Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Struktura úřadu

Vedení MČ Praha 11

 starosta - Dohnal Jiří
  1. neuvolněný místostarosta pro majetek, investice a podporu podnikání
  2. místostarosta pro životní prostředí - Lepš Jakub, Mgr., M.A.
  3. neuvolněný místostarosta pro územní rozvoj - Sedeke Martin, Ing.
  místopředseda Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí - Kocourek Josef
  předsedkyně Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí - Šorfová Marta
  radní (uvolnění, neuvolnění členové Rady MČ) - Křiváček Petr, MUDr.
  radní pro dopravu a otevřenou radnici - Duška Martin, Mgr.
  radní pro sociální věci, zdravotnictví a bezpečnost - Jirava Petr, Ing.
  radní pro sport, kulturu a volný čas - Stárek Jan, Mgr.
  radní pro školství
  tajemník - Klimakovská Simona, Ing.
   Odbor dopravy
    vedoucí Odboru dopravy - Řeháčková Muzikářová Soňa, Bc.
     Agenda ekonomiky a administrativy odboru
      samostatná odborná referentka ekonomiky a administrativy odboru - Růžičková Pavla
     Oddělení dopravy a správy komunikací
      vedoucí Oddělení dopravy a správy komunikací - Mach Petr, Ing.
       samostatná odborná referentka poplatků a správy komunikací - Hnízdilová Markéta, Ing.; Skuhrovcová Renata
       samostatný odborný referent pozemních komunikací a staveb
       samostatný odborný referent pro správu komunikací
     Oddělení silniční správní úřad
      vedoucí Oddělení silniční správní úřad
       samostatná odborná referentka pro výkon silničního správního úřadu - Andrlová Martina, Bc.
       samostatný odborný referent pro výkon silničního správního úřadu - Janda Martin, Ing.; Rokos Marek; Smetana Vladimír, Bc.
   Odbor ekonomický
    vedoucí Odboru ekonomického - Davidová Sylvia, Ing.
     Agenda asistenta vedoucího odboru
      asistentka vedoucího odboru - Bendová Ivana
     Agenda poplatků
      samostatná odborná referentka poplatků (místní poplatek z pobytu) - Divišová Petra, DiS.
      samostatná odborná referentka poplatků (místní poplatek ze psů) - Švábenická Miloslava
      samostatná odborná referentka poplatků (výherní hrací přístroje) - Hošková Veronika, Ing.
     Oddělení finančního hospodaření
      vedoucí Oddělení finančního hospodaření - Hykšová Šárka, Ing.
       metodička účetnictví hospodářské činnosti - Frantová Jaroslava, Ing.
       metodička účetnictví příspěvkových organizací - Dvořáková Marie
       metodik inventarizace - Rychtecký Martin, Ing.
       metodika daní - Hrdinová Hana
       pokladní
       referentka fakturace - Janošková Gabriela
       samostatná účetní (příjmy MČ) - Klinkáčková Lenka, Bc.
       samostatná účetní (výdaje MČ) - Dobrovolná Dana
     Oddělení rozpočtu
      vedoucí Oddělení rozpočtu - Jeřábková Hana, Ing.
       ekonom-rozpočtář - Štěpánek Jaroslav, Ing.
       ekonomka-rozpočtářka - Březinová Hana, Ing.; Kordová Dominika, Bc.; Vyskočilová Lenka
   Odbor kancelář starosty
    vedoucí Odboru kancelář starosty - Pištora Radek, Mgr.
     Agenda administrativy odboru
      samostatná odborná referentka a administrativní pracovnice (stížnosti, zák. 106/1999 Sb., vývěsy, výbory, komise) - Černá Hana, Bc.
     Agenda asistenta ved. odboru
      asistentka vedoucího odboru - Dudová Ivana
     Agenda odborných asistentů
      odborná asistentka starosty, místostarostů a členů RMČ - Rýznerová Eva
      odborná asistentka starosty, místostarostů a členů RMČ (2. místostarosty Mgr. Jakuba Lepše, M.A. a radního Mgr. Jana Stárka) - Jirsová Kristýna, Ing. arch.
      odborná asistentka starosty, místostarostů a členů RMČ (3. místostarosty Ing. Martina Sedeke a radního Mgr. Martina Dušky) - Čížková Sylva
      odborná asistentka starosty, místostarostů a členů RMČ (starosty Jiřího Dohnala) - Branžovská Tereza
      odborný asistent starosty, místostarostů a členů RMČ (1. místostarosty a radního Ing. Petra Jiravy) - Gregor Adam
     Agenda tisková a Public Relations
      samostatná odborná referentka vztahů k veřejnosti - Doležalová Lenka, Bc.; Prchalová Naďa, Mgr., DiS.
      samostatná odborná referentka vztahů k veřejnosti a participativního rozpočtu - Plocová Alžběta, DiS.
