Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Struktura úřadu

Vedení MČ Praha 11

 starostka (územní rozvoj, bezpečnost) - Zdeňková Šárka, PhDr.
  místostarosta (sociální věci a zdravotnictví) - Jaroš Jan, PhDr.
  místostarostka (sport a kultura, digitalizace) - Böhmová Zuzana, Mgr.
  místostarostka (životní prostředí) - Hovorková Ivana, Mgr.
  radní (bydlení a otevřená radnice) - Kocourek Josef
  radní (doprava) - Vrkoč Libor, Bc.
  radní (finance) - Milaberský Marek
  radní (majetek a investice, prevence kriminality, IT) - Dohnal Jiří
  radní pro školství - Veselský Michal, Bc., DiS.
  tajemnice - Klimakovská Simona, Ing.
   Odbor dopravy
    vedoucí Odboru dopravy - Muzikářová Soňa, Bc.
     Agenda ekonomiky a administrativy odboru
      samostatná odborná referentka ekonomiky a administrativy odboru
     Oddělení dopravy a správy komunikací
      vedoucí Oddělení dopravy a správy komunikací - Mach Petr, Ing.
       samostatná odborná referentka poplatků a správy komunikací - Němcová Petra, Ing.
       samostatná odborná referentka pro správu komunikací - Skuhrovcová Renata
       samostatný odborný referent pozemních komunikací a staveb - Trefný Martin
     Oddělení silniční správní úřad
      vedoucí Oddělení silniční správní úřad
       samostatná odborná referentka pro výkon silničního správního úřadu - Andrlová Martina, Bc.; Růžičková Pavla
       samostatný odborný referent pro výkon silničního správního úřadu - Janda Martin, Ing.; Rokos Marek; Smetana Vladimír, Bc.
   Odbor ekonomický
    vedoucí Odboru ekonomického - Davidová Sylvia, Ing.
     Agenda asistenta vedoucího odboru
      asistentka vedoucího odboru - Bendová Ivana
     Agenda poplatků
      samostatná odborná referentka poplatků (místní poplatek z pobytu) - Divišová Petra, DiS.
      samostatná odborná referentka poplatků (místní poplatek ze psů, místní poplatek ze vstupného) - Švábenická Miloslava
      samostatná odborná referentka poplatků (výherní hrací přístroje, potvrzení o bezdlužnosti) - Hošková Veronika, Ing.
     Oddělení finančního hospodaření
      vedoucí Oddělení finančního hospodaření - Hykšová Šárka, Ing.
       metodička účetnictví hospodářské činnosti - Frantová Jaroslava, Ing.
       metodik inventarizace - Rychtecký Martin, Ing.
       metodika daní - Hrdinová Hana
       pokladní a metodička účetnictví příspěvkových organizací - Dvořáková Marie
       referentka fakturace - Janošková Gabriela
       samostatná účetní (příjmy MČ)
       samostatná účetní (výdaje MČ) - Dobrovolná Dana
     Oddělení rozpočtu
      vedoucí Oddělení rozpočtu - Jeřábková Hana, Ing.
       ekonom-rozpočtář
       ekonomka-rozpočtářka - Březinová Hana, Ing.; Kordová Dominika, Bc.; Vyskočilová Lenka
   Odbor kancelář starosty
    vedoucí Odboru kancelář starosty - Pištora Radek, Mgr.
     Agenda administrativy odboru
      samostatná odborná referentka a administrativní pracovnice (stížnosti, zák. 106/1999 Sb., vývěsy, výbory, komise) - Černá Hana, Bc.
     Agenda asistenta ved. odboru
      asistentka vedoucího odboru - Dudová Ivana
     Agenda odborných asistentů
      odborná asistentka starosty, místostarostů a členů RMČ - Branžovská Tereza, Bc.
      odborný asistent starosty, místostarostů a členů RMČ - Přenosil Petr, Mgr.
     Agenda tisková a Public Relations
      samostatná odborná referentka vztahů k veřejnosti - Doležalová Lenka, Bc.
      samostatná odborná referentka vztahů k veřejnosti a participativního rozpočtu - Plocová Alžběta, DiS.
     Agenda zpravodaje MČ
      redaktorka zpravodaje MČ - Pešlová Marie, Bc.
