Na obsah stránky

ENDE
 

Struktura úřadu

starosta MČ

- Jirava Petr, Ing.
 1. zástupce starosty - Lukeš Petr
 2. zástupce starosty - Balík Oldřich, Ing.
 3. zástupce starosty - Lepš Jakub, Mgr., M.A.
 radní (uvolnění členové Rady MČ) - Frey Jan, Ing.; Urbánek Stanislav, Ing., CSc.
 tajemník - Klimakovská Simona, Ing.
  

odbor ekonomický

   vedoucí ekonomického odboru - Davidová Sylvia, Ing.
    agenda asistenta vedoucího odboru
     asistentka - Hrochová Kateřina
    agenda poplatků
     místní poplatek ze psů - Švábenická Miloslava
     místní poplatky za rekreaci a ubytování - Nouzovská Marta
     VH přístroje - Hošková Veronika, Ing.
    

oddělení finančního hospodaření

     vedoucí oddělení finančního hospodaření - Hykšová Šárka, Ing.
      fakturace - Zimová Mária
      metodika daní - Balusková Iveta
      metodika inventarizace - Rychtecký Martin, Ing.
      metodika účetnictví HČ - Nebohá Stanislava, DiS.
      metodika účetnictví PO - Dvořáková Marie
      pokladna - Behenská Věra
      účetní-příjmy MČ - Procházková Radmila
      účetní-výdaje MČ - Dobrovolná Dana
    

oddělení rozpočtu

     vedoucí oddělení rozpočtu - Jeřábková Hana, Ing.
      ekonom - Kobzová Hana, Ing.
      rozpočet MČ
      rozpočet MČ (HČ) - Zvárová Petra, DiS.
  

odbor kancelář starosty

   vedoucí odboru kancelář starosty - Pištora Radek, Mgr.
    agenda administrativy odboru
     samostatný odborný referent a administrativní pracovník, stížnosti, výbory, komise - Černá Hana
    agenda asistenta ved. odboru
     asistentka vedoucího odboru - Dudová Ivana
    agenda asistenta zástupce starosty
     asistent zástupce starosty pro majetek - Herda Jan, JUDr.
    kronikář MČ - Bartoň Jiří, PhDr.
    

oddělení styku s veřejností a sekretariátů

     vedoucí oddělení styku s veřejností a sekretariátů - Kšandová Pavlína, Mgr., DiS.
      asistentka starosty - Ondráková Taťána, Mgr.
      asistentka starosty a zástupců starosty, radního Ing. Jana Freye - Šorfová Marta
      asistentka zástupce starosty Ing. Oldřicha Balíka a Mgr. Jakuba Lepše M.A. - Židoňová Dana
      asistentka zástupce starosty Mgr. Jakuba Lepše, M.A. a radního Ing. Stanislava Urbánka, CSc. - Černá Denisa
      gratulace, vítání občánků - Majchráková Helena
      informační kancelář Ocelíkova - Nonnemannová Tereza; Sedlmajerová Hana; Zábranská Světlana
      informační kancelář Šustova - Prücknerová Božena
      samostatný odborný referent pro oblast dotací a participativního rozpočtu - Sádlová Martina, Mgr.
    

oddělení krizového řízení

     vedoucí oddělení krizového řízení, obrana, policie - Krčílek Pavel, Mgr., DiS.
      koordninace prevence kriminality, agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany - Víznerová Petra, Bc.
      utajované skutečnosti, civilní ochrana - Kopečný Jan, Ing.
    

oddělení organizační

     vedoucí organizačního oddělení, rady, zastupitelstva - Volková Jitka
      rady, zastupitelstva - Harnischová Naděžda; Smítková Jana
    

oddělení právní

     vedoucí právního oddělení - Pitrák Jan, JUDr.
      administrativa oddělení - Janatová Markéta
      evidence a vymáhání pohledávek - Matonohová Hana
      právník - Beránek Petr, Mgr.; Heřmanová Zdeňka, JUDr.; Chramosilová Jana, Mgr.; Kopecká Kateřina, Mgr.; Machová Klára, Mgr.; Mánková Jitka, Mgr.
    tisková agenda
     redaktor zpravodaje MČ - Ezechel Michal; Foučková Dana
     tisková mluvčí - Kočicová Anna
  

odbor kancelář tajemníka

   vedoucí odboru kancelář tajemníka - Křovinová Helena, Ing.
    agenda administrativy odboru
     administrativní referent - Mrkvičková Eva
    agenda sekretariátu tajemníka úřadu
     asistentka tajemníka ÚMČ Praha 11 - Fraňková Dana
    ekonomka odboru - Klinkáčková Lenka, Bc.
    

