Na obsah stránky

ENDE
 

Struktura úřadu

starosta MČ

- Jirava Petr, Ing.
 1. zástupce starosty - Lukeš Petr
 2. zástupce starosty - Balík Oldřich, Ing.
 3. zástupce starosty - Lepš Jakub, Mgr., M.A.
 radní (uvolnění členové Rady MČ) - Frey Jan, Ing.; Urbánek Stanislav, Ing., CSc.
 tajemník - Klimakovská Simona, Ing.
  

odbor ekonomický

   vedoucí ekonomického odboru - Davidová Sylvia, Ing.
    agenda asistenta vedoucího odboru
     asistentka - Hrochová Kateřina
    agenda poplatků
     místní poplatek ze psů - Švábenická Miloslava
     místní poplatky za rekreaci a ubytování - Nouzovská Marta
     VH přístroje - Hošková Veronika, Ing.
    

oddělení finančního hospodaření

     vedoucí oddělení finančního hospodaření - Hykšová Šárka, Ing.
      fakturace - Zimová Mária
      metodika daní
      metodika inventarizace - Rychtecký Martin, Ing.
      metodika účetnictví HČ - Nebohá Stanislava, DiS.
      metodika účetnictví PO - Dvořáková Marie
      pokladna - Behenská Věra
      účetní-příjmy MČ - Procházková Radmila
      účetní-výdaje MČ - Dobrovolná Dana
    

oddělení rozpočtu

     vedoucí oddělení rozpočtu - Jeřábková Hana, Ing.
      ekonom - Kobzová Hana, Ing.
      rozpočet MČ - Richtárová Lucie, Ing.
      rozpočet MČ (HČ) - Zvárová Petra, DiS.
  

odbor kancelář starosty

   vedoucí odboru kancelář starosty - Pištora Radek, Mgr.
    agenda administrativy odboru
     samostatný odborný referent a administrativní pracovník, stížnosti - Černá Hana
    agenda asistenta ved. odboru
     asistentka vedoucího odboru - Dudová Ivana
    kronikář MČ - Bartoň Jiří, PhDr.
    

oddělení styku s veřejností a sekretariátů

     vedoucí oddělení styku s veřejností a sekretariátů - Kšandová Pavlína, Mgr., DiS.
      asistentka starosty - Burdová Marie
      asistentka starosty a zástupců starosty, radního Ing. Jana Freye - Šorfová Marta
      asistentka zástupce starosty Ing. Oldřicha Balíka a Mgr. Jakuba Lepše M.A. - Židoňová Dana
      asistentka zástupce starosty Mgr. Jakuba Lepše, M.A. a radního Ing. Stanislava Urbánka, CSc. - Černá Denisa
      gratulace, vítání občánků - Majchráková Helena
      informační kancelář Ocelíkova - Sedlmajerová Hana; Zábranská Světlana
      informační kancelář Šustova - Prücknerová Božena
    

oddělení krizového řízení

     vedoucí oddělení krizového řízení, obrana, policie - Krčílek Pavel, Mgr., DiS.
      koordninace prevence kriminality, agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany - Víznerová Petra, Bc.
      utajované skutečnosti, civilní ochrana - Kopečný Jan, Ing.
    

oddělení organizační

     vedoucí organizačního oddělení, rady, zastupitelstva - Volková Jitka
      komise, rady, zastupitelstva - Smítková Jana
      výbory, rady, zastupitelstva - Brišová Jana
    

oddělení právní

     vedoucí právního odělení - Pitrák Jan, JUDr.
      administrativa oddělení - Janatová Markéta
      evidence a vymáhání pohledávek - Matonohová Hana
      právník - Beránek Petr, Mgr.; Heřmanová Zdeňka, JUDr.; Chramosilová Jana, Mgr.; Kopecká Kateřina, Mgr.; Machová Klára, Mgr.; Mánková Jitka, Mgr.
    tisková agenda
     redaktor zpravodaje MČ - Ezechel Michal; Foučková Dana
     tiskový mluvčí - Kočicová Anna
  

odbor kancelář tajemníka

   vedoucí odboru kancelář tajemníka - Křovinová Helena, Ing.
    agenda administrativy odboru
     administrativní referent - Mrkvičková Eva
    agenda sekretariátu tajemníka úřadu
     asistentka - Fraňková Dana
    ekonomka odboru - Klinkáčková Lenka, Bc.
    

