Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Úřadu městské části Praha 11 se snaží o maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti.

Webová prezentace Městské části Praha 11 se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a mobilní aplikace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.praha11.cz a mobilní aplikaci Praha11 v mobilu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29. 07. 2022

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek, společností as4u.cz.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.
Některé informace jsou zveřejněny v podobě stažitelných souborů PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout potřebné prohlížeče. Formát PDF umožňují některé webové prohlížeče zobrazit přímo.

Velikost písma je definována v relativních jednotkách a je možné ji upravovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Naprostá většina stránek obsahuje odkaz „Náhled pro tisk“, který zobrazí příslušnou stránku ve zjednodušeném textovém náhledu. Tisk stránky je pak umožněn pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

  • Některé obrázky neobsahují alternativní text (Kritérium 1.1.1 Netextový obsah  a 1.4.3 Minimální kontrast )
  • Některá formulářová pole neobsahují popisek (Kritérium 1.3.1 Informace a vzájemné vztahy)
  • Zobrazení stránky není optimalizováno pro všechny druhy zařízení (Kritérium 1.4.10 Přeformátování (reflow))
  • Některé odkazy neobsahují identifikaci jejích účelu ve formě popisku (Kritérium 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu) a 2.4.1 Přeskoč bloky)
  • Některé stránky nemají uveden primární jazyk dokumentu (Kritérium 3.1.1 Jazyk stránky)

Na uvedení do souladu se zákonem se aktuálně pracuje s předpokladem splnění podmínek během roku 2022.

Další formáty 

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. 

Nepřístupný obsah 

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Výjimky z pravidel o přístupnosti webu

Pro některá oznámení uveřejněná na elektronické úřední desce Úřadu MČ Praha 11 není k dispozici elektronická textová verze, jsou tedy k dispozici pouze v obrazovém formátu (JPEG, GIF).
Výjimku proti výše zmiňovaným pravidlům tvoří i informace automaticky stahované z vnějších zdrojů, jako jsou např. informace o dopravě, kde exportovaná data druhé strany umožňují dodržení pravidel o přístupnosti pouze částečně.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu:¨

správce obsahu: MČ Praha 11 webmaster@praha11.cz 
technický správce:as4u.cz, s.r.o.helpdesk@as4u.cz

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

podatelna@praha11.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email:pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.


Vytvořeno 10.1.2006 14:58:50 - aktualizováno 29.8.2022 11:37:53 | přečteno 30780x | Ing. David Salát
load