      šéfredaktorka zpravodaje MČ - Foučková Dana
     Oddělení styku s veřejností
      vedoucí Oddělení styku s veřejností - Tichá Eva, Ing.
       samostatna odborná referentka administrativní pracovnice - Vejvodová Kateřina
       samostatná odborná referentka informační kanceláře Ocelíkova - Nonnemannová Tereza; Sedlmajerová Hana
       samostatná odborná referentka samosprávních činností (gratulace, vítání občánků) - Dvořáčková Monika
     Oddělení krizového řízení
      vedoucí Oddělení krizového řízení (obrana, policie) - Krčílek Pavel, Mgr., DiS.
       samostatná odborná referentka krizového řízení (prevence kriminality, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana) - Víznerová Petra, Bc.
       samostatný odborný referent krizového řízení (utajované informace, civilní ochrana) - Kopečný Jan, Ing.
     Oddělení organizační
      vedoucí Oddělení organizačního (rady, zastupitelstva) - Volková Jitka
       asistentka místostarostů - Židoňová Dana
       asistentka starosty, místostarostů a uvolněných členů RMČ - Jalovcová Helena
       samostatná odborná referentka Oddělení organizačního (rady a zastupitelstva) - Jelínková Nikola
       samostatná odborná referentka Oddělení organizačního (rady, zastupitelstva, přísedící Obvodního soudu) - Smítková Jana
     Oddělení právní
      vedoucí Oddělení právního - Pitrák Jan, JUDr.
       právnička - Brejlová Kateřina, Mgr.; Heřmanová Zdeňka, JUDr.; Chramosilová Jana, Mgr.; Králová Kateřina, Mgr.; Mánková Jitka, Mgr.
       právník - Slezák Antonín, JUDr.
       samostatná odborná referentka a administrativní pracovnice (administrativa oddělení) - Janatová Markéta
       samostatná odborná referentka vymáhání pohledávek (evidence a vymáhání pohledávek) - Matonohová Hana
     tisková mluvčí
   Odbor kancelář tajemníka
    vedoucí Odboru kancelář tajemníka - Křovinová Helena, Ing.
     Agenda administrativy odboru
      administrativní referentka (sklad kancelářských potřeb) - Mrkvičková Eva
     Agenda ekonoma
      ekonomka - Blažková Petra
     Agenda sekretariátu tajemníka úřadu
      asistentka tajemníka ÚMČ Praha 11 - Fraňková Dana
     Oddělení hospodářské správy
      vedoucí Oddělení hospodářské správy - Brichová Petra
       úsek ekonomiky a správy movitého majetku
        samostatná odborná referentka hospodářské správy (neinvestiční majetek) - Hazmuková Alice; Krištůfová Jitka, Ing.
         samostatný odborný referent hospodářské správy (neinvestiční majetek)
       úsek hospodářské správy
        samostatná odborná referentka hospodářské správy (opravy, sklad kancelářských potřeb) - Čechová Lenka
        samostatná odborná referentka hospodářské správy (správa hřbitova, evidence razítek a publikací) - Hönigová Marie
       úsek obslužných činností
        pracovník spisovny úřadu - Ibl Jaroslav, DiS.; Kodýdek Jakub
        řidič - Novák Stanislav; Skála Martin; Sýkora Antonín
        spisová pracovnice (podatelna) - Tsironisová Nicol
        telefonní manipulantka (telefonní ústředna) - Möglichová Heda
        vrátná (vrátnice Ocelíkova) - Hálová Stanislava
        vrátný (vrátnice Ocelíkova) - Lang Jaroslav
     Oddělení informatiky
     Oddělení personální
      vedoucí Oddělení personálního - Letá Jana, Ing.
       mzdová účetní - Pokorná Lenka
       personalistka - Pristašová Olga
       personalistka (vzdělávání) - Příplatová Hana
       samostatná odborná referentka ekonomiky práce - Haicová Lenka
   Odbor majetkoprávní
    vedoucí Odboru majetkoprávního - Šandová Miroslava, Ing.
     Oddělení bytové
      vedoucí Oddělení bytového - Fantová Ivana, Mgr.
       samostatná odborná referentka bytového Oddělení - Marešová Alena; Musilová Jana
     Oddělení činností vlastníka s nemovitostmi
      vedoucí Oddělení činností vlastníka s nemovitostmi
       samostatná odborná referentka činností vlastníka s nemovitostmi - Kuková Hana; Vedralová Lenka; Zlatníková Blanka
       samostatný odborný referent činností vlastníka s nemovitostmi
     Oddělení pronájmu nebytových prostor
      vedoucí Oddělení pronájmu nebytových prostor - Hromasová Petra, Mgr.
       samostatná odborná referentka pronájmu nebytových prostor - Hořejší Simona, Bc.
   Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
    vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Hostomská Gabriela, Mgr.