oddělení hospodářské správy

     vedoucí oddělení hospodářské správy - Brichová Petra
      úsek ekonomiky a správy movitého majetku
       neinvestiční majetek - Hazmuková Alice; Krištůfová Jitka, Ing.
      úsek hospodářské správy
       opravy, sklad kancelářských potřeb
       správa hřbitova, objednávky, přefakturace, tisk - Hönigová Marie
      úsek obslužných činností
       podatelna - Mrkvičková Soňa, Bc.
       řidič - Novák Stanislav; Pančocha Josef; Skála Martin
       spisovna úřadu - Ibl Jaroslav, DiS.; Kodýdek Jakub
       telefonní ústředna - Möglichová Heda
       vrátnice Ocelíkova - Chalupecký Petr; Wimmerová Marta
    

oddělení informatiky

     vedoucí oddělení informatiky - Zíka Martin
      správce sítě Ocelíkova - König Vít; Říhová Jana
      správce sítě Ocelíkova, webmaster - Salát David, Bc.
      správce sítě Vidimova - Fröhlich Pavel
      správce sítě Vidimova, Nad Opatovem - Kratochvíl Pavel
    

oddělení personální

     vedoucí oddělení personálního - Letá Jana, Ing.
      úsek ekonomiky práce
       ekonomika práce - Haicová Lenka
      úsek mzdové účetní
       mzdová účetní - Pokorná Lenka
      úsek personální
       personalista - Pristašová Olga
       personalista - vzdělávání - Nouzovský Petr, Ing.
  

odbor majetkoprávní

   vedoucí odboru majetkoprávního - Šandová Miroslava, Ing.
    

oddělení bytové

     vedoucí bytového oddělení - Fantová Ivana, Mgr.
      referent bytového oddělení - Marešová Alena; Zykánová Václava
    

oddělení činností vlastníka s nemovitostmi

     vedoucí oddělení činností vlastníka s nemovitostmi
      referent činností vlastníka s nemovitostmi - Vedralová Lenka; Zlatníková Blanka
    

oddělení pronájmu nebytových prostor

     vedoucí oddělení pronájmu nebytových prostor - Hromasová Petra, Mgr.
      referent oddělení pronájmu nebytových prostor - Kořínková Svatoslava; Stehlíková Tereza, Bc.
    technicko-administrativní referent
  

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

   vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví - Hostomská Gabriela, Mgr.
    agenda bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou)
     samostatný odborný referent agendy bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou) - Veselá Anna, Mgr.
    agenda zdravotnictví - Kaizlová Zuzana, Ing., DiS.
    koordinátor rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci - Dekařová Ivana, Ing.
    

oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže

     vedoucí oddělení soc. právní ochrany, náhradní rodinná péče - Jindřichová Milena, Mgr.
      terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí - Kališová Radka, Mgr.; Klasová Barbora, Mgr.; Königová Monika, DiS.; Lodinová Andrea, DiS.; Maturová Eva, DiS.; Mištíková Alena, Mgr.; Stránská Jana, Bc., DiS.; Šmírová Jaroslava; Veselá Lenka, DiS.
    

oddělení sociální péče a pomoci

     vedoucí oddělení sociální péče a pomoci - Strašák Lukáš, Mgr., DiS.
      samostatný odborný referent veřejný opatrovník - Galbavý Tomáš
      sociální pracovnice - Bělčíková Lenka, DiS.; Šnajdrová Martina
      sociální pracovník (veřejný opatrovník) - Jebavá Zdeňka, Bc.
    