     Agenda zpravodaje MČ
      redaktorka zpravodaje MČ - Pešlová Marie
      šéfredaktorka zpravodaje MČ - Foučková Dana
     Oddělení styku s veřejností
      vedoucí Oddělení styku s veřejností - Tichá Eva, Ing.
       samostatna odborná referentka administrativní pracovnice - Vejvodová Kateřina
       samostatná odborná referentka informační kanceláře Ocelíkova - Nonnemannová Tereza; Sedlmajerová Hana
       samostatná odborná referentka informační kanceláře Šustova - Prücknerová Božena
       samostatná odborná referentka samosprávních činností (gratulace, vítání občánků) - Dvořáčková Monika
     Oddělení krizového řízení
      vedoucí Oddělení krizového řízení (obrana, policie) - Krčílek Pavel, Mgr., DiS.
       samostatná odborná referentka krizového řízení (prevence kriminality, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana) - Víznerová Petra, Bc.
       samostatný odborný referent krizového řízení (utajované informace, civilní ochrana) - Kopečný Jan, Ing.
     Oddělení organizační
      vedoucí Oddělení organizačního (rady, zastupitelstva) - Volková Jitka
       asistent/ka místostarosty Mgr. Jakuba Lepše, M.A. a radního Mgr. Jana Stárka
       asistentka - Millarová Kristýna
       asistentka místostarosty Ing. Martina Sedeke a radního Mgr. Martina Dušky - Jalovcová Helena
       asistentka radního Ing. Petra Jiravy - Židoňová Dana
       asistentka starosty - Telsaç Nyklová Krystyna, dipl. um.
       samostatná odborná referentka organizačního odd. (rady a zastupitelstva) - Smítková Jana
       samostatná odborná referentka organizačního odd. (rady, zastupitelstva a přísedící OS) - Harnischová Naděžda
     Oddělení právní
      vedoucí Oddělení právního - Pitrák Jan, JUDr.
       právnička - Brejlová Kateřina, Mgr.; Heřmanová Zdeňka, JUDr.; Chramosilová Jana, Mgr.; Králová Kateřina, Mgr.; Mánková Jitka, Mgr.
       právník - Slezák Antonín, JUDr.
       samostatná odborná referentka a administrativní pracovnice (administrativa oddělení) - Janatová Markéta
       samostatná odborná referentka vymáhání pohledávek (evidence a vymáhání pohledávek) - Matonohová Hana
     tisková mluvčí - Kočicová Anna, Mgr.
   Odbor kancelář tajemníka
    vedoucí Odboru kancelář tajemníka - Křovinová Helena, Ing.
     Agenda administrativy odboru
      administrativní referentka (sklad kancelářských potřeb) - Mrkvičková Eva
     Agenda ekonoma
      ekonomka - Blažková Petra
     Agenda sekretariátu tajemníka úřadu
      asistentka tajemníka ÚMČ Praha 11 - Fraňková Dana
     Oddělení hospodářské správy
      vedoucí Oddělení hospodářské správy - Brichová Petra
       úsek ekonomiky a správy movitého majetku
        samostatná odborná referentka hospodářské správy (neinvestiční majetek) - Hazmuková Alice; Krištůfová Jitka, Ing.
         samostatný odborný referent hospodářské správy (neinvestiční majetek) - Sedlmajer Lukáš
       úsek hospodářské správy
        samostatná odborná referentka hospodářské správy (opravy, sklad kancelářských potřeb) - Čechová Lenka
        samostatná odborná referentka hospodářské správy (správa hřbitova, evidence razítek a publikací) - Hönigová Marie
       úsek obslužných činností
        pracovník spisovny úřadu - Ibl Jaroslav, DiS.; Kodýdek Jakub
        řidič - Novák Stanislav; Skála Martin; Sýkora Antonín
        spisová pracovnice (podatelna) - Tsironisová Nicol
        telefonní manipulantka (telefonní ústředna) - Möglichová Heda
        vrátný (vrátnice Ocelíkova) - Chalupecký Petr; Lang Jaroslav
     Oddělení informatiky
     Oddělení personální
      vedoucí Oddělení personálního - Letá Jana, Ing.
       mzdová účetní - Pokorná Lenka
       personalistka - Pristašová Olga
       personalistka (vzdělávání) - Bártlová Alena, DiS.
       samostatná odborná referentka ekonomiky práce - Haicová Lenka
   Odbor majetkoprávní
    vedoucí Odboru majetkoprávního - Šandová Miroslava, Ing.