     Agenda bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou)
      samostatná odborná referentka agendy bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou) - Veselá Anna, Mgr.
     Agenda koordinátora rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci
      koordinátorka rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci - Matysová Barbora, Mgr.
     Agenda sekretariátu
      samostatná odborná referentka a administrativa odboru - Krejčová Eva
     Agenda zdravotnictví
      samostatná odborná referentka zdravotnictví
     interkulturní pracovnice pro vietnamskou menšinu na MČ Praha 11 - Tranová Van Anh, Mgr.
     Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže
      vedoucí Oddělení soc. právní ochrany dětí a mládeže, náhradní rodinná péče - Spěváková Hana, Bc., DiS.
       terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí - Bělíková Petra, DiS.; Hájková Barbora, Bc.; Kališová Radka, Mgr.; Klasová Barbora, Mgr.; Lodinová Andrea, DiS.; Mištíková Alena, Mgr., MBA; Nesládková Pavla, DiS.; Pojezná Jana, Bc., DiS.; Skopalová Lia, Bc.; Šafrová Michaela, Bc., DiS.; Šmidlíková Šárka, DiS.; Šmírová Jaroslava
     Oddělení sociální péče a pomoci
      vedoucí Oddělení sociální péče a pomoci - Pokorný Miroslav, Bc., DiS.
       kurátorka pro dospělé - Tejrovská Simona, Mgr.
       samostatná odborná referentka veřejný opatrovník
       samostatný odborný referent veřejný opatrovník - Hovorka Vít
       sociální pracovnice - Bělčíková Lenka, DiS.; Šnajdrová Martina
       sociální pracovnice - referentka kontaktního místa pro bydlení - Kaizlová Zuzana, Ing., DiS.
       sociální pracovnice (veřejný opatrovník) - Jebavá Zdeňka, Bc.
     Oddělení sociální prevence
      vedoucí Oddělení sociální prevence - Škárková Teturová Šimona, Bc.
       kurátorka pro děti a mládež - Gösselová Petra, Bc., DiS.; Novotná Hana, Mgr.
     protidrogová koordinátorka - Vanišová Barbora, Mgr.
   Odbor správy majetku
    vedoucí Odboru správy majetku - Šwarzová Dagmar, Mgr.
     Agenda administrativy odboru
      asistentka vedoucího odboru - Cyrusová Tereza
     Agenda metodika odboru
      metodik/metodička odboru
     Oddělení technicko-investiční
      vedoucí Oddělení technicko-investičního - Nacházelová Věra
       samostatná odborná referentka - technik - Hrušková Květa; Kendziorová Kamila; Tíkalová Steinerová Hana; Zimmelová Kateřina, DiS.
       samostatný odborný referent-technik - Fil Tomáš; Palavský Miloslav, Ing.
     Oddělení veřejných zakázek a ekonomiky
      vedoucí Oddělení veřejných zakázek a ekonomiky (od 01.01.2023 zastupováním f-ce pověřena Mgr. Vendula Špalková)
       ekonom - Kocourek Tomáš, Mgr.
       ekonomka - Urbánková Lenka
       samostatná odborná referentka veřejných zakázek - Hurychová Martina; Špalková Vendula, Mgr.
       samostatný odborný referent veřejných zakázek - Pacourek Václav
   Odbor školství a kultury
    vedoucí Odboru školství a kultury - Platz Martin, Mgr.
     Agenda asistenta ved. odboru
      asistentka vedoucího odboru - Chábová Marcela
     Agenda koncepce a ekonomiky kultury, sportu s volného času
      ekonomka - Poláková Simona
      samostatná odborná referentka metodiky kultury a volného času (metodika dotační politiky v oblasti kultury a volného času) - Šlechtová Markéta, Bc.
      samostatná odborná referentka metodiky sportu (metodika dotační politiky v oblasti sportu) - Strnadová Ivana, Mgr.
      samostatná odborná referentka metodiky sportu, kultury a volného času - Beková Romana, Mgr.
     Oddělení koncepce a ekonomiky školství
      vedoucí Oddělení koncepce a ekonomiky školství - Guthová Ivana
       ekonomka - Stojanová Michaela, Ing.
       samostatná odborná referentka koncepce a metodiky školství (koncepce a metodika MŠ) - Ondráková Taťána, Mgr.
       samostatná odborná referentka koncepce a metodiky školství (koncepce a metodika ZŠ, SOŠ, VOŠ) - Vlčková Lenka, Bc.
       samostatný odborný referent správy nemovitého majetku a technicko-ekonomické činnosti pro oblast školství - Pobuda Jiří
   Odbor územního rozvoje
    vedoucí Odboru územního rozvoje - Račoková Martina, Ing. arch.