oddělení sociální prevence

     vedoucí oddělení soc. prevence - Škárková Teturová Šimona, Bc.
      sociální kurátor pro děti a mládež - Aubusová Karolína, Bc., DiS.; Gösselová Petra, Bc., DiS.; Hnyková Simona, Bc.
    protidrogový koordinátor - Vanišová Barbora, Mgr.
    sekretariát, agenda sociální byty - Horejšová Eva
  

odbor správy majetku

   vedoucí odboru správy majetku - Boublík Kvido, Ing.
    agenda administrativy odboru
     asistent vedoucího dboru - Gažarová Lenka
    

oddělení dopravy a silniční správní úřad (činnost oddělení zahájena od 01.01.2012)

     vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad - Řeháčková Muzikářová Soňa
      samostatný odborný referent - Hnízdilová Markéta, Bc.; Šterclová Blanka, Bc.
      samostatný odborný referent pozemních komunikací a staveb - Mach Petr, Bc.
      samostatný odborný referent pro správu komunikací v majetku MČ - Frydrych Pavel, Ing.
      výkon působnosti silničního správního úřadu - Janda Martin, Ing.; Nováková Marie; Smetana Vladimír, Bc.
    

oddělení technické

     vedoucí oddělení technického - Nacházelová Věra
      referent pro přípravu a realizaci investičních akcí - Šnellerová Eva
      referent správy nemovitého majetku-bytové objekty - Hrušková Květa
      referent správy nemovitého majetku-nebytové objekty - Prouzová Jana; Zimmelová Kateřina, DiS.
    

oddělení veřejných zakázek a ekonomiky

     vedoucí oddělení veřejných zakázek a ekonomiky - Jirásek Jan, Ing.
      ekonom
      referent veřejných zakázek a správy majetku - Carmine Aleš, Bc.
      samostatný odborný referent veřejných zakázek - Pospíchalová Helena
  

odbor školství a kultury

   vedoucí odboru školství a kultury - Platz Martin, Mgr.
    agenda asistenta ved. odboru
     asistentka vedoucího odboru - Chábová Marcela
    agenda koncepce a ekonomiky kultury, sportu s volného času
     ekonom - Poláková Simona
     metodika dotační politiky v oblasti kultury a volného času - Šlechtová Markéta, Bc.
     metodika dotační politiky v oblasti sportu - Strnadová Ivana, Mgr.
    

oddělení koncepce a ekonomiky školství

     vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školství - Guthová Ivana
      ekonom - Stojanová Michaela, Ing.
      koncepce a metodika MŠ - Malínská Ivana
      koncepce a metodika ZŠ, SOŠ, VOŠ - Vlčková Lenka, Bc.
      samostatný odborný referent správy nemovitého majetku a technicko-ekonomické činnosti pro oblast školství - Pobuda Jiří
  

odbor územního rozvoje

   vedoucí odboru územního rozvoje - Fišarová Miroslava, Ing.arch.
    agenda administrativy a ekonomiky - Kolářová Eva
    

oddělení interního pozemkového servisu

     vedoucí oddělení interního pozemkového servisu - Vavroušková Dana
      samostatný odborný referent interního pozemkového servisu - Aulíková Iva, Ing.; Ráčková Jitka
    

oddělení rozvoje a regenerace

     vedoucí oddělení rozvoje a regenerace - Račoková Martina, Ing. arch.
      samostatný odborný referent - Badík Roman, Ing.; Kadlecová Jitka, Ing.; Langová Anna, Ing.; Skyva Petr, Mgr.
  

odbor vnitřních věcí

   vedoucí odboru vnitřních věcí - Majchrák Jozef, JUDr.
    agenda vnitřních věcí
     potvrzovací agenda, veřejné sbírky,volby, sekretariát - Zandtová Markéta
    

oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

     vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů - Mašková Hana, Mgr.
      evidence obyvatel, osobní doklady - Danisová Petra; Gajdová Markéta; Chalupová Pavla; Kosánová Eva; Michlová Věra; Nejedlá Iva; Richtrová Ludmila; Šmolíková Alexandra; Vašková Marie
      evidence obyvatel, osobní doklady, správní řízení - trvalý pobyt - Kramešová Alena
      volby, evidence obyvatel, osobní doklady, ulice a čísla popisná - Henychová Alena
    