     Oddělení bytové
      vedoucí Oddělení bytového - Fantová Ivana, Mgr.
       samostatná odborná referentka bytového Oddělení - Marešová Alena; Musilová Jana
     

Oddělení činností vlastníka s nemovitostmi (vedením oddělení pověřena paní Blanka Zlatníková)

      vedoucí Oddělení činností vlastníka s nemovitostmi
       samostatná odborná referentka činností vlastníka s nemovitostmi - Kuková Hana; Vedralová Lenka; Zlatníková Blanka
       samostatný odborný referent činností vlastníka s nemovitostmi
     Oddělení pronájmu nebytových prostor
      vedoucí Oddělení pronájmu nebytových prostor - Hromasová Petra, Mgr.
       samostatná odborná referentka pronájmu nebytových prostor - Hořejší Simona, Bc.; Knížková Šárka
   Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
    vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Hostomská Gabriela, Mgr.
     Agenda bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou)
      samostatná odborná referentka agendy bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou) - Veselá Anna, Mgr.
     Agenda koordinátora rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci
      koordinátorka rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci - Matysová Barbora, Mgr.
     Agenda sekretariátu
      samostatná odborná referentka a administrativa odboru - Krejčová Eva
     Agenda zdravotnictví
      samostatná odborná referentka zdravotnictví - Kaizlová Zuzana, Ing., DiS.
     interkulturní pracovnice pro vietnamskou menšinu na MČ Praha 11 - Tranová Van Anh, Mgr.
     Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže
      vedoucí Oddělení soc. právní ochrany dětí a mládeže, náhradní rodinná péče - Spěváková Hana, Bc., DiS.
       terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí - Bělíková Petra, DiS.; Hájková Barbora, Bc.; Kališová Radka, Mgr.; Klasová Barbora, Mgr.; Lodinová Andrea, DiS.; Mištíková Alena, Mgr., MBA; Nesládková Pavla, DiS.; Pojezná Jana, Bc., DiS.; Rytířová Jana, Mgr.; Skopalová Lia, Bc.; Šmírová Jaroslava
     Oddělení sociální péče a pomoci
      vedoucí Oddělení sociální péče a pomoci - Pokorný Miroslav, Bc., DiS.
       kurátor pro dospělé - Kupanovac Demian, Mgr.
       samostatná odborná referentka veřejný opatrovník - Hradecká Nataša, DiS.
       sociální pracovnice - Bělčíková Lenka, DiS.; Šnajdrová Martina
       sociální pracovnice (veřejný opatrovník) - Jebavá Zdeňka, Bc.
       sociální pracovník/ce - referent/ka kontaktního místa pro bydlení
     Oddělení sociální prevence
      vedoucí Oddělení sociální prevence - Škárková Teturová Šimona, Bc.
       kurátorka pro děti a mládež - Gösselová Petra, Bc., DiS.; Houfková Miluše, Mgr.
     protidrogová koordinátorka - Vanišová Barbora, Mgr.
   Odbor správy majetku
    vedoucí Odboru správy majetku - Šwarzová Dagmar, Mgr.
     Agenda administrativy odboru
      asistentka vedoucího odboru - Cyrusová Tereza
     Oddělení investiční
      vedoucí Oddělení investičního - Voženílek David, Ing.
       samostatná odborná referentka - technik - Vorlová Ivana, Ing.
     Oddělení technické
      vedoucí Oddělení technického - Nacházelová Věra
       samostatná odborná referentka - technik - Tíkalová Steinerová Hana; Zimmelová Kateřina, DiS.
       samostatný odborný referent-technik - Hrušková Květa; Palavský Miloslav, Ing.