     Agenda administrativy a ekonomiky
      samostatná odborná referentka ekonomiky a administrativy odboru - Harnischová Naděžda
     Oddělení interního pozemkového servisu
      vedoucí Oddělení interního pozemkového servisu - Skyva Petr, Mgr.
       samostatná odborná referentka interního pozemkového servisu - Aulíková Iva, Ing.; Ráčková Jitka
     Oddělení rozvoje a regenerace
      vedoucí Oddělení rozvoje a regenerace - Kadlecová Jitka, Ing.
       samostatná odborná referentka - Medunová Pavla, Ing.; Ronschak Vidová Zuzana, Ing.
   Odbor vnitřních věcí
    vedoucí Odboru vnitřních věcí - Kramešová Alena, Mgr.
     Agenda vnitřních věcí
      samostatná odborná referentka (potvrzovací agenda, veřejné sbírky,volby, sekretariát) - Zandtová Markéta
     Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
      vedoucí Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů - Mašková Hana, Mgr.
       samostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady, správní řízení-trvalý pobyt)
       samostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady) - Danisová Petra; Faitová Petra; Gajdová Markéta; Chalupová Pavla; Kosánová Eva; Midlochová Martina; Michlová Věra; Nejedlá Iva; Rothová Jana; Vaňová Magdaléna, DiS.
       samostatná odborná referentka správních činností (volby, evidence obyvatel, osobní doklady, ulice a čísla popisná) - Henychová Alena
     Oddělení matrik
      vedoucí Oddělení matrik, matrika narození, manželství, změna jména a příjmení - Letá Alexandra, Bc.
       samostatná odborná referentka matrik a státního občanství (matrika narození a manželství, změna jména a příjmení)
       samostatná odborná referentka matrik a státního občanství (matrika úmrtí) - Francánová Hana; Sukdoláková Hana
       samostatná odborná referentka matrik a státního občanství (určení otcovství, státní občanství-prohlášení) - Dytrychová Jana
       samostatná odborná referentka ověřování (ověřování, Czech POINT) - Bednářová Miroslava
     Oddělení přestupků
      vedoucí Oddělení přestupků - Barešová Romana, Mgr.
       samostatná odborná referentka přestupků - Kavan Veronika, PhDr.; Křížková Jana, Mgr.; Soukupová Martina, Ing.; Zavadilová Anna, Bc.
       samostatný odborný referent přestupků - Šroub Jakub, Mgr.
   Odbor výstavby
    vedoucí Odboru výstavby - Preradová Jarmila, Ing.
     administrativa odboru
      administrativní a spisová pracovnice (sekretariát) - Špacírová Stanislava
      administrativní a spisový pracovník (spisovna odboru výstavby) - Sedlmajer Jaroslav
      spisová pracovnice (spisovna odboru výstavby) - Stará Jana
     Oddělení stavebního a vodoprávního řízení
      vedoucí Oddělení stavebního a vodoprávního řízení - Drobná Jarmila, Ing.
       samostatná odborná referentka stavebního řízení (Háje, Chodov) - Kořánová Jitka, Ing.; Němcová Veronika, Ing.; Nepožitková Marie, Ing.
       samostatná odborná referentka stavebního řízení (Křeslice, Újezd u Průhonic) - Kašparová Iva, Ing.
       samostatná odborná referentka stavebního řízení (Šeberov, Hrnčíře) - Holancová Kateřina, Ing.
       samostatná odborná referentka vodoprávního úřadu a vodního hospodářství - Kutnarová Lucie, Mgr.
     Oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb
      vedoucí Oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb - Mončeková Kamila, Ing.
       samostatná odborná referentka dopravních a inženýrských staveb - Ošmerová Kateřina, Ing.
       samostatná odborná referentka stavebního řízení (Háje, Chodov)
       samostatný odborný referent stavebního dozoru - Bureš Jan, Ing.; Franta Josef, Ing.
       samostatný odborný referent stavebního řízení (Háje, Chodov) - Balý David, Ing.
     Oddělení územního řízení
      vedoucí Oddělení územního řízení - Krtičková Lucie, Ing.
       samostatná odborná referentka územní řízení - Sternadelová Lucie, Ing.
       samostatný odborný referent územního řízení - Kratina Tomáš, Ing.; Štěpánek Kamil, Ing.
   Odbor životního prostředí
    vedoucí Odboru životního prostředí - Vyskočil Michal, Ing.
