Rozpočtový výhled MČ Praha 11 do roku 2014

(v tis. Kč)

celkem
2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014
Daňové příjmy 50 200 50 700 51 200 52 000 52 500 256 600
Nedaňové příjmy 36 200 37 000 37 800 38 500 40 000 189 500
Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0
Vlastní příjmy celkem 86 400 87 700 89 000 90 500 92 500 446 100
Transfery ze SR (NID) 126 300 126 300 126 800 126 800 127 000 633 200
Transfery z rozpočtu HMP (NID) 196 300 198 200 200 200 202 300 204 500 1 001 500
Převody z vlastních fondů HČ z toho: 204 400 191 900 169 200 154 000 109 900 829 400
- odpisy BF+NBF 52 900 52 900 52 900 52 900 52 900 264 500
- zapojení prostředků z privatizace v konk. roce 126 500 109 000 86 300 66 100 22 000 409 900
- zisk minulých let 25 000 30 000 30 000 35 000 35 000 155 000
Přijaté transfery celkem 527 000 516 400 496 200 483 100 441 400 2 464 100
PŘÍJMY CELKEM 613 400 604 100 585 200 573 600 533 900 2 910 200
Běžné výdaje 409 000 412 200 416 000 419 600 424 000 2 080 800
Kapitálové výdaje 204 400 191 900 169 200 154 000 109 900 829 400
VÝDAJE CELKEM 613 400 604 100 585 200 573 600 533 900 2 910 200
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 0 0 0 0 0 0
Vytvořeno 6.1.2009 15:45:19 | přečteno 2965x | Ing. David Salát
load