     Oddělení veřejných zakázek a ekonomiky
      vedoucí Oddělení veřejných zakázek a ekonomiky - Zeman Jan, Bc.
       ekonom - Kocourek Tomáš, Mgr.
       ekonomka
       samostatná odborná referentka veřejných zakázek - Hurychová Martina; Špalková Vendula, Mgr.
       samostatný odborný referent veřejných zakázek - Pacourek Václav
   Odbor školství a kultury
    vedoucí Odboru školství a kultury - Platz Martin, Mgr.
     Agenda asistenta ved. odboru
      asistentka vedoucího odboru - Chábová Marcela
     Agenda koncepce a ekonomiky kultury, sportu s volného času
      ekonomka - Poláková Simona
      samostatná odborná referentka metodiky kultury a volného času (metodika dotační politiky v oblasti kultury a volného času) - Šlechtová Markéta, Bc.
      samostatná odborná referentka metodiky sportu (metodika dotační politiky v oblasti sportu) - Strnadová Ivana, Mgr.
      samostatná odborná referentka metodiky sportu, kultury a volného času - Beková Romana, Mgr.
     Oddělení koncepce a ekonomiky školství
      vedoucí Oddělení koncepce a ekonomiky školství - Guthová Ivana
       ekonomka - Stojanová Michaela, Ing.
       samostatná odborná referentka koncepce a metodiky školství (koncepce a metodika MŠ) - Ondráková Taťána, Mgr.
       samostatná odborná referentka koncepce a metodiky školství (koncepce a metodika ZŠ, SOŠ, VOŠ) - Vlčková Lenka, Bc.
       samostatný odborný referent správy nemovitého majetku a technicko-ekonomické činnosti pro oblast školství - Pobuda Jiří
   Odbor územního rozvoje
    vedoucí Odboru územního rozvoje - Račoková Martina, Ing. arch.
     Agenda administrativy a ekonomiky
      samostatná odborná referentka ekonomiky a administrativy odboru
     Oddělení interního pozemkového servisu
      vedoucí Oddělení interního pozemkového servisu - Skyva Petr, Mgr.
       samostatná odborná referentka interního pozemkového servisu - Aulíková Iva, Ing.; Ráčková Jitka
     Oddělení rozvoje a regenerace
      vedoucí Oddělení rozvoje a regenerace - Kadlecová Jitka, Ing.
       samostatná odborná referentka - Bílková Anna, Ing.; Medunová Pavla, Ing.
   Odbor vnitřních věcí
    vedoucí Odboru vnitřních věcí - Kramešová Alena, Bc.
     Agenda vnitřních věcí
      samostatná odborná referentka (potvrzovací agenda, veřejné sbírky,volby, sekretariát) - Zandtová Markéta
     Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
      vedoucí Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů - Mašková Hana, Mgr.
       samostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady, správní řízení-trvalý pobyt)
       samostatná odborná referentka správních činností (evidence obyvatel, osobní doklady) - Danisová Petra; Gajdová Markéta; Chalupová Pavla; Kosánová Eva; Midlochová Martina; Michlová Věra; Nejedlá Iva; Richtrová Ludmila; Rothová Jana; Šmolíková Alexandra
       samostatná odborná referentka správních činností (volby, evidence obyvatel, osobní doklady, ulice a čísla popisná) - Henychová Alena
     Oddělení matrik
      vedoucí Oddělení matrik, státní občanství - udělení - Francánová Hana
       samostatná odborná referentka matrik a státního občanství (matrika narození a manželství, změna jména a příjmení) - Letá Alexandra, Bc.
       samostatná odborná referentka matrik a státního občanství (matrika úmrtí) - Jordanová Eva
       samostatná odborná referentka matrik a státního občanství (určení otcovství, státní občanství-prohlášení) - Dytrychová Jana
       samostatná odborná referentka ověřování (ověřování, Czech POINT) - Bednářová Miroslava
     Oddělení přestupků
      vedoucí Oddělení přestupků - Barešová Romana, Mgr.
       samostatná odborná referentka přestupků - Janů Jitka, Mgr.; Křížková Jana, Mgr.; Zavadilová Anna, Bc.
       samostatný odborný referent přestupků - Šroub Jakub, Mgr.