     Agenda administrativy a rybářských lístků
      samostatná odborná referentka administrativy odboru a rybářských lístků - Hájková Monika
     Agenda přestupků
      samostatná odborná referentka přestupků - Louail Michelle, Mgr.
     Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
      vedoucí Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší - Havlínová Eva, Ing.
       samostatná odborná referentka odpadové hospodářství a ochrany ovzduší (čistota JM II) - Pospíchalová Simona, Ing.
       samostatný odborný referent odpadového hospodářství a ochrany ovzduší - Chaun Martin, Bc.
       samostatný odborný referent odpadového hospodářství a ochrany ovzduší (čistota JM I, MIOS)
       samostatný odborný referent odpadového hospodářství a ochrany ovzduší (čistota JM I)
     Oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat
      vedoucí Oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat - Vláčil Lukáš, Ing.
       samostatná odborná referentka ochrany přírody, krajiny a zvířat (kácení dřevin rostoucích mimo les, evidence zemědělských podnikatelů, ochrana zvířat proti týrání) - Černá Simona, Ing.
       samostatná odborná referentka ochrany přírody, krajiny a zvířat (kácení dřevin rostoucích mimo les, zemědělský půdní fond) - Hutníková Veronika, Bc.
       samostatný/ná odborný/ná referent/ka stanovisek k projektovým dokumentacím
     Oddělení správy veřejné zeleně
      vedoucí Oddělení správy veřejné zeleně - Nedvěd Jaroslav, Ing., DiS.
       ekonomka odboru a samostatná odborná referentka správy veřejné zeleně - Bašná Alice
       samostatná odborná referentka správy veřejné zeleně (veřejná zeleň, dětská hřiště JM I) - Jírovcová Lucie, Bc.
       samostatný odborný referent správy veřejné zeleně (veřejná zeleň, dětská hřiště JM I) - Petrásek Josef, Ing.
       samostatný odborný referent správy veřejné zeleně (veřejná zeleň, dětská hřiště JM II) - Král Vítězslav, Ing.
   Útvar interního auditu a kontroly
    vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly - Hampl Daniel, Ing., DiS.
     samostatná odborná referentka interního auditu a kontroly - Cejnarová Hana, Ing.; Petáková Kateřina, Ing.; Vernerová Jarmila, Bc.; Zemanová Hana
   Živnostenský odbor
    vedoucí Živnostenského odboru - Šmatláková Ivana, JUDr.
     Oddělení kontrolní
      vedoucí Oddělení kontrolního - Jadrný Vladimír, Mgr., DiS.
       samostatný odborný referent Oddělení kontrolního - Dostál Miloš; Kubánek David, Mgr.; Révay Petr, Ing.; Tomeš Michal
     Oddělení provozní
      vedoucí Oddělení provozního - Sedláková Regina
       samostatná odborná referentka Oddělení provozního - Fröhlichová Marie; Hrušková Ivana, Bc.; Kubištová Jaroslava; Růžičková Ivana; Suková Gabriela
     samostatná odborná referentka a administrativa odboru (sekretariát) - Sobotková Renata
2.1.2006 17:14:28 | přečteno 118024x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Komise pro média a informace RMČ Praha 11
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Boris Jirků: Z cest
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Morana a Májíček – divadlo KAKÁ
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Country bál Knokaut
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sobotní výtvarná dílna
Vodnická pohádka – Divadélko Romaneto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Bytová komise RMČ Praha 11
Komise pro kulturu a spolky RMČ Praha 11
Sportovní komise RMČ Praha 11
Vzpomínka na Oldřicha Nového
Kino klub Zahrada – Šťastně až na věky
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Drum Circle s Petrem Šušorem
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Čarovná květina – Divadlo Kůzle
Michal Foltýn / Mio Sakamoto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Melodie pro každého
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Děti Nagana
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Šansony na tvrzi
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Velryba
Kristina Barta Quartet
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sportovní komise RMČ Praha 11
Velikáni swingu aneb od Gershwina po Glenn Millera
Kino klub Zahrada – Julie, co by bylo kdyby…
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro životní prostředí a veřejný prostor RMČ Praha 11
Kocour v botách – Toymachine
Lidé jako olivy: Cyril Höschl
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná prohlídka výstavy autorem Boris Jirků: Z cest
Setkání k rekonstrukci náměstíčka ve vnitrobloku Brechtova – Matúškova – Dubnova (tzv. Blankytu)
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná vycházka pro seniory: PRAŽSKÁ HANSPAULKA - legendární vilová čtvrť, kde žili Lída Baarová i Vlasta Burian
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load