oddělení hospodářské správy

     vedoucí oddělení hospodářské správy - Brichová Petra
      úsek ekonomiky a správy movitého majetku
       neinvestiční majetek - Hazmuková Alice; Krištůfová Jitka, Ing.
      úsek hospodářské správy
       opravy, sklad kancelářských potřeb - Uhlíř Ladislav
       správa hřbitova, objednávky, přefakturace, tisk - Hönigová Marie
      úsek obslužných činností
       podatelna
       řidič - Novák Stanislav; Pančocha Josef; Skála Martin
       spisovna úřadu - Ibl Jaroslav, DiS.; Kodýdek Jakub
       telefonní ústředna - Möglichová Heda
       vrátnice Ocelíkova - Drašar Jan; Šuntil Karel
    

oddělení informatiky

     vedoucí oddělení informatiky - Zíka Martin
      správce sítě Ocelíkova - König Vít; Říhová Jana
      správce sítě Ocelíkova, webmaster - Salát David, Bc.
      správce sítě Vidimova - Fröhlich Pavel
      správce sítě Vidimova, Nad Opatovem - Kratochvíl Pavel
    

oddělení personální

     vedoucí oddělení personálního - Letá Jana, Ing.
      úsek ekonomiky práce
       ekonomika práce - Haicová Lenka
      úsek mzdové účetní
       mzdová účetní - Pokorná Lenka
      úsek personální
       personalista - Pristašová Olga
       personalista - vzdělávání - Nouzovský Petr, Ing.
  

odbor majetkoprávní

   vedoucí odboru majetkoprávního - Šandová Miroslava, Ing.
    

oddělení bytové

     vedoucí bytového oddělení - Fantová Ivana, Mgr.
      referent bytového oddělení - Marešová Alena; Vedralová Lenka; Zykánová Václava
    

oddělení činností vlastníka s nemovitostmi

     vedoucí oddělení činností vlastníka s nemovitostmi - Svobodová Štěpánka
      referent činností vlastníka s nemovitostmi - Beránková Monika; Zlatníková Blanka
    

oddělení pronájmu nebytových prostor

     vedoucí oddělení pronájmů nebytových prostor
      referent oddělení pronájmu nebytových prostor - Hromasová Petra, Mgr.
    technicko-administrativní referent
  

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

   vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví - Hostomská Gabriela, Mgr.
    agenda bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou)
     samostatný odborný referent agendy bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou) - Veselá Anna, Mgr.
    agenda zdravotnictví - Kaizlová Zuzana, Ing., DiS.
    koordinátor rozvoje sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci - Dekařová Ivana, Ing.
    

oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže

     vedoucí oddělení soc. právní ochrany, náhradní rodinná péče - Jindřichová Milena, Mgr.
      terénní sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí - Kališová Radka, Mgr.; Klasová Barbora, Mgr.; Lodinová Andrea, DiS.; Maturová Eva, DiS.; Mištíková Alena, Mgr.; Stránská Jana, DiS.; Šmírová Jaroslava; Veselá Lenka, DiS.
    

oddělení sociální péče a pomoci

     vedoucí oddělení sociální péče a pomoci - Strašák Lukáš, Bc., DiS.
      samostatný odborný referent veřejný opatrovník
      sociální pracovnice - Bělčíková Lenka, DiS.; Šnajdrová Martina
      sociální pracovník (veřejný opatrovník) - Jebavá Zdeňka, Bc.
    