   Odbor výstavby
    vedoucí Odboru výstavby - Preradová Jarmila, Ing.
     administrativa odboru
      administrativní a spisová pracovnice (sekretariát) - Špacírová Stanislava
      administrativní a spisový pracovník (spisovna odboru výstavby) - Sedlmajer Jaroslav
      spisová pracovnice (spisovna odboru výstavby) - Stará Jana
     Oddělení stavebního a vodoprávního řízení
      vedoucí Oddělení stavebního a vodoprávního řízení - Drobná Jarmila, Ing.
       samostatná odborná referentka stavebního řízení (Háje, Chodov) - Kořánová Jitka, Ing.; Němcová Veronika, Ing.; Nepožitková Marie, Ing.
       samostatná odborná referentka stavebního řízení (Křeslice, Újezd u Průhonic) - Kašparová Iva, Ing.
       samostatná odborná referentka stavebního řízení (Šeberov, Hrnčíře) - Holancová Kateřina, Ing.
       samostatná odborná referentka vodoprávního úřadu a vodního hospodářství - Kutnarová Lucie, Mgr.
     Oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb
      vedoucí Oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb (od 07.03.2019 vedením odd. pověřen Ing. Jan Bureš)
       samostatná odborná referentka dopravních a inženýrských staveb - Ošmerová Kateřina, Ing.
       samostatná odborná referentka stavebního řízení (Háje, Chodov) - Schwarzová Sandra, Ing. arch.
       samostatný odborný referent stavebního dozoru - Bureš Jan, Ing.; Franta Josef, Ing.
       samostatný odborný referent stavebního řízení (Háje, Chodov) - Balý David, Ing.
     Oddělení územního řízení
      vedoucí Oddělení územního řízení - Krtičková Lucie, Ing.
       samostatná odborná referentka územní řízení - Sternadelová Lucie, Ing.
       samostatný odborný referent územního řízení - Kratina Tomáš, Ing.; Štěpánek Kamil, Ing.
   Odbor životního prostředí
    vedoucí Odboru životního prostředí - Vyskočil Michal, Ing.
     Agenda přestupků
      samostatná odborná referentka přestupků - Louail Michelle, Mgr.
     Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
      vedoucí Oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší - Havlínová Eva, Ing.
       samostatná odborná referentka odpadové hospodářství a ochrany ovzduší (čistota JM II) - Pospíchalová Simona, Ing.
       samostatný odborný referent odpadového hospodářství a ochrany ovzduší - Chaun Martin, Bc.
       samostatný odborný referent odpadového hospodářství a ochrany ovzduší (čistota JM I, MIOS) - Slanařová Martina, Ing.
       samostatný odborný referent odpadového hospodářství a ochrany ovzduší (čistota JM I)
     Oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat
      vedoucí Oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat - Vláčil Lukáš, Ing.
       samostatná odborná referentka ochrany přírody, krajiny a zvířat (kácení dřevin rostoucích mimo les, evidence zemědělských podnikatelů, ochrana zvířat proti týrání) - Černá Simona, Ing.
       samostatná odborná referentka ochrany přírody, krajiny a zvířat (kácení dřevin rostoucích mimo les, zemědělský půdní fond) - Hutníková Veronika, Bc.
     Oddělení správy veřejné zeleně
      vedoucí Oddělení správy veřejné zeleně - Nedvěd Jaroslav, Ing., DiS.
       ekonomka odboru a samostatná odborná referentka správy veřejné zeleně (veřejná zeleň, dětská hřiště JM II)
       samostatná odborná referentka správy veřejné zeleně (veřejná zeleň, dětská hřiště JM I) - Jírovcová Lucie, Bc.
       samostatná odborná referentka správy veřejné zeleně (vydávání rybářských lístků, administrativa odboru) - Hájková Monika
   Útvar interního auditu a kontroly
    vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly - Hampl Daniel, Ing., DiS.
     samostatná odborná referentka interního auditu a kontroly - Petáková Kateřina, Ing.; Zemanová Hana
   Živnostenský odbor
    vedoucí Živnostenského odboru - Šmatláková Ivana, JUDr.
     Oddělení kontrolní
      vedoucí Oddělení kontrolního - Jadrný Vladimír, Mgr., DiS.
       samostatný odborný referent Oddělení kontrolního - Dostál Miloš; Kubánek David, Mgr.; Révay Petr, Ing.; Tomeš Michal
     Oddělení provozní
      vedoucí Oddělení provozního - Sedláková Regina
       samostatná odborná referentka Oddělení provozního - Fröhlichová Marie; Hrušková Ivana, Bc.; Kubištová Jaroslava; Růžičková Ivana; Suková Gabriela
     samostatná odborná referentka a administrativa odboru (sekretariát) - Sobotková Renata
2.1.2006 17:14:28 | přečteno 101850x | Charlie Root

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load