oddělení matrik

     vedoucí oddělení matrik, státní občanství - udělení - Francánová Hana
      matrika narození a manželství, změna jména a příjmení - Letá Alexandra, Bc.
      matrika úmrtí - Jordanová Eva
      ověřování, Czech POINT - Bednářová Miroslava
      určení otcovství, státní občanství – prohlášení - Dytrychová Jana
    

oddělení přestupků

     vedoucí oddělení přestupků - Barešová Romana, Mgr.
      přestupky - Janů Jitka, Mgr.; Křížková Jana, Mgr.; Vršovský Jiří, Ing.; Zavadilová Anna, Bc.
      přestupky, nadace
  

odbor výstavby

   vedoucí odboru výstavby - Preradová Jarmila, Ing.
    administrativa odboru
     sekretariát - Špacírová Stanislava
     spisovna odboru výstavby - Sedlmajer Jaroslav; Stará Jana
    

oddělení stavebního a vodoprávního řízení

     vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení - Drobná Jarmila, Ing.
      Křeslice, Újezd u Průhonic - Kašparová Iva, Ing.
      Praha 11 - Balý David, Ing.; Hradilová Pavla, Ing.; Hynštová Michaela, Ing.
      Šeberov, Hrnčíře - Holancová Kateřina, Ing.
      vodní hospodářství, vodoprávní řízení - Kutnarová Lucie, Mgr.
    

oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb

     vedoucí oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb - Dvořáková Marcela, Ing.
      Praha 11 - Nepožitková Marie, Ing.
      referent stavebního dozoru - Bureš Jan, Ing.; Mončeková Kamila, Ing.; Raková Marie, DiS.
    

oddělení územního řízení

     vedoucí oddělení územního řízení - Barčáková Eliška, Ing.
      územní řízení - Krtičková Lucie, Ing.; Molhanec Petr, Ing. arch.; Palacká Michaela, Ing.; Štěpánek Kamil, Ing.
  

odbor živnostenský

   vedoucí živnostenského odboru - Šmatláková Ivana, JUDr.
    

oddělení kontrolní

     vedoucí kontrolního oddělení - Jadrný Vladimír, Mgr., DiS.
      referent kontroly - Hons Miroslav, Mgr.; Luhanová Radmila, Ing.; Myslivečková Irena, JUDr.; Nekola Jiří, Ing.
      referent kontroly, počítače - Dostál Miloš
    

oddělení provozní

     vedoucí oddělení provozního - Sedláková Regina
      fyzické a právnické osoby - Fröhlichová Marie; Hrušková Ivana, Bc.; Kubánek David, Mgr.; Růžičková Ivana; Suková Gabriela
    sekretariát - Sobotková Renata
  

odbor životního prostředí

   vedoucí odboru životního prostředí - Vyskočil Michal, Ing.
    

oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

     vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší - Havlínová Eva, Ing.
      odpadové hospodářství, čistota JM I - Antl Daniel, Bc.
      odpadové hospodářství, čistota JM I, MIOS - Mareš Jaromír, Ing.
      ochrana ovzduší, čistota JM II - Pospíchalová Simona, Ing.
    

oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat

     vedoucí oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat - Vláčil Lukáš, Ing.
      kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana přírody, evidence zemědělských podnikatelů, ochrana zvířat proti týrání - Černá Simona, Ing.
      kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana přírody, zemědělský půdní fond, přestupky proti veřejnému pořádku - Říhová Jana, Ing.
    

oddělení správy veřejné zeleně

     vedoucí oddělení správy veřejné zeleně - Nedvěd Jaroslav, Ing., DiS.
      ekonom odboru, veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky, grantové programy EVVO
      rybářské lístky, administrativa, dětská hřiště, zelená linka OŽP - Hájková Monika
      veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky - Jírovcová Lucie, Bc.; Kotápišová Kateřina, Ing., DiS.
 

útvar interního auditu a kontroly

  vedoucí útvaru interního auditu a kontroly - Hampl Daniel, Ing., DiS.
   samostatný odborný referent kontroly a auditu - Urbanová Jaroslava, Ing.; Zemanová Hana

Vedení MČ Praha 11

2.1.2006 17:14:28 | přečteno 78665x | Charlie Root

Navigace

 
load