týdnů
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 10
Datum zveřejnění: 20.9.2022
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Samostatný/ná odborný/ná referent/ka územního řízení

Odbor: odbor výstavby
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání: - studijní obor stavebního nebo architektonického směru
Znalosti: - orientace v problematice a znalost příslušných právních
předpisů výhodou
- aktivní uživatelská znalost práce na PC a kancelářského
balíku MS (Word, Excel, Outlook)
Další dovednosti: - dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném
projevu
- fyzické předpoklady pro práci v terénu
- vítán aktivní řidič/ka sk. B

nabízíme benefity:
- dovolená v délce 5 týdnů
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 10
Datum zveřejnění: 20.9.2022
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Právník/právnička

Odbor: odbor kancelář starosty
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Obor vzdělání: - absolvent studijního programu právo a právní věda, obor právo
Znalosti: - vítána orientace v majetkoprávní oblasti v podmínkách
samosprávy
- znalost problematiky právních vztahů k nemovitostem
- zkušenosti s majetkoprávními úkony s nemovitým majetkem
- výhodou zkušenosti s přípravou, kontrolou a uzavíráním
smluv
- aktivní uživatelská znalost práce na PC (MS Office, ASPI,
apod.)
Další dovednosti: - velmi dobré komunikační schopnosti v písemném i
mluveném projevu
- pečlivost, samostatnost, ochota učit se novým věcem

nabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 10
Datum zveřejnění: 20.9.2022
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení

Kurátor/ka pro děti a mládež

Odbor: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Obor vzdělání: - sociálně právní zaměření nebo zaměření na obor sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociální práce, apod.
Znalosti: - vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti
sociálně právní ochrany dětí
- praxe v oboru a znalost příslušné legislativy výhodou
- dobrá uživatelská znalost práce na PC a kancelářského
balíku MS
(Word, Excel, Outlook)
Další dovednosti: - velmi dobré komunikační schopnosti v písemném i ústním
projevu
- spolehlivost, pečlivost, samostatnost
- pozitivní přístup k práci s klienty
- psychická odolnost
- ochota se dále vzdělávat

Informace o pracovním poměru:
- jedná se o zástup za rodičovskou dovolenou kolegyně
- nástup možný dle dohodynabízíme benefity:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- 5 dnů zdravotního volna
Platová třída: 11
Datum zveřejnění: 20.9.2022
Úplné znění: ikona souboruPDF Oznámení
1.10.2013 15:36:10 | přečteno 137192x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Letní kino Zahrada – Po čem muží touží 2
Letní kino Zahrada – Co jsme komu všichni udělali
Finanční výbor
Kontrolní výbor
Letní kino Zahrada – Vězeň svobody
Letní kino Zahrada – Muži na pokraji nervového zhroucení
Velká cena Českomoravského klubu veteránů
Kino klub Zahrada – Erupce lásky
Komise pro kulturu a spolky
Kočka
Drum Circle s Petrem Šušorem pro rodiče s dětmi
Drum Circle s Petrem Šušorem pro dospělé
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dny Prahy 11
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro životní prostředí
Kino klub Zahrada – Podezřelá
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Sociální a zdravotní komise
Sociální a zdravotní komise
Grilování bez hranic IX.
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Dopravní komise
X-TET
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: ZAZOA
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Popelka
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kino klub Zahrada – Panství Downtown: Nová éra
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Mediální komise
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Komentovaná prohlídka výstavy On a Ona
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Komise pro správu majetku a podpora podnikání
Šansony na tvrzi
Country večer s kapelou Knokaut
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
VÝLET pro seniory: Častolovice a Nové Hrady
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Za rondokubismem, či národním stylem po Novém Městě pražském
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Staré Strašnice
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Kino klub Zahrada – Notre-Dame v plamenech
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Páté přes deváté: Ivo Šmoldas a Jana Rychterová
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: Tajemné Kokořínsko
Jazz klub Tvrz: Allison Wheeler trio
Kočka
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Koncert filmové hudby II.
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Výstava: On a Ona – sochařská výstava
Nedělní pohádka pro děti: Pohádky z krosny
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load