oddělení sociální prevence

     vedoucí oddělení soc. prevence - Škárková Teturová Šimona, Bc.
      sociální kurátor pro děti a mládež - Aubusová Karolína, Bc., DiS.; Gösselová Petra, Bc., DiS.; Hnyková Simona, Bc.
    protidrogový koordinátor - Vanišová Barbora, Mgr.
    sekretariát, agenda sociální byty - Horejšová Eva
  

odbor správy majetku

   vedoucí odboru správy majetku - Boublík Kvido, Ing.
    agenda administrativy odboru
     asistent vedoucího dboru - Dubenská Iva
    

oddělení dopravy a silniční správní úřad (činnost oddělení zahájena od 01.01.2012)

     vedoucí oddělení dopravy a silniční správní úřad - Řeháčková Muzikářová Soňa
      samostatný odborný referent - Hnízdilová Markéta, Bc.; Šterclová Blanka, Bc.
      samostatný odborný referent pozemních komunikací a staveb - Mach Petr, Bc.
      samostatný odborný referent pro správu komunikací v majetku MČ - Gorecká Blanka
      výkon působnosti silničního správního úřadu - Frydrych Pavel, Bc.; Janda Martin, Ing.; Nováková Marie
    

oddělení technické

     vedoucí oddělení technického - Nacházelová Věra
      referent pro přípravu a realizaci investičních akcí - Šnellerová Eva
      referent správy nemovitého majetku-bytové objekty - Hrušková Květa
      referent správy nemovitého majetku-nebytové objekty - Zimmelová Kateřina, DiS.
    

oddělení veřejných zakázek a ekonomiky

     vedoucí oddělení veřejných zakázek a ekonomiky - Jirásek Jan, Ing.
      ekonom
      referent veřejných zakázek a správy majetku
      samostatný odborný referent veřejných zakázek - Pospíchalová Helena
  

odbor školství a kultury

   vedoucí odboru školství a kultury - Platz Martin, Mgr.
    agenda asistenta ved. odboru
     asistentka vedoucího odboru - Chábová Marcela
    agenda koncepce a ekonomiky kultury, sportu s volného času
     ekonom - Poláková Simona
     metodika dotační politiky v oblasti kultury a volného času - Šlechtová Markéta, Bc.
     metodika dotační politiky v oblasti sportu - Strnadová Ivana, Mgr.
    agenda místního akčního plánu
     expert strategického plánování
     projektový manažer místního akčního plánu
    

oddělení koncepce a ekonomiky školství

     vedoucí oddělení koncepce a ekonomiky školství - Guthová Ivana
      ekonom - Stojanová Michaela, Ing.
      koncepce a metodika MŠ - Malínská Ivana
      koncepce a metodika ZŠ, SOŠ, VOŠ - Vlčková Lenka, Bc.
      samostatný odborný referent správy nemovitého majetku a technicko-ekonomické činnosti pro oblast školství - Pobuda Jiří
  

odbor územního rozvoje

   vedoucí odboru územního rozvoje - Fišarová Miroslava, Ing.arch.
    agenda administrativy a ekonomiky - Kolářová Eva
    

oddělení interního pozemkového servisu

     vedoucí oddělení interního pozemkového servisu - Vavroušková Dana
      samostatný odborný referent interního pozemkového servisu - Aulíková Iva, Ing.; Ráčková Jitka
    

oddělení rozvoje a regenerace

     vedoucí oddělení rozvoje a regenerace - Račoková Martina, Ing. arch.
      samostatný odborný referent - Kadlecová Jitka, Ing.; Langová Anna, Ing.; Skyva Petr, Mgr.
  

odbor vnitřních věcí

   vedoucí odboru vnitřních věcí - Majchrák Jozef, JUDr.
    agenda vnitřních věcí
     potvrzovací agenda, veřejné sbírky,volby, sekretariát - Vyskočilová Lenka
    

oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

     vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů - Mašková Hana, Mgr.
      evidence obyvatel, osobní doklady - Burianová Renata; Gajdová Markéta; Kosánová Eva; Michlová Věra; Nejedlá Iva; Pristaš Milan; Richtrová Ludmila; Šmolíková Alexandra; Vašková Marie
      evidence obyvatel, osobní doklady, správní řízení - trvalý pobyt - Kramešová Alena
      volby, evidence obyvatel, osobní doklady, ulice a čísla popisná - Henychová Alena
    

oddělení matrik

     vedoucí oddělení matrik, státní občanství - udělení - Francánová Hana
      matrika narození a manželství, změna jména a příjmení - Hanáková Růžena
      matrika úmrtí - Jordanová Eva
      ověřování, Czech POINT - Bednářová Miroslava
      určení otcovství, státní občanství – prohlášení - Dytrychová Jana
    

