Na obsah stránky

ENDE
 

Nájem a podnájem bytů

MČ Praha 11 obsazuje byty v majetku hl. m. Prahy, svěřené MČ Praha 11 na základě Směrnice S 2016/03 - "Nájem a podnájem bytů v majetku hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 11“, kterou  schválila Rada MČ Praha 11  usnesením č. 1408/40/R/2016 na své 40. schůzi dne 29.11.2016 pod číslem, v plném znění je možné ji nalézt na:https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/usneseni-rmc.html.

Kategorie nájmů a popis postupu u každé z kategorií je uveden v bodě 5 této Směrnice S 2016/03:

  • 5.1 nájem bytu za 1. smluvní nájemné, organizovaný formou výběrového řízení
  • 5.2 nájem bytu ze sociálních důvodů
  • 5.3 nájem bytu ve veřejném zájmu
  • 5.4 nájem bytu v domě s pečovatelskou službou
  • 5.5 nájem bezbariérového bytu
  • 5.11 nájem bytu z důvodů zvláštního zřetele hodných

O záměru nájmu konkrétního bytu vždy rozhoduje Rada MČ Praha 11. Pokud rozhodne, tento záměr je umístěn na úřední desku po dobu zpravidla 30 dnů, záměr nájmu bytu naleznete na https://www.praha11.cz/cs/uredni-deska.html nebo na https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/usneseni-rmc.html do textu se napíše: záměr nájmu bytu.

Vyhodnocení každého výběrového řízení je možné nalézt na: https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/usneseni-rmc.htmldo textu se napíše: pořadí zájemců.

Příslušné formuláře je možné nalézt na www.praha11.cz Tiskopisy Odbor majetkoprávní Byty, nebo přímo odkaz zde.


Mgr. Ivana Fantová
bytové oddělení
02.01.2017

25.8.2006 - aktualizováno 10.12.2007 11:58:26 | přečteno 29623x | Bc. David Salát

Navigace

 
load