oddělení přestupků

     vedoucí oddělení přestupků - Barešová Romana, Mgr.
      přestupky - Janů Jitka, Mgr.; Křížková Jana, Mgr.; Vršovský Jiří, Ing.; Zavadilová Anna, Bc.
      přestupky, nadace
  

odbor výstavby

   vedoucí odboru výstavby - Preradová Jarmila, Ing.
    administrativa odboru
     sekretariát - Špacírová Stanislava
     spisovna odboru výstavby - Sedlmajer Jaroslav; Stará Jana
    

oddělení stavebního a vodoprávního řízení

     vedoucí oddělení stavebního a vodoprávního řízení - Drobná Jarmila, Ing.
      Křeslice, Újezd u Průhonic - Kašparová Iva, Ing.
      Praha 11 - Balý David, Ing.; Hradilová Pavla, Ing.; Hynštová Michaela, Ing.
      vodní hospodářství, vodoprávní řízení - Kutnarová Lucie, Mgr.
    

oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb

     vedoucí oddělení stavebního dozoru a speciálních staveb - Dvořáková Marcela, Ing.
      Praha 11 - Nepožitková Marie, Ing.
      referent dopravních a inženýrských staveb
      referent stavebního dozoru - Bureš Jan, Ing.; Mončeková Kamila, Ing.; Smutný Michal
      Šeberov, Hrnčíře - Holancová Kateřina, Ing.
    

oddělení územního řízení

     vedoucí oddělení územního řízení - Barčáková Eliška, Ing.
      územní řízení - Krtičková Lucie, Ing.; Štěpánek Kamil, Ing.; Ugrinová Eva, Ing. arch.; Vrabec Jiří, Ing.
  

odbor živnostenský

   vedoucí živnostenského odboru - Šmatláková Ivana, JUDr.
    

oddělení kontrolní

     vedoucí kontrolního oddělení - Jadrný Vladimír, Mgr., DiS.
      referent kontroly - Hons Miroslav, Mgr.; Luhanová Radmila, Ing.; Myslivečková Irena, JUDr.; Nekola Jiří, Ing.
      referent kontroly, počítače - Dostál Miloš
    

oddělení provozní

     vedoucí oddělení provozního - Sedláková Regina
      fyzické a právnické osoby - Fröhlichová Marie; Hrušková Ivana, Bc.; Kubánek David, Mgr.; Růžičková Ivana; Suková Gabriela
    sekretariát - Sobotková Renata
  

odbor životního prostředí

   vedoucí odboru životního prostředí - Vyskočil Michal, Ing.
    

oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

     vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší - Havlínová Eva, Ing.
      odpadové hospodářství, čistota JM I - Kotrč Vlastislav, Ing.
      odpadové hospodářství, čistota JM I, MIOS - Mareš Jaromír, Ing.
      ochrana ovzduší, čistota JM II - Radkovičová Pavlína, Ing.
    

oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat

     vedoucí oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat - Vláčil Lukáš, Ing.
      kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana přírody, evidence zemědělských podnikatelů, ochrana zvířat proti týrání
      kácení dřevin rostoucích mimo les, ochrana přírody, zemědělský půdní fond, přestupky proti veřejnému pořádku - Říhová Jana, Ing.
    

oddělení správy veřejné zeleně

     vedoucí oddělení správy veřejné zeleně - Nedvěd Jaroslav, Ing., DiS.
      ekonom odboru, veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky, grantové programy EVVO - Mračnová Radka, Ing.
      rybářské lístky, administrativa, dětská hřiště, zelená linka OŽP - Hájková Monika
      veřejná zeleň, dětská hřiště, předzahrádky - Jírovcová Lucie, Bc.; Lejsková Michaela, Ing.
 

útvar interního auditu a kontroly

  vedoucí útvaru interního auditu a kontroly - Kroupová Helena, Mgr.
   samostatný odborný referent kontroly a auditu - Urbanová Jaroslava, Ing.; Zemanová Hana

Vedení MČ Praha 11

2.1.2006 17:14:28 | přečteno 74793x | Charlie Root

Navigace

 
load